súkromia

Domov - súkromia

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA LOGMEONCE

DÁTUM ÚČINNOSTI: 18. februára 2021

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie je pre nás dôležité, a zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime vaše informácie, a riadia naše použitie informácií, ktoré poskytnete, keď používate LogMeOnce, spolu so všetkými nasledujúcimi webovými stránkami, ktoré môžeme z času na čas určiť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov konkrétne zahŕňajú naše zmluvné podmienky uverejnené na stránke https://www.logmeonce.com/legal/. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na celú platformu LogMeOnce, riešenia na správu hesiel, a všetky produkty, služby, aplikácie, webové stránky, a ich aktualizácie („Služby“). LogMeOnce, smieť, z času na čas, predstaviť nové služby. Pokiaľ sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na nové Služby, upozorníme vás, ako je popísané nižšie.

Prístupom alebo iným spôsobom využívaním služieb LogMeOnce, súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Pokiaľ je to v súlade s platnými zákonmi a predpismi, zároveň súhlasíte a súhlasíte s funkciami a informačnými praktikami súčasných a budúcich Služieb. Ak nesúhlasíte so žiadnou časťou týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na súčasné a budúce služby, nesmiete pristupovať k Službám ani ich používať.

Upozorňujeme, že niektoré z našich produktov sú samostatné výrobky, zhromažďovať iba obmedzené informácie alebo vôbec žiadne informácie. Na tieto produkty sa nebude vzťahovať každá časť týchto Zásad ochrany osobných údajov.

GENERAL

 1. LogMeOnce, pri poskytovaní služieb, sú v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("Gdfri").

OSOBNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ ZBERÁME

Registračné informácie

 1. Keď sa u nás zaregistrujete na účet, zhromažďujeme a ukladáme informácie, ktoré vás špecificky identifikujú, vrátane, ale nielen,, tvoje meno, emailová adresa, a ďalšie informácie, ktoré môžete odoslať.
 2. Ak nás budete kontaktovať, môžeme si viesť záznamy o tejto korešpondencii. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo rozhovoru, môžeme si ponechať obsah vašich správ spolu s vašou e-mailovou adresou a našimi odpoveďami.

Informácie o kreditnej karte

 1. Ak platíte za službu LogMeOnce priamo od nás, zhromažďujeme číslo vašej kreditnej karty, dátum spotreby, bezpečnostný kód, a ďalšie príslušné fakturačné údaje. Tieto informácie používame na fakturáciu služieb. LogMeOnce používa platobné procesory tretích strán, a preto má o vašich platobných transakciách iba obmedzené informácie.

ZÍSKAVAME OSOBNÉ INFORMÁCIE

Informácie o zariadení

 1. Keď používate LogMeOnce, naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie o vašich mobilných zariadeniach. Tieto informácie môžu obsahovať identifikátor zariadenia (napr., IMEI, UDID), identifikátor predplatiteľa (napr., IMSI), Názov zariadenia, Číslo mobilného telefónu, typ zariadenia a výrobca, typ a verzia operačného systému, bezdrôtový operátor / operátor, typ siete, krajina pôvodu, informácie o polohe, internetový protokol ("IP") adresa, a dátumy a časy vašich žiadostí. Tieto informácie používame na poskytovanie našich služieb, a podpora v prípade potreby, a vytvárať identifikované alebo súhrnné informácie o našich používateľoch. Napríklad, zhromažďovanie telefónneho čísla vášho zariadenia umožňuje službe kontaktovať váš telefón prostredníctvom SMS, keď nájdete svoj telefón z webových služieb LogMeOnce.

Funkcie sociálnych médií

 1. Naša webová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ("Vlastnosti"), ako je napríklad odporúčané tlačidlo Facebook alebo interaktívne mini-programy, ktoré sa spúšťajú na našich stránkach. Ak používate tieto funkcie, zhromaždia vašu IP adresu, ktorú stránku navštívite na našom webe, a nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie môžu byť hostené treťou stranou alebo priamo na našich stránkach. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti poskytujúcej funkciu, nie podľa našich pravidiel ochrany osobných údajov.

Vaše používanie služieb LogMeOnce

 1. Používame analytický softvér, aby sme mohli vylepšiť funkcie a použiteľnosť služieb. Tento softvér môže analyzovať informácie, ako napríklad, ako často využívate služby, udalosti, ktoré sa vyskytnú v rámci Služieb, a kde boli služby stiahnuté. Tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám ukázali relevantný obsah a navrhli nové funkcie, Produkty, a služby, ktoré môžu vylepšiť vaše používanie LogMeOnce. Neprepojujeme informácie, ktoré ukladáme v analytickom softvéri, so žiadnymi osobnými údajmi, ktoré zadáte v mobilnej aplikácii.

