Användarvillkor

Hem - Användarvillkor

LOGMEONSVILLKOR FÖR TJÄNSTER

 

IKRAFTTRÄDANDE: 25 maj 2018

ANVÄNDARVILLKOR

 

**VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING **

VARNING MEDDELANDE

Du öppnar ett LogmeOnce-informationssystem för användare, vilket ingår: 1) den här applikationen, 2) denna ansökan och datornätverk, 3) alla program och datorer som är anslutna till detta nätverk, och 4) alla enheter och lagringsmedier som är anslutna till det här nätverket eller till en dator i det här nätverket.

Detta är en LogmeOnce-applikation och datorsystem, som kan komma åt och användas endast för godkänd LogmeOnce-verksamhet av auktoriserade slutanvändare. Avsiktlig hacka attack, avsiktlig / oavsiktlig intrång mot ”alla” LogmeOnce-slutanvändare, obehörig åtkomst eller användning av slutanvändarens konto, deras data, denna ansökan och datorsystem kan bli föremål överträdare till brotts, civil, och / eller annan åtgärd.

Om du planerar en hack / intrång mot en LogmeOnce-kontoinnehavare, slutanvändare, och / eller LogmeOnce-nätverk, all information om detta datorsystem kan fångas upp, spelade in, läsa, kopieras, och avslöjas av och behörig personal för officiella ändamål, inklusive brottsutredningar. Sådan information omfattar känsliga data krypteras för att överensstämma med sekretess och integritet krav.

Du förstår och samtycker till följande: Du får endast komma åt detta informationssystem för godkänd användning; du har ingen rimlig förväntan på integritet när det gäller kommunikation av dataöverföring eller lagring i detta informationssystem; när som helst och för alla lagliga regeringsändamål, regeringen får övervaka, genskjuta, och söka och ta tag i all kommunikation eller dataöverföring eller lagrad i detta informationssystem; och all kommunikation eller data som överförs eller lagras i detta informationssystem kan avslöjas eller användas för något lagligt statligt syfte.

Tillgång eller användning av detta datorsystem av någon person, huruvida behörig eller obehörig, utgör samtycke till dessa villkor. Det finns ingen rätt till integritet i detta system.

**VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING ** VARNING **

 

ANVÄNDARVILLKOR

Tack för besöket www.logmeonce.com ("Hemsida"). Webbplatsen ägs och drivs av LogmeOnce Inc. (”LogmeOnce”, "Vi", ”Us”).

Dessa användarvillkor ("Villkor") styr din användning av LogmeOnce-lösenordshanteringslösning, och alla produkter, tjänster, tillämpningar, webbplatser och uppdateringar däri (”Tjänster”). LogmeOnce, Maj, då och då, introducera nya tjänster. I den mån dessa användarvillkor gäller för de nya tjänsterna, Vi kommer att meddela dig som beskrivs nedan.

Dessa villkor innehåller specifikt vår integritetspolicy som finns på www.LogmeOnce.com/privacy.

Dessa villkor gäller för hela LogmeOnce-plattformen, lösenord lösningar, och alla produkter, tjänster, tillämpningar, webbplatser och uppdateringar däri (”Tjänster”). LogmeOnce, Maj, då och då, introducera nya tjänster. I den mån Villkoren gäller för de nya tjänsterna, Vi kommer att meddela dig som beskrivs nedan.

Genom att besöka eller på annat sätt använda LogmeOnce Services, du godkänner villkoren. Så långt som det är förenligt med gällande lagar och förordningar, du samtycker också och samtycker till funktioner och informations praxis i nuvarande och framtida tjänster. Om du inte samtycker till någon del av villkoren som gäller för nuvarande och framtida tjänster, du får inte tillgång till eller använda Tjänsterna.

DITT KONTO

  1. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du är ansvarig för att bibehålla säkerheten och konfidentialiteten för ditt användarnamn och lösenord, och du är ansvarig för alla skador som uppstår genom avslöjande av sådan. I händelse av brott mot säkerheten för ditt konto, du kommer att förbli ansvarig för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, någon direkt, indirekta eller faktiska skador som kan orsakas av obehörig användning.
  2. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om obehörig användning av ditt användarnamn eller lösenord eller konto, eller andra kända eller misstänkta säkerhetsbrott.
  3. Du får inte använda ditt konto på vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som är avsett att handla med andras namn eller rykte, och vi kan ändra eller ta bort alla beskrivningar eller nyckelord som de anser olämpliga eller olagliga, eller på annat sätt kan orsaka oss ansvar.

RÄTTSKONSUMENT

  1. Du får endast använda LogmeOnce om du kan bilda ett bindande avtal med oss, och är inte en person som hindras från att ta emot tjänsterna enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion.
  2. Du representerar och garanterar det: (jag) du är antingen mer än 18 år av ålder, eller en emansiperad minderårig, eller har lagligt samtycke från föräldrar eller förmyndare och (ii) är fullt kapabla och kompetenta, och har den lagliga makten, kapacitet och myndighet, att ingå dessa villkor och följa och följa dem.
  3. I vilket fall som helst, om du är under 13, du får inte använda webbplatsen eller tjänsterna.

Dina ANVÄNDARÄTTIGHETER

  1. Med förbehåll för villkoren i dessa villkor, vi ger dig en personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv, icke-återlicensierbar, begränsad, återkallande licens för att använda LogmeOnce strikt i enlighet med dessa villkor.
  2. Du kan när som helst avinstallera LogmeOnce från din enhet.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

  1. Du samtycker till att inte lämna in, som en del av din användning av LogmeOnce, allt material som är olagligt,
   vilseledande, ärekränkande, oanständig, obscen, i dålig smak, hotfull, intrång i tredje parts äganderätt, invasiv för personlig integritet, eller på annat sätt stötande.
  2. Du får inte använda LogmeOnce för något syfte som är förbjudet enligt någon lag eller förordning, eller för att underlätta brott mot lagar eller förordningar.
  3. Du får inte använda LogmeOnce för att tävla på något sätt med oss. Du får inte försöka använda någon "djuplänk", "skrapa", "robot", ”Bot”, "Spindel", "Data mining", "Datorkod", eller någon annan automatiserad enhet, program, verktyg, algoritm, bearbeta, metod eller manuell process med liknande processer eller funktionalitet, få tillgång till, tillägna sig, kopia, eller övervaka någon del av webbplatsen eller tjänsterna.
  4. Du får inte använda LogmeOnce på ett sätt som skulle kränka säkerheten för, eller försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, data, material, information, datorsystem eller nätverk anslutna till vilken server som är associerad med LogmeOnce genom hacking, lösenordgrävning eller på annat sätt.
  5. Du får inte efterge dig någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt representera en anknytning till en person eller enhet.
  6. Du kommer inte att ladda upp eller överföra via LogmeOnce några datavirus, trojan hästar, maskar eller något annat utformat för att störa, avbryta eller störa de normala driftsrutinerna för en dator.
  7. Du får inte störa, försök att störa eller på annat sätt störa den korrekta funktionen på webbplatsen, Tjänsterna eller andra aktiviteter som bedrivs på eller via eller servrar eller nätverk som är anslutna till LogmeOnce.
  8. Om vi ​​upptäcker att ditt konto används i samband med någon av dessa aktiviteter, Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt konto.

