banner_8banner_9banner_6

LOGMEONCE VILLKOR

 

IKRAFTTRÄDANDE: 25 maj 2018

ANVÄNDARVILLKOR

 

**VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING **

VARNING

Du tillgång till en LogmeOnce användarbas informationssystem, vilket ingår: 1) den här applikationen, 2) denna ansökan och datornätverk, 3) alla program och datorer som är anslutna till detta nätverk, och 4) alla enheter och lagringsmedia som bifogas detta nätverk eller till en dator på nätverket.

Detta är en LogmeOnce program och datorsystem, som kan nås och användas endast för behöriga LogmeOnce verksamhet genom auktoriserade slutanvändare. Avsiktlig hack attack, avsikt / oavsiktligt intrång mot ”någon” LogmeOnce slutanvändare, obehörig åtkomst eller användning av slutanvändarens konto, deras data, denna ansökan och datorsystem kan bli föremål överträdare till brotts, civil, och / eller andra åtgärder.

Om du planerar en hacka / intrång mot en LogmeOnce kontoinnehavare, slutanvändare, och / eller LogmeOnce nätverk, all information om detta datorsystem kan avlyssnas, spelade in, läsa, kopieras, och avslöjas av och behörig personal för officiella ändamål, inklusive brottsutredningar. Sådan information omfattar känsliga data krypteras för att överensstämma med sekretess och integritet krav.

Du förstår och samtycker till följande: Du kan få tillgång till den här informationen system för endast auktoriserad användning; du har ingen rimlig förväntan av privatlivet om någon kommunikation av data transiteras genom eller lagras på detta informationssystem; när som helst och för alla lagliga regering ändamål, Regeringen kan övervaka, snappa upp, och sök och gripa någon kommunikation eller datatransiteras genom eller lagras på detta informationssystem; och alla kommunikationer eller data transiteras genom eller lagras på detta informationssystem kan avslöjas eller användas för något lagliga regeringen ändamål.

Tillgång eller användning av detta datorsystem av någon person, huruvida behörig eller obehörig, utgör samtycke till dessa villkor. Det finns ingen rätt till privatliv i detta system.

**VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING **

 

ANVÄNDARVILLKOR

Tack för besöket www.logmeonce.com ("Hemsida"). Webbplatsen ägs och drivs av LogmeOnce Inc. (“LogmeOnce”, “We”, “Us”).

Dessa användarvillkor ("Villkor") styr din användning av LogmeOnce lösenordshantering lösning, och alla produkter, services, tillämpningar, webbplatser och uppdateringar däri (”Tjänster”). LogmeOnce, Maj, då och då, introducera nya tjänster. I den mån dessa användarvillkor gälla för de nya tjänster, Vi kommer att meddela dig som beskrivs nedan.

Dessa villkor specifikt införliva vår sekretesspolicy som finns på www.LogmeOnce.com/privacy.

Dessa villkor gäller för alla LogmeOnce plattform, lösenord lösningar, och alla produkter, services, tillämpningar, webbplatser och uppdateringar däri ("Tjänster"). LogmeOnce, Maj, då och då, introducera nya tjänster. I den mån villkoren gäller för de nya tjänsterna, Vi kommer att meddela dig som beskrivs nedan.

Genom att besöka eller på annat sätt använda LogmeOnce Services, godkänner du användarvillkoren. Så långt som det är förenligt med gällande lagar och förordningar, du samtycker också och samtycker till funktioner och informations praxis i nuvarande och framtida tjänster. Om du inte samtycker till någon del av villkoren som gäller för nuvarande och framtida tjänster, du får inte tillgång till eller använda Tjänsterna.
 

DITT KONTO

 1. You are responsible for all activities that occur under your account. You are responsible for maintaining the security and confidentiality of your username and password, and you are liable for any harm resulting from the disclosure of such. In the event of a breach of security of your account, you will remain liable for any damage, including but not limited to, any direct, indirekta eller faktiska skador som kan orsakas av obehörig användning.
 2. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your username or password or account, or any other known or suspected breach of security.
 3. Du får inte använda ditt konto på ett vilseledande eller olagligt sätt, bland annat på ett sätt som syftar till att handla på namnet eller rykte andras, och vi kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som anses vara opassande eller olagligt, eller på annat sätt kan orsaka oss ansvar.
 4.  
  rättsligt bindande samtycke

 5. Du kan använda LogmeOnce endast om du kan bilda ett bindande avtal med oss, och inte är en person hindras från att ta emot tjänster enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig jurisdiktion.
 6. Du representerar och garanterar att: (jag) du är antingen mer än 18 år av ålder, eller en frigjord mindre, eller en juridisk målsmans medgivande och (ii) är fullt kapabla och kompetenta, och har laglig kraft, kapacitet och auktoritet, att ingå dessa villkor och att följa och följa.
 7. I vilket fall som helst, om du är under 13, Det är inte tillåtet att använda webbplatsen eller tjänster.
 8.  
  Din användning RÄTTIGHETER

 9. Med förbehåll för villkoren i dessa villkor, Vi ger dig en personlig, non-transferable, icke-exklusiv, non-sublicensable, begränsad, återkallelig licens att använda LogmeOnce helt i enlighet med dessa villkor.
 10. Du kan när som helst avinstallera LogmeOnce från enheten.
 11.  
  RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING

 12. You agree not to submit, som en del av din användning av LogmeOnce, any material that is illegal,
  misleading, defamatory, indecent, obscene, in poor taste, threatening, infringing of any third party proprietary rights, invasive of personal privacy, or otherwise objectionable.
 13. Du får inte använda LogmeOnce för något ändamål som är förbjudet enligt lag eller reglering, or to facilitate the violation of any law or regulation.
 14. Du får inte använda LogmeOnce att konkurrera på något sätt med oss. Du får inte försöka att använda någon ”djuplänka”, "skrapa", "robot", ”Bot”, "Spindel", ”Data mining”, ”Datakod”, eller någon annan automatiserad anordning, program, tool, algorithm, bearbeta, metod eller manuell process som har liknande processer eller funktionalitet, to access, acquire, copy, or monitor any portion of the Website or the Services.
 15. Du får inte använda LogmeOnce på ett sätt som skulle strida mot säkerhet, eller försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänster, data, materials, information, datorsystem eller nätverk anslutna till en server i samband med LogmeOnce genom att hacka, password mining or any other means.
 16. You may not impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise represent an affiliation with a person or entity.
 17. Du kommer inte ladda upp eller överföra genom LogmeOnce eventuella datavirus, trojan horses, worms or anything else designed to interfere with, interrupt or disrupt the normal operating procedures of a computer.
 18. You may not interfere with, attempt to interfere with or otherwise disrupt the proper working of the Website, Tjänsterna eller någon annan verksamhet som bedrivs på eller genom eller några servrar eller nätverk som är anslutna till LogmeOnce.
 19. If we discover your account is being used in connection with any of these activities, we reserve the right to terminate your account.
 20.  
  LOGMEONCE Mugshot ANTI-hacking