Vaše používanie webových stránok a e-mailov LogMeOnce

 1. Analytické služby používame na meranie toho, ako ľudia používajú náš web a e-maily, aby sme mohli vylepšovať naše produkty a služby a poskytovať vám relevantnejší obsah.. Služby Analytics môžu fungovať vložením neviditeľných obrázkov, ktoré sú spojené s jedinečnými identifikátormi na našich stránkach, používaním súborov cookie alebo iného miestneho úložiska zariadenia, alebo pomocou webových majákov, webové chyby, jasné gify, a podobné sledovacie technológie.

Informácie o polohe

 1. Niektoré funkcie, ktoré ponúkame, fungujú lepšie, ak vieme, v ktorej oblasti sa nachádzate. LogMeOnce môže zhromažďovať informácie o polohe dvoma spôsobmi. Môžeme ich prijať priamo z vášho mobilného zariadenia, alebo, v niektorých situáciách, údaje o polohe môžeme získať z informácií o mobilnej veži alebo z hotspotu Wi-Fi. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán na preklad týchto informácií na použiteľné informácie o mieste.

Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete

 1. V rozsahu, v akom používate našu webovú stránku alebo služby, aby ste nám dobrovoľne poskytli akékoľvek ďalšie informácie, tieto informácie môžeme zhromažďovať a používať na účely, na ktoré ste tieto informácie poskytli, alebo inak stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zhromažďujeme tiež informácie opísané v nasledujúcej časti.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

 1. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na poskytovanie našich služieb. Navyše, informácie môžeme použiť na jeden alebo viac z nasledujúcich účelov:
 2. a) Poskytnúť vám informácie, ktoré od nás požadujete, týkajúce sa našich produktov alebo služieb.
  b) Informovať vás o akýchkoľvek zmenách na našej webovej stránke, služieb alebo tovaru a výrobkov.
  C) Vylepšiť naše webové stránky.
  d) Zlepšiť služby zákazníkom.
  e) Spracovať transakcie.
 3. Neosobné informácie môžeme používať výlučne na vylepšenie našich produktov a poskytovanie prispôsobených služieb alebo technológií pre vás.
 4. Nikdy nebudeme prenajímať, predávať alebo poskytovať svoje osobné údaje tretím stranám, pokiaľ o to nepožiadate a nesúhlasíte s nimi. Tvoja informácia, či už verejný alebo súkromný, nebude predaný, vymenili, prevedená, alebo poskytnuté akejkoľvek inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu, iné ako na výslovné účely uvedené v tejto politike.

Partneri a poskytovatelia

 1. Informácie prevádzame na dodávateľov, poskytovatelia služieb, a ďalších partnerov, ktorí globálne podporujú naše podnikanie, napríklad poskytovanie služieb technickej infraštruktúry, analýzu využívania našich služieb, meranie efektívnosti reklám a služieb, poskytovanie služieb zákazníkom, uľahčenie platieb, alebo vykonávanie akademického výskumu a prieskumov. Títo partneri musia dodržiavať prísne povinnosti mlčanlivosti spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov as dohodami, ktoré s nimi uzatvoríme.

Účasť na službe

 1. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme použiť na to, aby sme sa mohli zúčastňovať na aktivitách na webe, pre ktoré sa informácie zhromažďujú, počítajúc do toho, ale bez obmedzenia,, na zlepšenie obsahu, prispôsobiť obsah a / alebo rozloženie našej stránky pre každého jednotlivého návštevníka, upozorniť používateľov na aktualizácie, a na účely našej internej databázy kontaktov. V niektorých prípadoch, môžeme vám umožniť pripojenie údajov, ktoré ste už poskytli prostredníctvom inej služby (napr., Google, Facebook, Twitter alebo Paypal).
 2. Keď rozvíjame tento druh spojenia, vaše údaje neskladujeme ani nespracúvame lokálne; trochu, Službu tretej strany spájame priamo so službou, ku ktorej pristupujete, ktorý je hosťovaný prostredníctvom tretej strany, s ktorou nemáme, alebo obmedzené, kontakt. Niektoré z našich služieb môžu poskytovať riešenia elektronického obchodu, ktoré vám umožňujú nakupovať tovar a služby online. Aj keď vyvíjame prostriedky, pomocou ktorých je možné z týchto služieb získavať finančné informácie, neuchovávame ani nespracúvame žiadne informácie z vašich finančných transakcií.