LOGMEONCE MUGSHOT ANTI-HACKING

  1. LogmeOnce Mugshot är en anti-hacking hotprogram som skyddar onlinekonton och enheter genom att upptäcka obehörig åtkomst och möjlig hacking eller brott mot dessa konton och enheter.
  2. För att använda LogmeOnce Mugshot, du väljer vilka konton och enheter LogmeOnce Mugshot ska övervaka. Med din användning av LogmeOnce Mugshot, du godkänner LogmeOnce att övervaka dessa konton och enheter.
  3. Vid installation av LogmeOnce Mugshot, vissa behörigheter visas som du måste bevilja för att installera och använda programvaran. LogmeOnce Mugshot kan erbjuda dig att göra ändringar i ditt konto- och enhetsinställningar. Dessa förändringar, om godkänd av dig, kan när som helst konfigureras om i de inställningar som finns tillgängliga på ditt konto eller din enhet.
  4. Anti-hacking-funktionerna i LogmeOnce Mugshot fungerar inte om det inte är installerat, uppdaterad, eller aktiv på enheten. Även med dessa villkor, du erkänner och håller med om att framgången för anti-hackingfunktionerna beror på artiklar under din eller tredje parts kontroll, som LogmeOnce inte kontrollerar eller påverkar, Till exempel (men inte begränsad till), enheten slås på och / eller med återstående batterikraft, en aktiv anslutning mellan enheten och datanätverket (Inklusive, för betalda nät, ett aktivt konto med en positiv saldo kopplad till enheten), och kartdata eller annan platsinformation (som kommer från tredje parts tjänster) som kanske inte är tillgängliga i alla områden eller kan innehålla ofullständiga eller felaktiga uppgifter.
  5. Du erkänner och samtycker till att LogmeOnce Mugshot är ett hjälpverktyg och inte ersätter de rutiner som du bör utföra med brottsbekämpande myndigheter, särskilt vid rån eller hacking av enheter.
  6. Informationen och metadata kommer att göras tillgängliga för den rättmätiga (auktoriserad) kontoägare för att ladda ner och titta på hackarens metadata.
  7. LogmeOnce inspekterar inte innehållet och / eller data som lagras eller överförs via LogmeOnce Mugshot.
  8. LogmeOnce garanterar varken platsen, även om ungefärligt, av konto eller enheter där LogmeOnce Mugshot installerades, inte heller framgång i sök- och platsproceduren.

 

LOGMEONCE SHOCKS ©

  1. Shocks © är unika funktioner i LogmeOnce Password SHOCK © som varnar dig och alla andra rättmätiga användare av ditt konto eller din enhet, om auktoriserade eller obehöriga åtkomstaktiviteter däri har upptäckts.
  2. Chocker © är motåtgärder som fungerar som ett varningsmeddelande (varning) till dig och alla andra användare av ditt konto eller enhet som någon av informationen och metadata registreras, samlas in och lagras, och att sådan information och metadata (inklusive men inte begränsat till att samla ljud, video, GPS-position, IP-adress, e-postadress, skärmbilder, webbläsarinfo, datum- och tidsstämpel, snap selfie, och foto(s) med hjälp av enhetsfunktioner och kamera(s)) kan användas som bevis i alla rättsliga åtgärder.
  3. Chock © kan levereras i form av popup-fönster, varningar, audio, video, spela förinspelade ljudvarning, video, musikfil(s), och / eller siren, vibrationer eller enheten, larm, blinkar, skärmskaka, lockout, captcha, eller deras kombinationer.
  4. Genom att installera LogmeOnce, du håller med, samtycker till och förstår att vid misstänkt aktivitet, framgångsrikt och / eller misslyckat försök(s) för att komma åt ditt konto eller din enhet, och / eller inriktning på LogmeOnce, eller annat LogmeOnce-konto(s) hållare, och / eller enheter(s) LogmeOnce kommer att orsaka och trycka på åtgärder för att aktivera Shocks ©.
  5. Du samtycker och samtycker till att Shocks © kan köra olika skript på din enhet, göra ändringar i enhetskonfigurationen, installera och avinstallera programvara, och göra andra ändringar av enheten och / eller kontot som kan behövas för logmeOnce, anti-hacking, och hotskyddsfunktioner för att fungera.
  6. Du samtycker och samtycker till att du behåller LogmeOnce, och alla konton riktade, eller inte riktad, och alla kontoinnehavare utan skada, rättsliga åtgärder, stämningar, och så vidare. etc. etc.
  7. Om du inte samtycker till dessa villkor, fortsätt inte med att skapa LogmeOnce-konto, eller avinstallera LogmeOnce och ta bort dina data.
  8. Innehållet och / eller data som lagras eller överförs via LogmeOnce Shocks © inspekteras av LogmeOnce för att formulera ett svar till angriparen.
  9. Informationen och metadata görs INTE tillgängliga för den som är berättigad (auktoriserad) konto ägare.

 

Insamling av information och metadata

  1. Vid misstänkt aktivitet eller misslyckat försök att komma åt dessa konton, LogmeOnce Mugshot and Shocks © kommer åt enheten eller kontot som används för misstänkt aktivitet eller misslyckat försök, och hämta informationen och metadata som används för att bilda aktivitetsmönster. Denna information och metadata kan inkludera, men är inte begränsade till:
    ● Bild tagen med enhetens främre kamera;
   • ● Bild tagen med bakåtvänd kamera på enheten;
   • ● Röst för användaren av enheten;
   • ● Video av användaren av enheten;
   • ● IP-adresser;
   • ● Identifieringssträngar för PC eller mobil enhet (d.v.s.. vilken typ av enhet som användes för att komma åt kontot);
   • ● Tid och datum för kontoåtkomst;
   • ● GPS-data och ytterligare parametrar; och
   • ● Användningsmönster används för att identifiera misstänkt beteende och varna användare för eventuell obehörig åtkomst till sina konton.
  1. LogmeOnce garanterar inte återställning av innehåll och / eller data som lagras eller överförs via ditt konto eller din enhet.