 21. LogmeOnce Mugshot är anti-hacking skydd mot hot programvara som skyddar online-konton och enheter genom att upptäcka obehörig åtkomst och eventuell hacking eller brott mot dessa konton och enheter.
 22. Om du vill använda LogmeOnce Mugshot, du kommer att välja vilka konton och enheter LogmeOnce Mugshot kommer att övervaka. Genom din användning av LogmeOnce Mugshot, godkänner du LogmeOnce att övervaka dessa konton och enheter.
 23. Vid installation LogmeOnce Mugshot, vissa behörigheter visat att man måste ge för att kunna installera och använda programvaran. LogmeOnce Mugshot kan erbjuda för att göra ändringar på ditt konto och enhetsinställningar. Dessa förändringar, om den godkänns av dig, kan konfigureras som helst i inställningarna finns på ditt konto eller enhet.
 24. Anti-hacking funktioner LogmeOnce Mugshot fungerar inte om det inte är installerat, uppdaterad, eller aktivt på enheten. Även med dessa villkor, du godkänner att framgången med anti-hacking funktioner beroende på objekt under dina eller tredje part kontroll, som LogmeOnce omfattar inte eller inflytande, som (but not limited to), varvid anordningen är påslagen och / eller med återstående batteriladdning, en aktiv anslutning mellan anordningen och datanätet (including, När det gäller betalda nätverk, ett aktivt konto med en positiv balans länkad till enheten), och kartdata eller annan platsinformation (som kommer från tredje part) som kanske inte är tillgängliga i alla områden eller kan innehålla ofullständiga eller felaktiga uppgifter.
 25. Du godkänner att LogmeOnce Mugshot är ett hjälpverktyg och ersätter inte de förfaranden som du bör utföra med de brottsbekämpande myndigheterna, särskilt i fall av rån eller hacka av anordningar.
 26. Informationen och metadata kommer att göras tillgängliga för den rättmätige (auktoriserad) kontoägaren att ladda ner och titta på hacker metadata.
 27. LogmeOnce inte inspektera innehåll och / eller data som lagras eller överförs via LogmeOnce Mugshot.
 28. LogmeOnce garanterar varken platsen, även om ungefärlig, Konto eller enheter där LogmeOnce Mugshot installerades, eller framgång i sökandet och platsen förfarande.
 29.  

  LOGMEONCE STÖTDÄMPARE ©

 30. Chocker © är unika egenskaper LogmeOnce Password CHOCK © som varnar dig och alla andra rättmätiga användare av ditt konto eller enhet, om behörig eller obehörig åtkomst aktiviteter däri har upptäckts.
 31. Chocker © är motåtgärder som fungerar som ett varningsmeddelande (varning) till dig och alla andra användare av ditt konto eller enhet som någon information och metadata registreras, samlas in och lagras, och att sådan information och metadata (inklusive men inte begränsat till att samla ljud, video, GPS location, IP address, e-postadress, skärmbilder, browser info, datum- och tidsstämpel, snäpp selfie, och foto(er) med användning av enhetens funktioner och kamera(er)) kan användas som bevis vid rättsliga åtgärder.
 32. Chocker © kan levereras i form av popup-fönster, varningar, audio, video, spela förinspelade ljudvarning, video, musikfil(er), och / eller siren, vibration eller anordningen, larm, blinkar, skärm skaka, lockout, captcha, eller deras kombinationer.
 33. Genom att installera LogmeOnce, you agree, samtycker och förstår att i händelse av misstänkt aktivitet, framgångsrika och / eller misslyckat försök(er) att få tillgång till ett konto eller enhet, och / eller målsökande LogmeOnce, eller annan LogmeOnce konto(er) hållare, och / eller anordningar(er) LogmeOnce kommer att orsaka och driva åtgärder för att aktivera chock ©.
 34. Du accepterar och samtycker att Shocks © kan köra olika skript på enheten, göra ändringar i enhetens konfiguration, installera och avinstallera program, och göra andra ändringar i anordningen och / eller konto som kan vara nödvändiga för logmeOnce, anti-hacking, och hot skyddsfunktioner ska fungera.
 35. Du accepterar och godkänner att du kommer att hålla LogmeOnce, och varje konto riktade, eller inte riktad, och alla kontoinnehavare fri från någon skada, rättsliga åtgärder, stämningar, och så vidare. etc.. etc..
 36. Om du inte håller med om dessa villkor, du inte fortsätta med LogmeOnce konto skapas, eller avinstallera LogmeOnce och radera data.
 37. Innehållet och / eller data som lagras eller överförs via LogmeOnce Stötar © inspekteras av LogmeOnce att formulera ett svar till angriparen.
 38. Informationen och metadata inte göras tillgängliga för den rättmätige (auktoriserad) konto ägare.
 39.  

  Insamling av information och metadata

 40. I fall av misstänkt aktivitet eller misslyckat försök att få tillgång till dessa konton, LogmeOnce Mugshot och stötar © ska få tillgång till enheten eller konto används för misstänkt aktivitet eller misslyckat försök, och hämta den information och metadata som används för att bilda aktivitetsmönster. Denna information och metadata kan omfatta, men är inte begränsade till:
  • ● Bild tagen med främre kameran på enheten;
   ● Bild tagen med bakåtvänd kamera av enheten;
   ● Röst av användaren av anordningen;
   ● Video av användaren av anordningen;
   ● IP-adresser;
   ● PC eller mobil enhetsidentifieringssträngar (d.v.s.. den typ av enhet som användes för att få åtkomst till kontot);
   ● Tid och datum för kontoåtkomst;
   ● GPS-data och ytterligare parametrar; och
   ● användningsmönster används för att identifiera misstänkt beteende och varna för eventuell obehörig åtkomst till sina konton.
 41. LogmeOnce garanterar inte återvinning av innehåll och / eller data som lagras eller överförs via ditt konto eller enhet.
 42.  