Štatistická analýza

 1. Môžeme vykonávať štatistické údaje, demografický, a marketingové analýzy týkajúce sa používateľov a ich vzorcov pri používaní webových stránok. Tieto informácie používame na analytické účely, výsledky, ktoré môžeme ponúknuť súhrnne, anonymná forma pre našich klientov. Môžeme použiť súbory cookie v prevádzke na odhad celkového dosahu reklamnej kampane, kontrolovať doručovanie určitého obsahu a vo všeobecnosti zlepšovať vaše online skúsenosti s ohľadom na webovú stránku a služby, ktoré poskytujeme. Súhrnné informácie môžeme použiť na akýkoľvek účel, aj na marketingové účely.

komunikácia

 1. Môžeme poslať e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, na overenie vášho účtu a na informačné a prevádzkové účely, napríklad správa účtu, zákaznícky servis, alebo údržba systému.
 2. Používame návratové e-mailové adresy na zodpovedanie e-mailov, ktoré dostávame na technickú podporu, zákaznícky servis, povedať priateľovi, e-mailové aktualizácie. Takéto adresy sa nepoužívajú na žiadne iné účely a nezdieľajú sa s externými stranami.

marketing

 1. Vaše osobné informácie môžeme použiť na uľahčenie prenosu informácií, ktoré môžu byť užitočné, príslušný, cenné alebo inak zaujímavé pre vás. Informácie, ktoré potrebujeme, používame na zlepšenie našich reklamných a meracích systémov, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy na našom webe aj mimo neho a merať jeho účinnosť a dosah reklám.. Neprenajímame, sell, alebo zdieľať osobné informácie o vás s inými ľuďmi alebo neprepojenými spoločnosťami na účely priameho marketingu.

Agregované údaje

 1. Zhromaždené údaje o používaní a fungovaní nášho systému rôznymi používateľmi môžeme anonymizovať a agregovať. Takéto súhrnné štatistické údaje budú našim výlučným majetkom. Tieto informácie môžeme sprístupniť ostatným, ale nie vo forme, ktorá by vás osobne identifikovala.

Zverejnenie so súhlasom

 1. Môžeme tiež zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, ak na to máme váš súhlas.

POLITIKA COOKIE

Druhy cookies

 1. Rovnako ako mnoho online služieb, Používame cookies a iné nástroje na zhromažďovanie a analýzu informácií o vás a vašom používaní našich produktov a služieb. Tieto technológie tiež používame na doručovanie obsahu pre príslušné produkty a služby LogMeOnce. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré ukladáme na vašom počítači alebo zariadení.

Ako používame cookies

 1. Používame súbory „relácie“, aby sme vás pri používaní našich služieb prihlásili, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako komunikujete s našimi službami, a sledovať súhrnné informácie o používaní a webovom prenose našich služieb. Súbory cookie relácie zmiznú, keď sa odhlásite a zatvoríte prehliadač.
 2. Používame tiež „trvalé“ cookies, aby sme vás spoznali, keď sa vrátite k našim službám. Trvalé súbory cookie môžu zostať na vašom počítači dlhšie ako súbory cookie relácie.
 3. Používame tiež „analytické“ súbory cookie. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú okolo našich služieb a ako ich využívajú. To nám pomáha zlepšovať spôsob fungovania našich webových stránok, napríklad zabezpečením, aby používatelia ľahko našli to, čo potrebujú. konečne, môžeme použiť iné štandardné technológie, napríklad webové majáky, webové chyby, jasné gify, a miestne úložisko, Analyzovať, zhromažďovať a agregovať údaje o vašom používaní našich produktov a služieb.

Súbory cookie od tretích strán

 1. Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste presne vedeli, aké súbory cookie tretích strán používame na našich webových stránkach a službách. Tu je zoznam súborov cookie tretích strán, ktoré momentálne používame. Ako vyvíjame a zdokonaľujeme naše služby, môžeme použiť ďalšie tretie strany, ktoré nie sú uvedené nižšie.
 • Google Analytics - Tieto súbory cookie nám umožňujú zistiť, ako používate našu webovú stránku a mobilné služby, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti. Odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Ak si neželáte, aby údaje nahlásil Google Analytics, Spoločnosť Google vám umožňuje deaktiváciu nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics.