 

Auktoriserad och otillåten tillträde

  1. Du förstår och samtycker till att medan LogmeOnce Mugshot är utformat för att skydda din enhet eller ditt konto från obehörig åtkomst, LogmeOnce Mugshot fungerar på liknande sätt om misslyckade försök att få åtkomst till personer som har rätt att komma åt ditt konto eller enhet av någon anledning. Detta kan inkludera dig eller någon person du har godkänt eller inte har förbjudit åtkomst.
  2. Således, om åtkomsten är auktoriserad eller obehörig, LogmeOnce Mugshot fungerar fullt ut i det konto eller enhet som LogmeOnce Mugshot är aktiverad för.
  3. I händelse av att på grund av behörig eller obehörig åtkomst, någon tredje parts immateriella rättigheter, sekretessrättigheter eller tillämplig rätt kränks eller kränks, du, inte LogmeOnce, kommer att vara ensam ansvarig för utredningen, försvar, avveckling och ansvarsfrihet för sådant krav på intrång i immateriella rättigheter.
  4. Det är ditt enda ansvar att se till att informationen eller informationen som lagras genom LogmeOnce Mugshot inte bryter mot upphovsrätten från tredje part, och är inte olagligt eller i strid med LogmeOnces regler och policyer. Du ska skydda och hålla oskadlig LogmeOnce, dess föräldrar, dotterbolag, affiliates, kommenderar, anställda, medel, partners och licensgivare från eventuella förluster, kostar, skulder och kostnader (inklusive advokatsavgifter) relaterat till eller uppstått från innehållet i lagrade data, eller användning av LogMeOnce-produkter.
  5. Du accepterar ensamansvaret för förlust och / eller skada, inklusive förlust av innehåll och / eller data, orsakad av eventuell oförenlighet, ändringar, fel, radering av filer, felfunktioner, och problem som kan uppstå i ditt konto eller din enhet såväl som på deras hårdvara, programvara, system, tillämpningar, filer, funktioner, kodsekvenser och andra program, inklusive men inte begränsat till antivirusprogram och lagringsprogram eller tjänster som ett resultat av användningen av LogmeOnce Mugshot på grund av åtkomsten, oavsett om de är auktoriserade och obehöriga.
  6. LogmeOnce ska under inga händelser ansvara för fel eller fel som orsakats av element som är interna och / eller externa till funktionen hos LogmeOnce Mugshot, inklusive hårdvara eller mjukvara. LogmeOnce ska inte heller vara ansvarig i fall där LogmeOnce Mugshot har använts på ett annat sätt än specificerat av LogmeOnce, eller i något annat missbruk, försumligt eller olämpligt sätt (Inklusive, men inte begränsad till, använd utanför den rekommenderade miljön) eller av tredjepartsanvändare.

 

FORBUD MOT MOTBAKA

  1. Vi rekommenderar starkt att hacka någons system, vigilante rättsliga åtgärder, och hack-backs. Således, accepterar du att aldrig använda LogmeOnce för att göra sådana åtgärder. I de fall du känner till någon olaglig handling som görs mot någons system, Vi rekommenderar dig starkt att rapportera och vidarebefordra sådant till brottsbekämpande eller högre myndigheter.
  2. Ändå, med tanke på begränsningarna i dagens teknik och rättsliga ramverk, vi inser att det finns kränkande kapaciteter för defensiva ändamål i de civila och kommersiella internetförhållandena. Dessa inkluderar fall där information som samlas in kan vara särskilt användbar bevis för en högre myndighet, eller om tidigare bekanta, eller, i företagets ägarfall, tidigare anställda, har åtkomst till konton utan tillstånd.
  3. Att använda LogmeOnce för syften som liknar det föregående stycket, till exempel insamling av inkräktare data och information, du måste ladda ner LogmeOnce-krypteringsmotor och tillägg. Försedd, att du accepterar deras villkor för nedladdning och installation. Tillhandahålls vidare, att du kommer att godkänna andra tillämpliga lagar och förordningar.
  4. Oavsett om du laddar ner och installerar LogmeOnce-krypteringsmotor och tillägg på ditt eget eller en annans system, och varefter de samlar in alla bilder eller data, du erkänner att detta är resultatet av att du har angett fel användaruppgifter och / eller ett försök att hacka. Du samtycker också till att all bild eller data som samlas in under denna process kan användas av kontoens rättmätiga ägare för att upptäcka en skyldige eller dela sådan information med brottsbekämpande eller högre myndigheter. I dessa fall, du håller med om det:
    en) Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust av data.
   • b) Vi kommer inte att hållas ansvariga om systemet är hackat av någon anledning.
   • c) Vi kommer inte att hållas ansvariga om LogmeOnce hackas av någon anledning.
   • d) Du är ensam ansvarig för alla bilder och data som samlas in, till exempel en hackers foto, GPS, adress, bland andra.
  1. Vi rekommenderar att du skickar in eventuella hackare eller inkräktaruppgifter som du har samlat in till brottsbekämpande myndigheter.
  2. Bestämmelserna om begränsat ansvar och ansvarsfriskrivningar i dessa villkor gäller mycket bra för dessa bestämmelser om hack-back.

 

WEBBPLATS OCH TJÄNSTER INNEHÅLL

  1. När du öppnar eller LogmeOnce, du får tillgång till olika typer av information och material. Innehållet kommer att innehålla information och material som publiceras på ett offentligt område på webbplatsen.
  2. Vi har inte granskat, och kan inte granska, alla material, inklusive datorprogramvara som inte är kryptografiskt signerad av oss, postat i LogmeOnce, och kan därför inte ansvara för innehållets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda LogmeOnce, vi representerar inte eller antyder att vi stöder det material som finns där, eller att vi tror att sådant material är korrekt, användbar eller icke-skadlig.
  3. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder vid behov för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojan hästar, och annat skadligt eller destruktivt innehåll.
  4. Webbplatsen och tjänsterna kan innehålla stötande innehåll, oanständig, eller på annat sätt stötande, samt innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag, och andra fel. Vi fraskriver oss alla ansvar för skador som uppstår till följd av att besökare använder eller från nedladdning av besökare av sådant innehåll.

 

INGEN PLIK FÖR KORREKTA FEL

  1. Du erkänner och samtycker till att vi inte har någon skyldighet att korrigera eventuella fel eller fel i LogmeOnce som du har tillhandahållit, oavsett om du informerar oss om eller på annat sätt blir medvetna om sådana fel eller fel.
  2. Vi kan tillhandahålla obligatoriska uppdateringar till LogmeOnce med eller utan meddelande till dig för att säkerställa fortsatt prestanda, LogmeOnces säkerhet och stabilitet. Vi kan också göra andra uppdateringar tillgängliga för LogmeOnce som du har möjlighet att installera.
  3. I den mån vi tillhandahåller dig några uppdateringar eller uppgraderingar, sådana ska anses utgöra en del av LogmeOnce och ska omfattas av alla bestämmelser i dessa villkor.