  AUKTORISERAD och obehörig åtkomst

 43. Du förstår och accepterar att medan LogmeOnce Mugshot är utformad för att skydda din enhet eller konto från obehörig åtkomst, LogmeOnce Mugshot kommer på motsvarande sätt att fungera i händelse av misslyckade försök att komma åt personer som har rätt att få tillgång till ett konto eller enhet av någon anledning. Detta kan inkludera dig eller någon person som du har godkänt eller inte förbjudet att tillgång.
 44. Thus, om tillträde beviljas eller obehörig, LogmeOnce Mugshot kommer att till fullo fungerar på kontot eller enhet som LogmeOnce Mugshot aktiveras.
 45. I händelse av att på grund av behörig eller obehörig åtkomst, någon tredje parts immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller eventuell rättighet intrång eller kränks, you, inte LogmeOnce, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim.
 46. Det är ditt eget ansvar att se till att information eller data som lagras genom LogmeOnce Mugshot inte bryter mot upphovsrätten från tredje part, och är inte olagligt eller i strid med LogmeOnce regler och policies. Du ska ersätta och hålla LogmeOnce, dess föräldrar, dotterbolag, affiliates, kommenderar, employees, medel, partner och licensgivare från eventuella förluster, kostar, skulder och kostnader (including attorneys’ fees) rör eller till följd av innehållet i lagrade data, eller användning av LogMeOnce produkter.
 47. Du godkänner ensam ansvarig för förlust och / eller skada, inklusive förlust av innehåll och / eller data, orsakas av eventuella inkompatibiliteter, förändringar, fel, fil strykningar, felfunktioner, och problem som kan uppstå i ditt konto eller enheten samt på deras hårdvara, software, system, tillämpningar, filer, funktioner, kodsekvenser och andra program, inklusive men inte begränsat till anti-virus program och lagringsprogram eller tjänster till följd av användningen av LogmeOnce Mugshot grund av tillgång, om behörig och obehörig.
 48. Under inga omständigheter skall LogmeOnce vara ansvarig för eventuella fel eller fel orsakade av element interna och / eller utanför funktionaliteten hos LogmeOnce Mugshot, inklusive hårdvara eller mjukvara. LogmeOnce också ansvarar inte i de fall där LogmeOnce Mugshot har använts på ett annat sätt än vad som anges av LogmeOnce, eller i någon annan kränkande, försumlig eller olämpligt sätt (including, but not limited to, använda utanför rekommenderade miljön) eller genom tredje part användare.
 49.  

  PROHIBITION AGAINST HACK-BACK

 50. We strongly advise against hacking anyone’s system, vigilante justice actions, and hack-backs. Thus, you agree to never use LogmeOnce to do such actions. In cases where you are aware of any illegal act done against anybody’s system, we strongly advise you to report and relay such to law enforcement or higher authorities.
 51. Nevertheless, considering the limitations in the current technology and legal frameworks, we recognize that there are offensive capabilities for defensive purposes in the civilian and commercial internet contexts. These include cases where information collected could be particularly useful evidence for a higher authority, or if former acquaintances, eller, in a business owner’s case, former employees, are accessing accounts without permission.
 52. In using LogmeOnce for purposes similar to the immediately preceding paragraph, such as collecting intruder data and information, you are required to download LogmeOnce encryption engine and extension. Provided, att du kommer överens om att deras villkor för nedladdning och installation. Provided further, that you will agree with other applicable laws and regulations.
 53. Whether you download and install LogmeOnce encryption engine and extension on your own or another’s system, and after which they collect any image or data, you acknowledge that such is the result of entering wrong user credentials and/or an attempt to hack. You also agree that any picture or data collected during this process may be used by the account’s rightful owner to detect a culprit or share such information with law enforcement or higher authorities. In these cases, you agree that:
  • en) Vi kommer inte att hållas ansvarig för förlust av data.
   b) Vi kommer inte att hållas ansvariga om systemet är hackat av någon anledning.
   c) Vi kommer inte att hållas ansvariga om LogmeOnce är hackat av någon anledning.
   d) You will be solely responsible for any picture and data collected, such as a hacker’s photo, GPS, address, among others.
 54. Vi råder dig att skicka någon hacker eller inkräktare data som du har samlat till brottsbekämpande och lämpliga myndigheter.
 55. Bestämmelserna om Limited Liability och friskrivning i dessa termer väl gälla för dessa bestämmelser om hack-back.
 56.  

  WEBBPLATS OCH innehållstjänster

 57. När du öppnar eller LogmeOnce, du få tillgång till olika typer av information och material. Innehåll kommer att innehålla information och material som publiceras på allmän plats av Webbplatsen.
 58. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram som inte är kryptografiskt undertecknat av oss, postade i LogmeOnce, och kan därför inte hållas ansvarig för att materialets innehåll, använda eller effekter. Genom att driva LogmeOnce, Vi representerar inte eller antyda att vi stöder materialet finns postas, eller att vi tror sådant material vara korrekt, användbara eller icke-skadligt.
 59. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojan hästar, och andra skadliga eller destruktivt innehåll.
 60. Webbplatsen och Tjänsterna kan innehålla material som är stötande, indecent, or otherwise objectionable, samt innehåll innehållande tekniska felaktigheter, typografiska misstag, och andra fel. Vi frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av besökare på eller från någon nedladdning av dessa besökare av sådant innehåll.
 61.  

  NO DUTY för att korrigera fel

 62. Du godkänner att vi inte har någon skyldighet att rätta till eventuella brister eller fel i LogmeOnce inredda till dig, Oavsett om du informera oss eller vi annars fått kännedom om sådana defekter eller fel.
 63. Vi kan tillhandahålla obligatoriska uppdateringar LogmeOnce med eller utan förvarning till dig att säkerställa en fortsatt prestanda, säkerhet och stabilitet av LogmeOnce. Vi kan också göra tillgängliga andra uppdateringar LogmeOnce att du kommer att ha möjlighet att installera.
 64. I den mån vi ge dig några uppdateringar eller uppgraderingar, sådan skall anses utgöra en del av LogmeOnce och skall omfattas av samtliga bestämmelser i dessa villkor.
 65.  