 • Google Ads - Tieto súbory cookie umožňujú našim predajcom zobrazovať reklamy na základe vašich minulých návštev našich stránok a na účely remarketingu. Spoločnosť Google môže pomocou tohto súboru cookie a inej technológie sledovania zobrazovať naše reklamy na internete. Spoločnosť Google vám umožňuje deaktivovať používanie týchto súborov cookie spoločnosťou Google v nastaveniach reklám spoločnosti Google.
 • Zendesk a IntelliTicks - Tieto súbory cookie umožňujú nášmu predajcovi poskytovať najlepšiu podporu a chatovacie služby, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti.
 • Zoom - Tieto súbory cookie umožňujú nášmu predajcovi poskytnúť ten najlepší zážitok z online konferenčnej služby.
 • Lucky Orange - Tieto súbory cookie nám umožňujú zistiť, ako používate našu webovú stránku a naše Služby, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti.
 • Mixpanel - Tieto súbory cookie nám umožňujú zistiť, ako používate našu webovú stránku a naše Služby, aby sme mohli vylepšiť váš dojem.
 • ShareASale - Tieto súbory cookie nám umožňujú poskytovať analytiku predaja a províznych predajcov.
 • Clicky - Tieto súbory cookie nám umožňujú zistiť, ako používate našu webovú stránku a naše Služby, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti.
 • Funkcie sociálnych médií - Náš web obsahuje funkcie sociálnych médií, ako je napríklad odporúčané tlačidlo Facebook alebo interaktívne mini-programy, ktoré sa spúšťajú na našich stránkach. Ak používate tieto funkcie, zhromaždia vašu IP adresu, ktorú stránku navštívite na našom webe, a nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie môžu byť hostené treťou stranou alebo priamo na našich stránkach. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti poskytujúcej túto funkciu, nie podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.
 1. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale niektoré prehliadače vám môžu povoliť zmeniť nastavenia alebo použiť nástroje tretích strán na deaktiváciu súborov cookie alebo na výzvu pred prijatím súborov cookie z navštívených webových stránok. Tieto prehliadače alebo iné nástroje tretích strán vám tiež môžu umožniť vymazať súbory cookie, ktoré už máte. Upozorňujeme, že niektoré časti našich služieb nemusia fungovať, ak odstránite alebo zakážete súbory cookie.

SECURITY

 1. LogMeOnce je bezpečnostná spoločnosť, a zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité. LogMeOnce používa komerčne prijateľné fyzické údaje, manažérsky, a technické záruky. Napríklad, používame kombináciu firewallov, Overenie, fyzická bezpečnosť, a ďalšie záruky na ochranu vášho účtu a vašich údajov. Pri zadávaní citlivých informácií (napríklad číslo kreditnej karty alebo informácie o polohe) na našich webových stránkach, v aplikácii LogMeOnce, alebo v našich objednávkach, šifrujeme prenos týchto informácií pomocou zabezpečenej ďalšej vrstvy zabezpečenia pomocou AES 256. Vykonávame tiež penetračné testy tretích strán, aby sme posilnili systémy pred útokmi.
 2. Pretože neexistuje žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania 100% zabezpečiť, nemôžeme zaručiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, údaje alebo obsah, ktoré LogMeOnce dostane vo vašom mene na prevádzkovanie služieb LogMeOnce, alebo ktoré prenášate do LogMeOnce. Všetky takéto prijímanie alebo prenos vašich informácií je na vaše vlastné riziko. Nemôžeme zaručiť, že k takýmto informáciám nebudeme mať prístup, zverejnené, zmenený, alebo zničené porušením niektorého z našich fyzických údajov, technický, alebo riadiace záruky.
 3. Ak sa LogMeOnce dozvie o narušení bezpečnosti, upozorníme vás elektronicky, aby ste mohli prijať príslušné ochranné opatrenia. LogMeOnce tiež zverejní oznámenie v službách LogMeOnce, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti. Podľa toho, kde bývate, môžete mať zákonné právo dostať písomné oznámenie o porušení bezpečnosti.

VÝKON

 1. Prijímame primerané opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, pred stratou, zneužitie, a neoprávnený prístup, prezradenie, zmena, a zničenie, a vykonávame audity zhody príslušných postupov ochrany osobných údajov s cieľom overiť dodržiavanie týchto zásad ochrany osobných údajov. Snažíme sa, aby informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, boli čo najaktuálnejšie, a podnikáme kroky na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov a na zabránenie neoprávnenému prístupu k nim pre tých, ktorí ich nemajú legitímnu potrebu. Za týmto účelom, pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné opatrenia. Nemôžeme zaručiť, za každých okolností, bezpečnosť osobných údajov, ktoré poskytnete. Všetky prichádzajúce šifrované informácie sú smerované cez náš firewall, ktorý slúži ako vrátnik pre náš systém. Za bránou firewall sú povolené iba údaje obsahujúce správnu autorizáciu. Pokusy o prechod cez bránu firewall sú neustále monitorované na podozrivú aktivitu.