 

ANNONSER

  1. Den gratis versionen av LogmeOnce stöds av och visar annonser.
  2. Vårt mål är att leverera reklam och annat kommersiellt eller sponsrat innehåll som är värdefullt för våra användare och annonsörer. Du ger oss tillåtelse att använda ditt namn, profilbild, innehåll, och information i samband med kommersiella, sponsrad, eller relaterat innehåll (till exempel ett märke du gillar) serveras eller förbättras av oss.
  3. Vi ger inte ditt innehåll eller din information till annonsörer utan ditt medgivande.
  4. Vi förbehåller oss rätten att skapa, ändra eller radera innehållet, frekvens, varaktighet, mål, placering och användning av annonserna efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.
  5. Du accepterar att inte göra det, på något sätt, blockera, dölja eller ändra annonserna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort ditt konto och avbryta din användning av LogmeOnce om vi, av någon anledning, tror att du har försökt eller lyckats blockera, dölja eller ändra annonserna på något sätt.
  6. Om du vill använda LogmeOnce utan annonserna, Vi uppmuntrar dig att ladda ner LogmeOnce betald utgåva endast för $1 per månatlig användning.

TILLVERKNING AV TEKNIK

  1. Du förstår och erkänner att programvaran, koda, egenutvecklade metoder och system som används för att tillhandahålla LogmeOnce och alla uppdateringar, modifieringar och förbättringar av detta (kollektivt, “Vår teknik”) är: (en) upphovsrättsskyddat av oss och / eller våra licensgivare enligt USA och internationella upphovsrättslagar; (b) med förbehåll för andra immateriella rättigheter och äganderätt och lagar; och (c) ägs av oss eller våra licensgivare.
  2. Vår teknologi får inte kopieras, ändrad, återgivna, republished, Postad, överförd, såld, erbjuds till salu, eller omfördelas på något sätt utan vårt förut skriftliga tillstånd och det tidigare skriftliga tillståndet från våra tillämpliga licensgivare. Du måste följa alla meddelanden om upphovsrätt, information, och begränsningar som ingår i eller bifogas någon av vår teknik. Ingenting i dessa villkor ger dig någon rätt att få leverans av en kopia av vår teknik eller att få tillgång till vår teknik förutom vad som är allmänt och vanligtvis tillåtet via webbplatsen enligt dessa villkor. dessutom, inget i dessa villkor kommer att anses bevilja, implicit, estoppel eller på annat sätt, en licens till Our Technology.

INTELLEKTUELL FASTIGHET

  1. Webbplatsen är skyddad av upphovsrättslagar, internationella upphovsrättsfördrag, och alla andra tillämpliga lagar om immaterialrätt. Vi äger titeln, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen. Vårt namn, logotyper, och namnen som är associerade med webbplatsen är våra varumärken och får inte användas utan vårt tidigare skriftliga medgivande.
  2. Andra namn och logotyper som du kan se i samband med tjänsterna eller på webbplatsen ägs av tredje parter och får inte användas utan deras skriftliga medgivande.

KOPIERINGSINFORMATION OCH UPPGIFTSPOLICY

  1. När vi ber andra respektera våra immateriella rättigheter, vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att material som finns på eller länkar till av oss bryter mot din upphovsrätt, du uppmuntras att meddela LogmeOnce i enlighet med vår Digital Millennium Copyright Act (’DMCA’) Politik. Vi kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vid behov eller lämpligt genom att ta bort det kränkande materialet eller inaktivera alla länkar till det kränkande materialet. När det gäller en besökare som kan kränka eller upprepade gånger bryter mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för LogmeOnce eller andra, vi kan, enligt vår bedömning, avsluta eller neka tillgång till och användning av webbplatsen. Vid sådan uppsägning, Vi har ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till oss.

ANSVARSBEGRÄNSNING, AVSÄTTNING AV GARANTI

  1. DU HÖR HÄR UTTRYCKLIGT ATT ATT DITT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR ENLIGT RISK. INGEN VI, VÅRA MEDARBETARE, DOTTERBOLAG, MEDEL, TREDJEPARTSINFORMATIONSINFÖRDELARE, MERCHANTS, LICENSFÖRHAVARE ELLER LIKEN, GARANTI ATT TJÄNSTERNA kommer att bli ointresserad eller felfria; INTE GÖR NÅGOT AV AFORESAIDEN GARANTI FÖR RESULTATEN SOM KAN FÅR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ELLER SOM FÖR NUAKTIGHETEN, PÅLITLIGHET ELLER INNEHÅLL PÅ ALL INFORMATION, SERVICE, TILLGÄNG TILL TJÄNSTERNA. INTE USA OCH NÅGON AV VÅRA OAVHÄNDIGA NÄTVERKSJÄNSTERFÖRETAGAR GÖR NÅGONREPRESENTATIONER ELLER GARANTIER, ELLER UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, ATT TILLGÄNGAN kommer att finnas tillgängliga från din plats.
  2. UNDANTAG SOM UTTRYCKLIGT INSTÄLLES HÄR, TJÄNSTERNA LEVERAS PÅ EN ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIGT” GRUND utan garantier för något slag, ELLER UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, GARANTIER FÖR TITEL ELLER IMPLICERADE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER FITNESS FÖR EN Särskild syfte, ANDRA än dessa garantier som är implicerade av och oförenliga med undantag, BEGRÄNSNING ELLER ÄNDRINGAR UNDER LAGEN GÄLLANDE PÅ dessa villkor. INGEN MUNTLIG RÅD ELLER SKRIFTLIG INFORMATION GIVA AV OSS, VÅRA MEDARBETARE, TREDJEPARTSINFORMATIONSINFÖRDELARE, MERCHANTS, LICENSÖRARE ELLER LIKE, SKALL SKAPA EN GARANTI; INTE HÄR DU PÅLIGT PÅ NÅGON INFORMATION ELLER RÅD.
  3. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUDERANDE NEGLIGENCE, SKA VI, ELLER NÅGON ELLER ANVÄNDA I SKAPANDE, TILLVERKNING ELLER DISTRIBUTERING AV TJÄNSTERNA, VARA ANSVARAR FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILDA ELLER FÖLJANDE SKADOR SOM RESULTAT FÖR ANVÄNDNING AV ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTER INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, PÅLÄGGNING AV DIG PÅ NÅGON INFORMATION FÖR TJÄNSTER ELLER SOM RESULTAT FÖR FEL, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERING AV FILER ELLER E-post, FEL, FEL, VIRUS, Förseningar i drift, ÖVERFÖRING, BROTT, KOMPROMISS, HACK ATTACK, D.O.S., DATA STJÄLP, DATAFÖRLUST, ELLER NÅGONSKAPET AV PRESTANDA, VARA ELLER INTE BEGRÄNSAD TILL GUDS RÄTTER, KOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD, DESTRUKTION ELLER O auktoriserad tillgång till våra uppgifter, PROGRAM ELLER TJÄNSTER. Eftersom vissa JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTSLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, I SVERIGA STATER VÅRT VÅRT ANSVAR HÄR begränsas till det största utsträckning som är tillåtet av lagen.