  ANNONSER

 66. The free version of LogmeOnce is supported by and shows advertisements.
 67. Vårt mål är att leverera reklam och andra kommersiella eller sponsras innehåll som är värdefullt för våra användare och annonsörer. Du ger oss tillåtelse att använda ditt namn, profilbild, innehåll, och information i samband med kommersiella, sponsrade, eller relaterat innehåll (såsom ett märke du vill) serveras eller förbättras genom oss.
 68. Vi ger inte ditt innehåll eller information till annonsörer utan ditt medgivande.
 69. We reserve the right to create, change or delete the content, frequency, duration, target, positioning and use of the advertisements in our sole discretion without notice.
 70. You agree not to, in any way, blocket, hide or alter the advertisements. We reserve the right to delete your account and suspend your use of LogmeOnce if we, for any reason, believe that you have attempted or have been successful in blocking, hiding or altering the advertisements in any way.
 71. If you wish to use LogmeOnce without the advertisements, we encourage you to download LogmeOnce paid edition for only $1 per monthly use.
 72.  
  ÄGANDE AV TEKNOLOGI

 73. Du förstår och accepterar att programmet, koda, egenutvecklade metoder och system som används för att ge LogmeOnce och alla uppdateringar, modifieringar och förbättringar därtill (kollektivt, “vår teknologi”) är: (en) upphovsrättsskyddat av oss och / eller våra licensgivare enligt USA och internationella upphovsrättslagar; (b) under förutsättning att andra immateriella rättigheter och äganderätter och lagar; och (c) ägs av oss eller våra licensgivare.
 74. Vår teknologi får inte kopieras, ändrad, reproduceras, republished, posted, överförd, såld, bjuds ut till försäljning, eller omfördelas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd och skriftligt tillstånd från våra tillämpliga licensgivare. Du måste följa alla upphovsrätt, information, och begränsningar som finns i eller ansluten till någon av våra Technology. Ingenting i dessa villkor ger dig någon rätt att få leverans av en kopia av vår teknik eller att få tillgång till vår teknologi förutom vad som i allmänhet och normalt tillåts via webbplatsen enligt dessa villkor. Vidare, Ingenting i dessa villkor ska anses bevilja, underförstått, estoppel eller på annat sätt, en licens till Vår teknologi.
 75.  
  IMMATERIALRÄTT

 76. Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar, internationella upphovsrättsavtal, och alla andra tillämpliga lagar om immateriell egendom. We own the title, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i webbplatsen. Our name, logos, och namnen är förknippade med webbplatsen är våra varumärken och kan inte användas utan vårt skriftliga medgivande.
 77. Other names and logos that you may see in connection with the Services or on the Website are owned by third parties and may not be used without their prior written consent.
 78.  
  COPYRIGHT INTRÅNG OCH DMCA-policy

 79. När vi ber andra att respektera våra immateriella rättigheter, vi respekterar immateriella rättigheter andras. Om du tror att material som ligger på eller är knutna till av oss kränker din upphovsrätt, du uppmuntras att anmäla LogmeOnce i enlighet med vår Digital Millennium Copyright Act (’DMCA’) Policy. Vi kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive såsom erfordras eller är lämpligt genom att ta bort inkräktande material eller inaktivera alla länkar till den inkräktande material. I fallet med en besökare som kan kränka eller upprepade gånger bryter mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter LogmeOnce eller andra, we may, i eget gottfinnande, avsluta eller neka tillgång till och användning av webbplatsen. I fallet med ett sådant avslutande, Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats till oss.
 80.  
  ANSVARSBEGRÄNSNING, ANSVARSFRISKRIVNING

 81. Härmed uttryckligen GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTER ÄR PÅ EGEN RISK. VARKEN VI, VÅRA MEDARBETARE, DOTTERBOLAG, MEDEL, Information från tredje part LEVERANTÖRER, MERCHANTS, LICENS NOR LIKNANDE, Garanterar att TJÄNSTER KOMMER ATT oavbruten eller felfri; Inte heller någon av de ovannämnda GÖR NÅGRA GARANTIER När det gäller RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV TJÄNSTER, ELLER TILL RIKTIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL AV INFORMATION, SERVICE, TILLHANDAHÅLLS GENOM TJÄNSTER. VARKEN USA ELLER NÅGON AV VÅRA oberoende nätverk TJÄNSTELEVERANTÖRER LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, Att tillgången kommer att finnas tillgänglig från din plats.
 82. FÖRUTOM VAD SOM uttryckligen anges här, TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIG” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, GARANTIER titel eller FÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, Andra än de GARANTIER SOM ANTYDDA AV och oförmögna utslagning, BEGRÄNSNING ELLER ÄNDRINGAR UNDER lagar som gäller för DESSA VILLKOR. INGEN MUNTLIG RÅD ELLER skriftliga informationen från USA, VÅRA MEDARBETARE, Information från tredje part LEVERANTÖRER, MERCHANTS, LICENSINNEHAVARE ELLER LIKNANDE, NÅGON GARANTI; NOR SKA du lita på SÅDAN INFORMATION ELLER RÅD.
 83. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, SKA VI, ELLER NÅGON ANNAN inblandad i att skapa, Producerar eller distribuerar TJÄNSTER, VARA ANSVARIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIRECT, INCIDENTAL, SÄRSKILDA ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA tjänster, inklusive, BUT NOT LIMITED TO, TILLIT DU PÅ NÅGON information som erhålls genom Tjänsterna eller det resultatet av misstag, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, Radering av filer eller E-post, FEL, FEL, VIRUS, FÖRSENINGAR I DRIFT, ÖVERFÖRING, BROTT, KOMPROMISS, HACK ATTACK, D.O.S., datastöld, DATAFÖRLUST, ELLER FEL AV PRESTANDA, ÄVEN BEGRÄNSAT TILL HANDLINGAR GOD, kommunikationsfel, STÖLD, Förstörelse eller obehörig åtkomst våra uppgifter, Program eller tjänster. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, I SÅDANA STATER VÅRT ANSVAR HÄRMED BEGRÄNSAS TILL DEN STÖRSTA FÖLJER AV LAG.
 84.  
  ANVÄNDARINNEHÅLL

 85. Du är helt ansvarig för varje enskild post (din ”användarinnehåll”) som du lägger upp eller på annat sätt offentliggöra på webbplatsen eller Tjänsterna. Som mellan dig och oss, du behålla äganderätten och alla immateriella rättigheter i samband med upphovsrättsskyddat material som finns i Användarinnehållet.
 86. Du ger oss en icke-exklusiv, vinstfri, full lön, fullt underlicensierbar, världsomspännande licens, under någon och alla dina upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i samband med att användarinnehåll. Du samtycker till att en sådan användarinnehåll eller derivat fungerar därav (annat än personligt identifierbar information om dig), får spridas, distribuerad, visas offentligt, reproduceras, Begagnade, underlicensieras, posted, eller publiceras av oss, och sökte, visas, tryckta eller på annat sätt användas eller utnyttjas av våra kunder.
 87. Du samtycker till att inte ändra användarinnehåll postat av andra.
 88. Även om vi strävar efter att upprätthålla dessa regler med alla våra användare, du kan utsättas för användarinnehåll som bryter mot våra riktlinjer eller på annat sätt stötande. Du kommer åt webbplatsen och tjänster på egen risk. Vi tar inget ansvar för din exponering för innehåll på webbplatsen eller via tjänsterna om det bryter mot våra riktlinjer för innehåll eller inte.
 89. Vi kan, men är inte skyldig att avsluta ditt konto och / eller ta bort användarmaterial från webbplatsen om vi bedömer eller misstänker att du eller din innehåll bryter mot dessa villkor eller gällande avtal med den felande användaren(er). Användardata
 90. När du använder webbplatsen eller tjänster, det kan samla in eller ta emot data, information och kod från dig och / eller enheter där du använder LogmeOnce. Vår sekretesspolicy, tillsammans med dessa villkor, beskriver vår insamling och användning av sådana uppgifter. Du samtycker härmed och godkänt vår sekretesspolicy och insamling och användning som beskrivs i denna policy och dessa villkor.
 91.  
  EU-kunder

 92. Detta avsnitt gäller endast om du befinner dig i Europeiska unionen. Om du vill gå in i EU: s standardklausuler med oss ​​eftersom det gäller vår behandling av dina uppgifter, du kan begära ett databehandlings Addendum ("DPA") DPA Formulär, och en pre-signerade DPA kommer att överföras till dig för exekvering.
 93. Om din användarinnehåll är föremål för EU: s lagar om dataskydd och behandlas av oss som en dataprocessor som agerar för din räkning (i egenskap av personuppgiftsansvarig), vi kommer att använda och behandla din användarinnehåll i syfte att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra åtaganden enligt avtalet, och i enlighet med dina instruktioner som visas i det här avtalet.

   
  ÅTERKOPPLING

 94. I händelse av att du ger oss några idéer, tankar, kritik, föreslagna förbättringar eller annan feedback (kollektivt “Återkoppling”), godkänner du att vi får använda feedback för att ändra våra produkter och tjänster, och att du inte kommer att betalas någon ersättning, inklusive royalty i samband med den produkt eller tjänst som innehåller din feedback.
 95. Du ger oss en världsomfattande, vinstfri, full lön, evig, oåterkallelig rätt att använda, reproduce, modify, Översätt, distribute, perform, display, importera, sell, erbjudande om försäljning, göra, har gjort och på annat sätt utnyttja feedback i någon form, media, eller teknik, om nu kända eller hädanefter utvecklad, och låta andra göra samma sak. Detta är sant med feedback du lämnar till oss genom någon metod för kommunikation med oss, om vi inte har ingått ett separat avtal med dig som ger annars.

   
  DITT ANSVAR

 96. Du är ensamt ansvarig för användarinnehåll, Användardata och din användning av LogmeOnce. Vi rekommenderar inte användarinnehåll eller användardata, har ingen skyldighet att övervaka alla användarinnehåll eller användardata, och tar inget som helst ansvar för dessa material. I samtliga fall, LogmeOnce förbehåller sig rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll eller användardata utan ansvar gentemot dig för någon eller ingen anledning, bland annat för att ta hänsyn till ändringar i LogmeOnce eller användning gränser eller för att förhindra brott mot dessa villkor, skada till andra användare, eller ansvar gentemot tredje part. LogmeOnce kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Borttagning eller oåtkomlig dessa material skall vara eget gottfinnande, och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till någon specifik användarinnehåll eller användardata. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla ytterligare backup av användarinnehåll och alla användardata, och LogmeOnce ansvarar inte för förlust eller förstörelse av dessa material.
 97.  
  DINA GARANTIER OCH skadeersättningar

 98. Du garanterar och intygar att du har laglig makt och auktoritet att godkänna dessa villkor och sekretesspolicy. You hereby agree to hold us harmless against, and at your expense handle and defend, anspråk och försvara någon tredjedel part kostym väckts mot oss till följd av ditt brott mot dessa villkor. You shall pay all damages and costs awarded in such suit. You will defend, indemnify, and hold us (and our officers, directors, employees and agents) skadeslösa från någon kostnad eller kostnader som härrör från tredje part stämning eller obligatorisk rättsordning eller process som syftar din information eller data, including, utan begränsning, prompt payment to us of all costs (including attorneys’ fees) incurred by us as a result. In case of such subpoena or compulsory legal order or process, också överens om att betala oss för vår personal tid att svara på en sådan tredje part stämning eller obligatorisk rättsordning eller process på våra då gällande priser.
 99. Du representerar och garanterar att (jag) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med LogmeOnce Privacy Policy, med dessa villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive, utan begränsning några lokala lagar eller förordningar i ditt land, tillstånd, stad, eller andra myndighets område, angående beteende på nätet och godtagbart innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen kommer inte att angripa eller missbruka immateriella rättigheter för tredje part.
 100.  
  LÄNKAR till tredje part

 101. LogmeOnce kan kopplas till och från tredje parts webbplatser och tjänster, som inte är under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för innehållet, länkar, ändringar och uppdateringar i sådana tredje parter. Vi tillhandahåller sådana länkar endast för bekvämlighet, och införandet av en länk innebär inte vårt godkännande av det. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojan hästar, och andra skadliga eller destruktivt innehåll. Vi frånsäger sig allt ansvar för skada orsakad av användning av icke-LogmeOnce webbplatser och webbsidor.
 102.  

  PROGRAM FRÅN TREDJE PART

 103. Vissa delar av LogmeOnce innehålla teknik, software, och data som ägs av en tredje part och licensieras till LogmeOnce för användning och omfördelning inom öppen källkod och kommersiella licenser och i enlighet med deras villkor. Utan hinder av villkoren i ditt licensavtal med oss, du godkänner villkoren för dessa tredjeparts licenser. Listan av licenser från tredje part kanske inte är komplett och kan uppdateras från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att modifiera, byta ut, eller lägga till någon del av denna lista. Det är ditt ansvar att kontrollera listan med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till LogmeOnce efter utstationering av eventuella ändringar i förteckningen accepterar dessa ändringar.
 104.  
  ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 105. Vi kan bara ge dig fördelarna med våra tjänster genom att göra affärer via Internet, och därför behöver vi dig att samtycka till vår ger dig Communications elektroniskt. I det här avsnittet informerar dig om dina rättigheter när du tar emot kommunikation från oss elektroniskt.
 106. För avtals ändamål, you (jag) samtycke för att ta emot meddelanden från oss i elektronisk form; och (ii) är överens om att samtliga villkor, avtal, notices, dokument, disclosures, och andra meddelanden (“kommunikationer”) att vi ger dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation skulle tillfredsställa om det var skriftligt. Ditt medgivande att ta emot kommunikation och göra affärer elektroniskt, och vår överenskommelse att göra det, gäller för alla dina interaktioner och transaktioner med oss. Ovanstående påverkar inte dina icke-kan avstå rättigheter.
 107. Du kan också få en kopia av dessa villkor genom att öppna denna webbplats. Du kan återkalla ditt medgivande att ta emot meddelanden på elektronisk väg genom att kontakta oss. Om du tar ut ditt medgivande, från den tiden framåt, du måste sluta använda webbplatsen och tjänster. Tillbakadragandet av ditt samtycke kommer inte att påverka den rättsliga giltigheten och genomförbarheten av några skyldigheter eller någon elektronisk kommunikation som eller affärsförbindelserna mellan oss innan den tid du ta ut ditt medgivande. Vänligen hålla oss informerade om eventuella ändringar i din e-post eller postadress så att du fortsätter att ta emot alla meddelanden utan avbrott.
 108.  
  SÄKERHET