ANVÄNDARINNEHÅLL

  1. Du är helt ansvarig för varje enskild artikel (ditt "användarinnehåll") som du publicerar eller på annat sätt gör offentligt tillgänglig på webbplatsen eller tjänsterna. Som mellan dig och oss, du behåller äganderätten och immateriella rättigheter i alla upphovsrättsskyddade material som finns i användarinnehållet.
  2. Du ger oss en icke-exklusiv, vinstfri, full lön, helt underlicensierbart, över hela världen licens, under någon av dina upphovsrätt och andra immateriella rättigheter relaterade till det användarinnehållet. Du samtycker till att sådant användarinnehåll eller andra derivatarbeten därav (annan än personlig identifierbar information om dig), kan spridas, distribuerad, visas offentligt, återgivna, Begagnade, underlicensieras, Postad, eller publicerad av oss, och sökte, visas, tryckt eller på annat sätt använt eller utnyttjat av våra kunder.
  3. Du samtycker till att inte revidera användarinnehållet publicerat av andra.
  4. Även om vi strävar efter att upprätthålla dessa regler med alla våra användare, du kan bli utsatt för användarinnehåll som bryter mot vår policy eller på annat sätt stötande. Du kommer åt webbplatsen och tjänsterna på egen risk. Vi tar inget ansvar för din exponering för innehåll på webbplatsen eller via tjänsterna oavsett om det bryter mot vår innehållspolicy eller inte.
  5. Vi kan, men är inte skyldiga att säga upp ditt konto och / eller ta bort användarinnehåll från webbplatsen om vi fastställer eller misstänker att du eller ditt innehåll bryter mot dessa villkor eller det tillämpliga avtalet med den kränkande användaren(s). Användardata
  6. När du använder webbplatsen eller tjänsterna, den kan samla in eller ta emot data, information och kod från dig och / eller enheterna där du använder LogmeOnce. Vår integritetspolicy, tillsammans med dessa villkor, beskriver vår insamling och användning av sådan information. Du samtycker härmed till vår integritetspolicy och till den insamling och användning som beskrivs i denna policy och dessa villkor.

EUROPEISKA UNIONENS KUNDER

  1. Detta avsnitt gäller endast om du är belägen i Europeiska unionen. Om du vill ingå EU: s standardavtalsklausuler med oss ​​när det gäller vår behandling av din information, Du kan begära ett databehandlingstillägg ("DPA") DPA-begäran, och en förunderskriven DPA kommer att skickas till dig för körning.
  2. Om ditt användarinnehåll omfattas av EU: s dataskyddslagstiftning och behandlas av oss som en databehandlare som handlar för dig (i din kapacitet som datakontrollant), Vi kommer att använda och bearbeta ditt användarinnehåll för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet, och i enlighet med dina instruktioner som representeras i detta avtal.
   RESPONS
  3. Om du ger oss några idéer, tankar, kritik, föreslagna förbättringar eller annan feedback (kollektivt ”Feedback”), du samtycker till att vi kan använda feedbacken för att ändra våra produkter och tjänster, och att du inte kommer att få någon ersättning, inklusive alla royaltyer relaterade till produkten eller tjänsten som innehåller din feedback.
  4. Du ger oss ett världsomspännande, vinstfri, full lön, evig, oåterkallelig licens att använda, reproducera, ändra, Översätt, distribuera, prestera, visa, importera, sälja, erbjudande till salu, göra, har gjort och på annat sätt utnyttjat feedbacken i någon form, media, eller teknik, vare sig nu känd eller nedan utvecklats, och att låta andra göra detsamma. Detta gäller för feedback som du ger oss genom alla kommunikationsmetoder med oss, såvida vi inte har ingått ett separat avtal med dig som anger något annat.
   DITT ANSVAR
  5. Du är ensam ansvarig för användarinnehåll, Användardata och din användning av LogmeOnce. Vi stöder inte användarinnehåll eller användardata, har ingen skyldighet att övervaka något användarinnehåll eller användardata, och tar inget ansvar för dessa material. I samtliga fall, LogmeOnce förbehåller sig rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll eller användardata utan ansvar mot dig av någon eller ingen anledning, inklusive för att redovisa ändringar av LogmeOnce eller användningsgränser eller för att förhindra överträdelser av dessa villkor, skada för andra användare, eller ansvar gentemot tredje part. LogmeOnce kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Avlägsnande eller inaktivering av åtkomst till dessa material ska ske enligt vår egen bedömning, och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera åtkomst till något specifikt användarinnehåll eller användardata. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla ytterligare säkerhetskopiering av användarinnehåll och all användardata, och LogmeOnce ansvarar inte för förlust eller förstörelse av dessa material.

Dina garantier och skadestånd

  1. Du garanterar och föreställer att du har den lagliga kraften och myndigheten att godkänna dessa villkor och integritetspolicyn. Du godkänner härmed att hålla oss ofarliga mot, och på din bekostnad hantera och försvara, alla fordringar och försvara tredje parters talan som väckts mot oss till följd av ditt brott mot dessa villkor. Du ska betala alla skador och kostnader som tilldelas i sådan kostym. Du kommer att försvara, ersätta, och håll oss (och våra officerare, direktörer, anställda och agenter) oskadlig från någon kostnad eller kostnad som uppstår till följd av stämning från tredje part eller obligatorisk rättsordning eller process som söker din information eller data, Inklusive, gränslöst, snabb betalning till oss av alla kostnader (inklusive advokatsavgifter) som uppstått av oss som ett resultat. Vid sådan stämning eller obligatorisk rättsordning eller process, Du samtycker också till att betala oss för vår personaltid för att svara på sådan stämning från tredje part eller obligatorisk rättsordning eller process till våra då gällande priser.
  2. Du representerar och garanterar det (jag) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med LogmeOnce sekretesspolicy, med dessa villkor och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad, eller annat statligt område, när det gäller beteende online och acceptabelt innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av teknisk information som exporteras från USA eller landet där du är bosatt) och (ii) din användning av webbplatsen kommer inte att kränka eller missbruka tredje parts immateriella rättigheter.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTER

  1. LogmeOnce kan vara länkad till och från tredje parts webbplatser och tjänster, som inte är under vår kontroll. Vi ansvarar inte för innehållet, länkar, ändringar och uppdateringar i sådana tredje parter. Vi tillhandahåller sådana länkar bara för bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte vår godkännande av den. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder vid behov för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojan hästar, och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Vi fraskriver oss allt ansvar för skada som uppstår till följd av din användning av webbplatser och webbsidor som inte är LogmeOnce.

 

TREDJEPARTS-PROGRAMVARA

  1. Vissa delar av LogmeOnce innehåller teknik, programvara, och data som ägs av tredje parter och licensierade till LogmeOnce för användning och omfördelning under open source och kommersiella licenser och i enlighet med deras villkor. Trots något av villkoren i ditt licensavtal med oss, Du godkänner villkoren för dessa tredjepartslicenser. Listan över tredjepartslicenser kanske inte är fullständig och kan uppdateras då och då. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att modifiera, byta ut, eller lägg till någon del av denna lista. Det är ditt ansvar att kontrollera listan regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till LogmeOnce efter publicering av eventuella ändringar i listan utgör godkännande av dessa ändringar.

ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER

  1. Vi kan bara ge dig fördelarna med våra tjänster genom att bedriva affärer via Internet, och därför behöver vi att du samtycker till att vi ger dig kommunikation elektroniskt. Det här avsnittet informerar dig om dina rättigheter när du får kommunikation från oss elektroniskt.
  2. För avtalsmässiga ändamål, du (jag) samtycke till att ta emot meddelanden från oss i elektronisk form; och (ii) samtycker till att alla villkor, avtal, lägger märke till, dokument, beskrivningar, och annan kommunikation (”Communications”) att vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om det var skriftligt. Ditt samtycke till att ta emot kommunikation och göra affärer elektroniskt, och vårt avtal om att göra det, gäller alla dina interaktioner och transaktioner med oss. Ovanstående påverkar inte dina rättigheter som inte kan avskrivas.
  3. Du kan också få en kopia av dessa villkor genom att komma åt denna webbplats. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att ta emot kommunikation elektroniskt genom att kontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke, från den tiden framåt, Du måste sluta använda webbplatsen och tjänsterna. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte den juridiska giltigheten och verkställbarheten av några skyldigheter eller elektronisk kommunikation som tillhandahålls eller affärsverksamhet mellan oss innan den tid du drar tillbaka ditt samtycke. Håll oss informerade om ändringar i din e-postadress eller e-postadress så att du fortsätter att få all kommunikation utan avbrott.

SÄKERHET

  1. Vi följer allmänt accepterade industristandarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under överföring och när vi fått den. Ingen överföringsmetod över internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säkra, dock. Därför, medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, Vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet under överföringen.

ANVÄNDNING AV REGERINGEN

  1. LogmeOnce är kommersiell datorprogramvara. Om du är en byrå, avdelning, eller annan enhet i USA: s regering, användningen, duplicering, fortplantning, släpp, modifiering, avslöjande, eller överföring av LogmeOnce, eller någon relaterad dokumentation av något slag, inklusive tekniska data och manualer, är begränsad av dessa villkor i enlighet med Federal Acquisition Regulation 12.212 för civila ändamål och komplement till försvarsförbundets förvärvsförordning 227.7202 för militära ändamål. LogmeOnce utvecklades helt på privat bekostnad. All annan användning är förbjuden.

EXPORTBEGRÄNSNINGAR

  1. LogmeOnce är föremål för exportbegränsningar av USA: s regering och importbegränsningar från vissa utländska regeringar, och du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och regler för export och import i din åtkomst till eller användning av LogmeOnce. Du borde inte (och får inte tillåta någon tredje part att) ta bort eller exportera från USA eller tillåta export eller återexport av någon del av LogmeOnce eller någon direkt produkt därav: (en) in i (eller till en medborgare eller bosatt i) varje embargoed eller terroriststödjande land; (b) till alla i USA. Handelsavdelningens tabell över förnekningsorder eller U.S.. Treasury Department: s lista över speciellt designerade medborgare; (c) till något land till vilket sådan export eller återexport är begränsad eller förbjuden, eller till vilken USA: s regering eller något organ därav kräver en exportlicens eller annat statligt godkännande vid tidpunkten för export eller återexport utan att först erhålla en sådan licens eller godkännande; eller (d) annars i strid med export- eller importbegränsningar, lagar och förordningar i USA eller någon utländsk regering, byrå eller myndighet. Du representerar och garanterar det (jag) du är inte belägen i, under kontroll av, eller en medborgare eller bosatt i något sådant förbjudet land eller på någon sådan förbjuden partilista och (ii) att inget av användarinnehåll eller användardata kontrolleras enligt USA: s internationella trafikregler. LogmeOnce får inte användas för konstruktion eller utveckling av kärnkraft, kemisk, eller biologiska vapen eller missilteknologi utan förhandsgodkännande från USA: s regering.

AVSLUTNING OCH SUSPENSION

  1. Vi kan säga upp eller stänga ditt konto och / eller din åtkomst till LogmeOnce, utan förvarning och utan ansvar, av någon eller ingen anledning, inklusive om vi i god tro avgör det: (en) du har brutit mot dessa villkor, (b) du har kränkt tredje parts rättigheter eller tillämpliga lagar, regler eller förordningar, (c) du använder inte längre aktivt LogmeOnce, eller (d) du har misslyckats med att betala avgifter till oss. Dessa rättsmedel är förutom alla andra rättsmedel som vi kan ha enligt lag, i eget kapital eller på annat sätt.
  2. Vi kommer att göra ett rimligt försök att meddela dig om uppsägning eller avbrott av din åtkomst till LogmeOnce med informationen på ditt konto eller via LogmeOnce själv. dock, Vi förbehåller oss rätten att när som helst säga upp åtkomst till LogmeOnce, med eller utan föregående meddelande.

Effekten av uppsägningen

  1. Du erkänner och samtycker till att det vid upphävandet, uppsägning eller utgång, din förmåga att komma åt LogmeOnce upphör och att vi inte har någon skyldighet att lagra sådana föremål eller tillhandahålla dem till dig. Om vi ​​avslutar din åtkomst till LogmeOnce, dina licensrättigheter ska upphöra och du måste göra det: (jag) upphör omedelbart all användning av tillämplig LogmeOnce och (ii) radera (eller, på vår begäran, lämna tillbaka) alla kopior du har av tillämplig LogmeOnce (om någon).

överlevnad

  1. Alla villkor i dessa villkor kommer att överleva alla avstängningar, uppsägning eller utgång, förutom de rättigheter som du har beviljats ​​enligt dina användarrättigheter.