 109. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% säkra, dock. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security during transmission.
 110.  
  REGERINGEN USE

 111. LogmeOnce är kommersiell datorprogramvara. Om du är en byrå, avdelning, eller annan enhet av Förenta staternas regering, användningen, duplicering, reproduction, släpp, modification, avslöjande, eller överföring av LogmeOnce, eller tillhörande dokumentation av något slag, inklusive tekniska data och manualer, begränsas av dessa villkor i enlighet med Federal Acquisition förordning 12.212 för civila ändamål och försvars Federal Acquisition förordning Supplement 227.7202 för militära ändamål. LogmeOnce utvecklades helt med privata medel. All annan användning är förbjuden.
 112.  
  EXPORTRESTRIKTIONER rESTRIKTIONER~~POS=HEADCOMP

 113. LogmeOnce är föremål för exportrestriktioner av USA: s regering och importrestriktioner av vissa utländska regeringar, och du accepterar att följa alla tillämpliga export- och importlagar och förordningar i din tillgång till eller användning av LogmeOnce. Du borde inte (och får inte tillåta någon tredje part) avlägsna eller exportera från USA eller tillåta export eller återexport av någon del av LogmeOnce eller någon direkt produkt därav: (en) in i (eller till en medborgare eller bosatt i) någon embargo eller terroriststödjande land; (b) för alla på US. Commerce Department Table of Denial Orders eller US. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals; (c) till något land till vilket sådan export eller återexport är begränsad eller förbjuden, eller om vilken USA: s regering eller någon myndighet därav kräver en exportlicens eller annat statligt godkännande vid tidpunkten för export eller återexport utan att först erhålla sådan licens eller godkännande; eller (d) annars i strid med eventuella export- eller importrestriktioner, lagar eller förordningar i USA eller någon utländsk regering, byrå eller myndighet. Du representerar och garanterar att (jag) du inte i, under kontroll av, eller medborgare eller bosatt i något sådant förbjudet land eller på någon sådan förbjudna listan parti och (ii) att ingen av användarinnehåll eller användardata styrs enligt den amerikanska International Traffic in Arms Regulations. LogmeOnce får inte användas för konstruktion eller utveckling av kärn, kemisk, eller biologiska vapen eller missilteknologi utan föregående tillstånd från USA: s regering.
 114.  
  UPPSÄGNING OCH SUSPENSION

 115. Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och / eller din tillgång till LogmeOnce, utan förvarning och utan ansvar, för någon eller ingen anledning, inklusive om vi bestämmer i god tro att: (en) du har brutit mot dessa villkor, (b) du har brutit rättigheter tredje part eller tillämpliga lagar, regler eller förordningar, (c) du inte längre aktivt använder LogmeOnce, eller (d) du har misslyckats med att betala avgifter gentemot oss. Dessa åtgärder är i tillägg till andra åtgärder som vi kan ha på lag, i eget kapital eller på annat sätt.
 116. Vi kommer att göra en rimlig försök att meddela dig om uppsägning eller upphävande av din tillgång till LogmeOnce med hjälp av informationen på ditt konto eller via LogmeOnce själv. Emellertid, Vi förbehåller oss rätten att säga upp tillgången till LogmeOnce helst, med eller utan förvarning.
 117.  
  Följd av uppsägning

 118. Du godkänner att vid fjädring, uppsägning eller upphörande din förmåga att få tillgång till LogmeOnce upphör och att vi kommer att ha någon skyldighet att lagra sådana artiklar eller ge dem till dig. Om vi ​​avsluta din tillgång till LogmeOnce, licensrättigheter ska upphöra och du måste: (jag) omedelbart upphöra med all användning gällande LogmeOnce och (ii) delete (eller, på vår begäran, lämna tillbaka) alla eventuella kopior du har av tillämplig LogmeOnce (om någon).
 119.  
  överlevnad

 120. Alla villkor i dessa villkor kommer att överleva någon fjädring, uppsägning eller upphörande, med undantag för de rättigheter som du enligt dina användningsrättigheter.
 121.  

  TVISTER

 122. Läs det här avsnittet NOGGRANT. Det påverkar din RÄTTIGHETER, Inklusive din rätt att lämna en stämningsansökan i DOMSTOLEN. Du och LogmeOnce samtycker dessa villkor som påverkar mellanstatliga handeln och att Federal Arbitration Act styr tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser skilje. Detta avsnitt är avsett att tolkas brett och innefattar reglerna för alla eventuella tvister, inklusive men inte begränsat till anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, någon LogmeOnce, och / eller vilken som helst aspekt av förhållandet mellan oss, om sådana påståenden är baserade i kontraktet, tort, stadga, bedrägeri, förvrängning eller annan juridisk teori, uppstod innan dessa villkor eller någon överenskommelse, eller uppkom efter avslutandet av dessa villkor. De enda undantag från denna obligatoriska skilje bestämmelse beskrivs i ”Undantag” mom nedan. Genom att acceptera dessa villkor eller använder LogmeOnce, samtycker du till att lösa alla eventuella tvister med oss ​​på följande sätt:
 123.  
  Initial tvistlösning

 124. De flesta tvister kan lösas utan att tillgripa rättstvister. Innan initiering skiljedom, Parterna är överens om att göra sitt bästa för att lösa eventuella tvister, claim, fråga, eller oenighet direkt genom samråd med LogmeOnce supportavdelning. Du kan nå vår supportavdelning på support@LogmeOnce.com.
 125.  
  Bindande medling