 

TVISTER

  1. LÄS DENNA AVSNITT NU. Det påverkar dina juridiska rättigheter, INKLUDERA DIN RÄTT FÖR ATT FILA EN LAGSTOL I DOMSTOLEN. Du och LogmeOnce håller med om att dessa villkor påverkar mellanstatlig handel och att Federal Arbitration Act reglerar tolkningen och verkställigheten av dessa skiljedomsbestämmelser. Detta avsnitt är avsett att tolkas bredt och reglerar alla tvister inklusive men inte begränsat till fordringar som härrör från eller som rör dessa villkor., alla LogmeOnce, och / eller någon aspekt av förhållandet mellan oss, huruvida sådana anspråk är baserade i avtal, förseelse, stadga, bedrägeri, felrepresentation eller någon annan juridisk teori, uppstod innan dessa villkor eller något tidigare avtal, eller uppstod efter avslutandet av dessa villkor. De enda undantagen från denna obligatoriska skiljedomsbestämmelse beskrivs i avsnittet ”Undantag” nedan. Genom att acceptera dessa villkor eller använda LogmeOnce, Du samtycker till att lösa alla tvister med oss ​​enligt följande:

Inledande tvistlösning

  1. De flesta tvister kan lösas utan att tillämpa tvister. Innan skiljedom inleds, parterna enas om att använda bästa ansträngningar för att lösa tvister, krav, fråga, eller oenighet direkt genom samråd med LogmeOnce supportavdelning. Du kan nå vår supportavdelning på [email protected]

Bindande medling

  1. Om parterna inte når en överenskommen lösning inom en period av trettio (30) dagar efter det att informell tvistlösning inleds enligt bestämmelsen ovan, då kan båda parter inleda bindande skiljedom som det enda sättet att lösa tvister. Specifikt, alla tvister (inklusive men inte begränsat till några påståenden som härrör från eller har samband med dessa villkor och / eller någon aspekt av förhållandet mellan oss) ska slutligen avgöras genom bindande skiljedom som administreras av JAMS i enlighet med JAMS strömlinjeformade skiljedomsregler för krav som inte överskrider $250,000 och JAMS Comprehensive Arbitration Regler och förfaranden för överskridande av fordringar $250,000 i kraft vid tidpunkten för skiljeförfarandet. Skiljemannen, och inte någon federal, stat, eller lokal domstol eller byrå, ska ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår till följd av eller som rör tolkningen, tillämplighet, verkställighets, eller bildande av dessa villkor (inklusive sekretesspolicyn) inklusive men inte begränsat till något påstående om att alla eller delar av dessa villkor är ogiltiga eller ogiltiga, huruvida ett krav är föremål för skiljedom, eller frågan om undantag genom rättstvister. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja det befrielse som finns tillgängligt vid en domstol enligt lag eller i eget kapital. Skiljedomaren ska skrivas och vara bindande för parterna och kan införas som dom i alla domstolar med behörig jurisdiktion.
  2. För att starta en skiljedom, du måste göra följande: (en) Skriv en begäran om skiljeförfarande som innehåller en beskrivning av fordran och mängden skador du försöker återkräva (Du kan hitta en kopia av en begäran om skiljedom på www.jamsadr.com); (b) Skicka tre exemplar av begäran om skiljedom, plus lämplig arkiveringsavgift, till JAMS, Två Embarcadero Center, Svit 1500, San Francisco Kalifornien 94111; och (c) Skicka en kopia av begäran om skiljedom till oss kl 1 2010 Corporate Ridge, Svit 700, McLean, Virginia 22102, USA, The Washington, D.C. Storstadsområde. ATTN: Chefsjurist.

Klass-åtgärd avveckling

  1. Parterna är vidare överens om att skiljeförfarandet endast ska bedrivas i deras individuella förmåga och inte som en gruppmål eller annan representativ handling, och parterna avstår uttryckligen från sin rätt att väcka talan eller begära lättnad på klassbasis. DU OCH LOGMEONCE Håller med om att vardera kan komma med krav mot de andra endast i din eller dess individuella kapacitet, OCH INTE SOM PLAINTIFF ELLER KLASS MEDLEM I NÅGON PORPORTERAD KLASS ELLER REPRESENTATIV FÖRFARANDE. Parterna är vidare överens om att JAMS-reglerna som nämns ovan ska utesluta alla regler eller förfaranden som reglerar eller tillåter grupphandlingar. Om någon domstol eller skiljedom bestämmer att den gruppavtal som anges i detta stycke är ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning eller att en skiljedom kan fortsätta på klassbasis, då ska skiljedomsbestämmelserna som anges i detta avsnitt om skiljedom och skiljedomsförfarande anses ogiltiga i sin helhet och parterna ska anses ha inte kommit överens om att skilja tvister..

Kostar

  1. I den utsträckning ansökningsavgiften för skiljedom överskrider kostnaden för att ansöka om en talan, LogmeOnce kommer att betala extrakostnaden. Om skiljemannen finner att skiljedomen inte är frivolös, LogmeOnce kommer att betala de avgifter som faktureras av JAMS, inklusive ansökningsavgifterna och skiljedomaren och förhörsutgifterna de fakturerar. Du ansvarar för dina egna advokaters avgifter om inte skiljedomsreglerna och / eller tillämplig lag anger något annat.

Läge för skiljedom

  1. Om du är bosatt i USA, eventuella skiljedomsförhandlingar kan äga rum i det län där du är bosatt vid anmälan eller på en annan plats som parterna är överens om.
  2. För invånare utanför USA, varje skiljedom ska initieras i staten Virginia, Amerikas förenta stater, och du och LogmeOnce samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen för någon federal eller statlig domstol i McLean County, Virginia för att tvinga skiljedom, att stanna förfaranden i väntan på skiljedom, eller för att bekräfta, ändra, utrymma, eller avgöra dom om skiljedomens beslut. Om ditt krav är för $50,000 eller mindre, vardera parten kan välja att delta i en utfrågning telefoniskt, videografiskt eller personligen. Utfrågningar kan också äga rum telefoniskt eller videografiskt i enlighet med tillämpliga JAMS-regler.

undantag

● Trots något annat i motsatsen i detta avsnitt om skiljedom och gruppavtal: (en) endera parten får väcka verkställighetsåtgärder, giltighetsbestämningar eller andra påståenden som härrör från eller hänför sig till intrång eller giltighet av immateriella rättigheter (exklusive integritets- eller publicitetsrättigheter) i något tillstånd, federal eller internationell domstol eller administrativ myndighet med behörighet för sådana påståenden; (b) vardera parten kan söka befrielse i en domstol för små fordringar för tvister eller fordringar inom ramen för den domstolens jurisdiktion; och (c) om du är bosatt i Europeiska unionen och är missnöjd med det sätt på vilket vi har tagit upp dina problem med vår integritetspraxis, du kan behandla sådana anspråk som anges i vår sekretesspolicy.

30-Dagens rätt att välja bort

  1. Du har rätt att välja bort och inte vara bunden av detta avsnitt om skiljedom och gruppåtgärdsavsnitt genom att skicka (från den e-postadress som är registrerad på ditt konto) skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort [email protected] med ämnesraden, ”ARBITRATION OCH KLASSAKTION AVTALANDE” och ditt fulla juridiska namn. Meddelandet måste skickas inom trettio (30) dagar efter din första användning av LogmeOnce, annars är du bunden till skiljedomar i enlighet med villkoren i denna obligatoriska skiljedomsbestämmelse. Om du väljer bort dessa bestämmelser om skiljedom, LogmeOnce kommer inte heller att vara bunden av dem.

Ändringar av detta avsnitt

  1. Om du inte har valt bort detta avsnitt Arbitration and Class Action Waiver och LogmeOnce gör någon framtida ändring av detta avsnitt (annat än en ändring av vår varningsadress), Du kan avvisa alla sådana förändringar inom 30 dagar efter ändringen genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss (från den e-postadress som är registrerad på ditt konto) till [email protected] med ämnesraden "OPT OUT OF CHANGES TO ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER" och ditt fulla juridiska namn. Om du väljer bort ändringar i detta avsnitt, LogmeOnce kommer inte heller att vara bunden av dessa ändringar, och parterna är överens om att skiljedom varje tvist i enlighet med avsnittet om skiljedom och gruppöverträdelse i kraft innan sådan avvisad ändring. Om en domstol eller skiljedom beslutar att denna punkt inte är verkställbar eller giltig, då ska detta stycke avbrytas från resten av detta avsnitt om skiljedom och gruppavtal, och domstolen eller skiljedomaren ska tillämpa det första avsnittet om skiljedom och gruppöverträdelse som existerar efter att du började använda LogmeOnce.

Ytterligare villkor

● Parterna förstår det, frånvarande denna obligatoriska skiljedomsbestämmelse, de skulle ha rätt att stämma i domstol och få en jurisdiktion. De förstår vidare det, i vissa fall, kostnaderna för skiljedom kan överstiga rättegångskostnaderna och rätten till upptäckt kan vara mer begränsad i skiljedom än i domstol. Detta avsnitt om skiljedoms- och gruppövervakning ska överleva varje uppsägning av ditt konto, LogmeOnce eller dessa villkor.

LÄGGA MÄRKE TILL

  1. Varje meddelande enligt dessa villkor måste lämnas skriftligt. Vi kan skicka ett meddelande via elektronisk post till din e-postadress i posten på ditt konto, genom skriftlig kommunikation skickad med förstklassig post, eller med budtjänst till din adress i posten på ditt konto. Sådant meddelande kommer att anses ha givits vid sändning.
  2. Du samtycker till att få all kommunikation, avtal, och meddelanden som vi tillhandahåller i samband med någon LogmeOnce (”Communications”) elektroniskt, inklusive via e-post, text, meddelanden i appen, eller genom att publicera på LogmeOnce webbplats eller andra delar av LogmeOnce. Du samtycker till att all kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagkrav som sådan kommunikation ska vara skriftlig. Du samtycker vidare till att vi inte ansvarar för ditt misslyckande med att få meddelanden om du inte håller din kontoinformation korrekt och fullständig eller om du filtrerar vår kommunikation.
  3. Om inte dessa villkor, sekretesspolicyn eller tillämpliga riktlinjer tillåter dig specifikt att kontakta oss på andra sätt, Du måste använda alla meddelanden relaterade till dessa villkor via en post till en natt till 2010 Corporate Ridge, Svit 700, McLean, Virginia 22102, U.S.A. (The Washington, D.C. Storstadsområde), Att: Chefsjurist, med en kopia via e-post till [email protected], med ämnesraden: ATTN: CHEFSJURIST. Dina meddelanden kommer att anses givna när vi mottagit din e-post.

ALLMÄN

 1. Villkoren och integritetspolicyn och licensavtalet för slutanvändare omfattar hela avtalet mellan dig och oss om LogmeOnce, och ersätter alla tidigare eller samtida muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och representationer med avseende på tjänsterna eller annat ämne som täcks av dessa villkor.
 2. Om någon överenskommelse eller bestämmelse i dessa villkor fastställs att vara ogiltig eller inte verkställbar helt eller delvis, då ska ett sådant ogiltigt eller icke-verkställbart förbund eller bestämmelse tas bort från dessa villkor och får inte påverka eller försämra verkställbarheten eller giltigheten för något annat förbund eller bestämmelse i dessa villkor eller någon del därav.
 3. Alla index, titlar, ämnesrubriker, avsnittstitlar, och liknande föremål tillhandahålls för referens och bekvämlighet och är inte avsedda att inkludera, slutgiltig, eller att påverka innebörden eller omfattningen av dessa villkor.
 4. Inget joint venture, partnerskap, sysselsättning, eller byråförhållanden finns mellan dig och oss som ett resultat av dessa villkor eller din användning av tjänsterna.
 5. Om du besöker från någon annan region med lagar som reglerar datainsamling och användning, Observera att du samtycker till överföringen av dina uppgifter till USA och bearbetning globalt. Genom att tillhandahålla din information samtycker du till överföring och behandling i enlighet med dessa villkor.
 6. Du får inte tilldela dina rättigheter enligt dessa villkor till någon part. Vi kan tilldela våra rättigheter enligt dessa villkor utan villkor.
 7. Dessa villkor är bindande för och kommer att gälla för parternas fördel, deras efterträdare och tillåtna uppdrag.
 8. Inga åtgärder vidtagna av oss enligt dessa villkor, inget avstående från oss vare sig uttryckligen eller underförstådd någon bestämmelse eller rätt i dessa villkor eller överträdelse av dessa, och inget misslyckande av oss att utöva eller verkställa någon av våra rättigheter enligt dessa villkor kommer att utgöra ett fortsatt undantag med avseende på sådan bestämmelse, rätt, överträdelse eller avstående, oavsett om det är liknande.
 9. Om du är bosatt i Kalifornien, du avstår från Kalifornien Civil Code §1542, som säger: ”En allmän frisläppning omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att befinna sig i hans favör vid tidpunkten för att utfärda utgivningen, som om han känt måste ha väsentligt påverkat hans avveckling med gäldenären. ”
 10. Du erkänner att vi har rätten härom att begära ett föreläggande, om nödvändigt, att stoppa eller förhindra ett åsidosättande av dina skyldigheter enligt detta.
 11. Dessa villkor och våra juridiska skyldigheter nedan är underkastade lagarna i staten Virginia, USA, oavsett var du befinner dig. Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktion och plats i de federala och delstatliga domstolarna i delstaten Virginia, USA, i alla tvister som uppstår ur eller i samband med Tjänsterna.

kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss i frågor som rör detta avtal via [email protected]

LogmeOnce
2010 Corporate Ridge, Svit 700,
McLean, Virginia 22102, U.S.A.
(The Washington, D.C. Storstadsområde)
Telefon: 1-800-935-4619
Fax: (866) 732-0324