 126. Om parterna inte når en överenskommen lösning inom en period av trettio (30) dagar från det att informella tvistlösning inleds enligt bestämmelsen ovan, då endera parten kan initiera bindningsskilje som det enda sättet att lösa tvister. Specifikt, alla tvister (inklusive men inte begränsat till eventuella krav som uppkommer av eller i samband med dessa villkor och / eller någon aspekt av relationen mellan oss) skall slutligt avgöras genom bindande skiljedom som administreras av fastnar i enlighet med sylt Streamlined skiljedomsförfarande regler för påståenden som inte överstiger $250,000 och sylt Omfattande skiljedomsregler och förfaranden för fordringar som överstiger $250,000 som gäller vid den tidpunkt då skilje initieras. skilje~~POS=TRUNC, och inte någon federal, tillstånd, eller lokal domstol eller myndighet, skall ha exklusiv rätt att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkningen, tillämplighet, verkställighets, eller bildning av dessa villkor (inklusive sekretesspolicyn) inklusive men inte begränsat till anspråk att alla eller någon del av dessa villkor är ogiltig eller voidable, om en fordran är föremål för skiljedom, eller frågan om avstående från rättstvister uppträdande. Skilje ska ha befogenhet att bevilja vad lättnad skulle vara tillgängliga i en domstol enligt lag eller i eget kapital. Skiljedomen ska vara skriftlig och ska vara bindande för parterna och kan skrivas in som en dom i någon behörig domstol.
 127. För att starta ett skilje, du måste göra följande: (en) Skriv ett Efterfrågan på skiljeförfarande som innehåller en beskrivning av fordran och skadeståndsbelopp du försöker återhämta sig (du kan hitta en kopia av en efterfrågan på skiljeförfarande på www.jamsadr.com); (b) Skicka tre kopior av efterfrågan på skilje, plus lämplig registreringsavgift, till JAMS, Två Embarcadero Center, Svit 1500, San Francisco, Kalifornien 94111; och (c) Skicka en kopia av efterfrågan på skilje till oss på 1 2010 Corporate Ridge, Svit 700, McLean, Virginia 22102, USA., The Washington, Likspänning. Storstadsområde. ATTN: Chefsjurist.
 128.  
  Grupptalan Waiver

 129. Parterna är vidare överens om att skilje skall genomföras i deras individuella kapacitet och inte som en grupptalan eller annan representant åtgärder, och parterna uttryckligen avstå från sin rätt att lämna in en grupptalan eller söka lättnad på en klassbasis. DU OCH LOGMEONCE ACCEPTERAR ATT var och en kan väcka talan mot den andra bara i din eller dess enskilda KAPACITET, Och inte som en kärande eller gruppmedlem PÅ NÅGOT AGERAR KLASS ELLER REPRESENTANT FORTSÄTTER. Parterna är vidare överens om att sylt regler som refereras ovan skall utesluta några regler eller rutiner som styr eller tillåter grupptalan. Om någon domstol eller skiljeman fastställer att grupptalan undantag som anges i detta stycke är ogiltig eller ogenomförbar av någon anledning eller att en skiljedom kan fortsätta på en klassbasis, då skilje vad som anges i denna skilje och grupptalan Waiver avsnitt skall anses ogiltig i sin helhet och parterna skall anses ha inte kommit överens om att medla tvister.
 130.  
  Kostar

 131. I den mån ansökningsavgiften för skilje överstiger kostnaden för att lämna in en stämningsansökan, LogmeOnce betalar merkostnaden. Om skilje finner skilje vara icke-oseriöst, LogmeOnce betalar de avgifter som fakturerats av JAMS, inklusive anmälningsavgifter och skiljedomare och hörsel kostnader de fakturerar. Du är ansvarig för dina egna advokater’ avgifter om reglerna skiljedoms och / eller tillämplig lag föreskriver annat.
 132.  
  Placering av Arbitration

 133. Om du är bosatt i USA, skiljedoms förhör kan ske i det län där du bor vid tidpunkten för ansökan eller på en annan plats ömsesidigt avtalats mellan parterna.
 134. För boende utanför USA, skiljedoms skall inledas i delstaten Virginia, United States of America, och du och LogmeOnce är överens om att underkasta sig den personliga jurisdiktion någon federal eller statlig domstol i McLean County, Virginia för att tvinga skiljedom, att vilandeförklara målet pågående skilje, eller för att bekräfta, modify, utrymma, eller ange dom om tilldelning införts av skiljeman. Om din ansökan gäller $50,000 eller mindre, endera parten kan välja att delta i en utfrågning per telefon, videographically eller personligen. Utfrågningar kan även ske per telefon eller videographically i enlighet med gällande regler JAMS.
 135.  
  undantag

  ● Trots vad som anges i denna skilje och grupptalan Waiver avsnitt: (en) endera parten får ta tillsynsåtgärder, giltighetsbestäm eller andra fordringar som härrör från eller i samband med intrång eller giltighet av immateriella rättigheter (exklusive integritet eller publiceringsrättigheter) i någon stat, federal eller internationell domstol eller administrativ myndighet med jurisdiktion över sådana påståenden; (b) endera parten kan söka lättnad i småmål domstol för tvister eller anspråk inom ramen för den domstolen behörighet; och (c) Om du är bosatt i Europeiska unionen och är missnöjda med det sätt på vilket vi har riktat er oro om vår sekretesspraxis, du kan ta itu med sådana krav som anges i vår sekretesspolicy.

   
  30-Dag rätt att välja ut

 136. Du har rätt att välja ut och inte vara bunden av detta Arbitration och grupptalan Waiver avsnitt genom att skicka (från den e-postadress är registrerad på ditt konto) skriftligt meddelande om ditt beslut att välja ut support@ LogmeOnce.com med ämnesraden, “Skiljedom och KLASS ACTION UNDANTAG OPT-OUT” och ditt fullständiga namn. Meddelandet skall sändas inom trettio (30) dagar efter första användningen av LogmeOnce, annars får du vara bunden att medla tvister i enlighet med villkoren i denna obligatoriska skilje bestämmelse. Om du väljer bort dessa bestämmelser skilje, LogmeOnce kommer inte heller att vara bunden av dem.
 137.  
  Ändringar i detta avsnitt

 138. Om du inte har valt ut av denna skilje och grupptalan Waiver avsnitt och LogmeOnce gör eventuella framtida ändring av detta avsnitt (annat än en förändring till vår kännedom adress), du kan avvisa en sådan förändring inom 30 dagar av förändringen genom att skicka oss ett skriftligt meddelande (från den e-postadress är registrerad på ditt konto) till support@ LogmeOnce.com med ämnesraden ”välja bort FÖRÄNDRINGAR till skiljedom OCH KLASS ACTION undantag” och ditt fullständiga namn. Om du väljer bort ändringar detta avsnitt, LogmeOnce kommer inte heller att vara bunden av dessa ändringar, och parterna är överens om att medla eventuella tvister i enlighet med skilje och grupptalan Waiver avsnitt i praktiken före sådan avvisade ändringen. Om en domstol eller skiljeman beslutar att denna punkt inte är verkställbart eller giltig, då denna punkt skall skiljas från resten av denna skilje och grupptalan Waiver avsnitt, och domstolen eller skiljedomare ska tillämpa första skilje och grupptalan Waiver avsnitt existerar när du började använda LogmeOnce.
 139.  
  ytterligare villkor

  ● Parterna förstå att, frånvarande denna obligatoriska skilje bestämmelse, de skulle ha rätt att stämma i domstol och har en jury rättegång. De förstår också att, i vissa fall, kostnader för skiljeförfarandet kan överstiga kostnaderna för rättstvister och rätten till upptäckten kan vara mer begränsad i skilje än i domstol. Denna skilje och grupptalan Waiver avsnitt skall överleva uppsägning av ditt konto, LogmeOnce eller dessa villkor.

   
  LÄGGA MÄRKE TILL

 140. Varje meddelande enligt dessa villkor måste skriftligen. We may send you a notice by means of electronic mail to your e-mail address on record in your account, by written communication sent by first class mail, or by courier service to your address on record in your account. Such notice will be deemed to have been given upon sending.
 141. Du samtycker till att ta emot all kommunikation, avtal, och meddelanden som vi tillhandahåller i samband med någon LogmeOnce (”Communications”) elektroniskt, bland annat genom e-post, text, i-appmeddelanden, eller genom att lägga på LogmeOnce webbplats eller andra delar av LogmeOnce. Du samtycker till att all kommunikation som vi tillhandahåller du uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation vara skriftligt elektroniskt. Du godkänner vidare att vi inte är ansvariga för din underlåtenhet att ta emot meddelanden om du misslyckas med att hålla din kontoinformation korrekt och fullständig eller om du filtrerar vår kommunikation.
 142. Om inte dessa villkor, sekretesspolicy eller tillämpliga riktlinjer specifikt tillåter dig att kontakta oss på andra sätt, måste du använda något meddelande i samband med dessa villkor genom natten post till 2010 Corporate Ridge, Svit 700, McLean, Virginia 22102, U.S.A.. (The Washington, Likspänning. Storstadsområde), Att: Chefsjurist, med en kopia av e-post till legal@LogmeOnce.com, med ämnesraden: ATTN: CHEFSJURIST. Dina meddelanden anses ges på vår mottagandet av din utskick.
 143.  
  ALLMÄN

 144. Villkoren och sekretesspolicyn och licensavtalet för slutanvändare omfattar hela avtalet mellan dig och oss i samband med LogmeOnce, och ersätter alla tidigare eller samtida muntlig eller skriftlig kommunikation, förslag och framställningar med avseende på de tjänster eller något annat ämne som omfattas av dessa villkor.
 145. Om någon förbund eller bestämmelse i dessa villkor är fast beslutna att vara ogiltig eller inte kan verkställas helt eller delvis, då sådan ogiltig eller ogenomförbar förbund eller bestämmelse skall utgå från dessa villkor och ska inte påverka eller försämra genomförbar eller giltigheten av någon annan förbund eller bestämmelse i dessa villkor eller någon del därav.
 146. All indexes, titles, subject headings, section titles, and similar items are provided for the purpose of reference and convenience and are not intended to be inclusive, definitive, eller för att påverka innebörden eller omfattningen av dessa villkor.
 147. Ingen joint venture, partnership, sysselsättning, eller finns agentförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa villkor eller din användning av tjänsterna.
 148. Om du besöker från någon annan region med lagar som reglerar datainsamling och användning, Observera att du samtycker till överföringen av dina uppgifter till USA och bearbetning globalt. Genom att tillhandahålla informationen godkänner du att all överföring och behandling i enlighet med dessa villkor.
 149. Du får inte överlåta dina rättigheter enligt dessa villkor till någon part. Vi kan överlåta våra rättigheter enligt dessa villkor utan tillstånd.
 150. Dessa villkor kommer att bindande och gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna övertagare.
 151. Ingen åtgärd vidtas av oss i enlighet med dessa villkor, Inget avstående av oss vare sig uttryckliga eller underförstådda av någon bestämmelse eller höger i dessa villkor eller brott därav, och inga fel av oss att utöva eller genomdriva någon av våra rättigheter enligt dessa villkor kommer att utgöra ett fortsatt avstående med avseende på en sådan bestämmelse, höger, åsidosättande eller upphävande, huruvida eller inte liknar.
 152. Om du är en California bosatt, du avstå från California Civil Code §1542, som säger: “En allmän frigivning omfattar inte krav som borgenären inte känner till eller misstänker att existera i hans favör vid tidpunkten för exekvering frisättningen, som om det är känt av honom måste ha materiellt påverkat hans uppgörelse med gäldenären.”
 153. Du är medveten om att vi har rätt nedan för att söka ett föreläggande, om nödvändigt, för att stoppa eller förhindra ett brott mot dina skyldigheter härunder.
 154. Dessa villkor och våra juridiska förpliktelser nedan är föremål för lagarna i delstaten Virginia, USA., oavsett var du befinner dig. Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktion och plats i de federala och delstatliga domstolarna i delstaten Virginia, USA., i alla tvister som uppstår ur eller i samband med Tjänsterna.

 
KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss om alla frågor som rör detta avtal genom support@ LogmeOnce.com.

LogmeOnce
2010 Corporate Ridge, Svit 700,
McLean, Virginia 22102, U.S.A..
(The Washington, Likspänning. Storstadsområde)
Telefon: 1-800-935-4619
Fax: (866) 732-0324

Hundratals Apps är förintegrerade för dig av LogmeOnce:

 • vadställe
 • tumblr
 • drop_0
 • sav
 • gm
 • Eby
 • nfl
 • trötta
 • LUF
 • junpr
 • vatten
 • adp
 • snabbt
 • hotml
 • ära
 • klm
 • facbook0
 • gmail
 • i
 • airfc
 • evrnot
 • cmnap
 • flickr
 • Yaho
 • relttc
 • UMD
 • CHRM
 • president
 • twtr
 • blogr_0
 • Bloggar
 • myspace_0
 • pnc

LogmeOnce ledningsgrupp erfarenhet omfattar:

 • reglaget nivåbild reglaget nivåbild reglaget nivåbild reglaget nivåbild reglaget nivåbild reglaget nivåbild reglaget nivåbild