SKLADOVANIE INFORMÁCIÍ

 1. Údaje ukladáme tak dlho, ako je potrebné poskytovať produkty a služby vám a ostatným, vrátane tých, ktoré sú opísané vyššie. Informácie spojené s vaším účtom zostanú uchované až do odstránenia vášho účtu, pokiaľ už nepotrebujeme údaje na poskytovanie produktov a služieb.
 2. Vaše identifikovateľné informácie sú chránené. Iba oprávnení zamestnanci, agentov, a dodávatelia (ktorí sa dohodli na uchovávaní informácií v bezpečí a dôvernosti) mať prístup k týmto informáciám. Prístup k osobným údajom o vás obmedzujeme na zamestnancov, ktorí sa domnievame, že je potrebné, aby sa s týmito informáciami dostali do kontaktu, aby vám poskytli produkty alebo služby alebo aby mohli vykonávať svoju prácu..

POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

 1. Našou politikou je uchovávať informácie umožňujúce identifikáciu osôb iba dovtedy, kým je to primerane potrebné na to, aby sme vám a ostatným mohli poskytovať naše produkty a služby, alebo ak je to potrebné na účely dodržiavania právnych predpisov.. Vaše údaje môžeme odstrániť, ak je váš účet neaktívny a ak nie je v našich zmluvných podmienkach uvedené inak.
 2. Ak ste konkrétne požiadali o skoršie vymazanie svojich údajov, vybavíme takúto žiadosť do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti.
 3. Budeme uchovávať a používať informácie potrebné na splnenie našich právnych záväzkov, riešiť spory, a presadzovať naše dohody nasledovne.

ZVEREJNENIE A ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

 1. Vaše osobné informácie nebudeme prezradiť žiadnej inej strane okrem tých, ktoré sú v súlade s touto politikou a za okolností uvedených nižšie:

prevody

 1. Od našich pridružených spoločností získame ubezpečenie, že budú chrániť osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak sa dozvieme, že pridružený podnik používa alebo zverejňuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov, podnikneme kroky na zabránenie alebo zastavenie používania alebo zverejnenia. Prenos informácií povolený podľa tohto oznámenia, buď tretím stranám alebo medzi nami a našimi pridruženými spoločnosťami, môže zahŕňať prenos údajov z jednej jurisdikcie do druhej.

Sociálne siete a ďalšie webové stránky

 1. Táto webová stránka vám môže umožniť uverejňovať informácie na sociálnych sieťach a na iných webových stránkach. Vaše informácie s nimi nezdieľame, pokiaľ nenasmerujete Web na ich zdieľanie. Ich používanie informácií sa riadi ich pravidlami ochrany osobných údajov, a nekontrolujeme ich použitie zdieľaných údajov.

Štít na ochranu súkromia

  1. LogMeOnce je v súlade s EU-USA. Rámec štítu na ochranu súkromia a Švajčiarsko-USA. Rámec štítu na ochranu súkromia stanovený USA. Ministerstvo obchodu ohľadne zbierky, použitie, and retention of personal information transferred from the European Union and Switzerland to the United States. LogMeOnce has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the Privacy Shield Principles, budú sa riadiť zásadami štítu na ochranu súkromia. To learn more about the Privacy Shield program, a prezrieť si našu certifikáciu, prosím navštívte https://www.privacyshield.gov/
  2. V súlade so zásadami štítu na ochranu osobných údajov, LogMeOnce commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU and Swiss individuals with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should first contact LogMeOnce at [email protected]. LogMeOnce has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to JAMS, poskytovateľ alternatívneho riešenia sporov so sídlom v Spojených štátoch. Ak od nás nedostanete včasné potvrdenie svojej sťažnosti, alebo ak sme vašu sťažnosť neriešili k vašej spokojnosti, prosím navštívte https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield for more information or to file a complaint. The services of JAMS are provided at no cost to you.
  3. Na spoločnosť LogMeOnce sa vzťahujú vyšetrovacie a donucovacie právomoci USA. Federálna obchodná komisia.
  4. LogMeOnce je zodpovedný za osobné údaje, ktoré prijíma a následne odovzdáva tretím stranám. Ak tretie strany, ktoré pre nás spracúvajú osobné údaje, tak urobia spôsobom, ktorý nie je v súlade so zásadami štítu na ochranu osobných údajov, sme zodpovední za takéto zlyhanie, pokiaľ nepreukážeme, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila škodu.
  5. Za určitých podmienok, ako je vysvetlené na webovej stránke Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id = Ako-podať-sťažnosť , po vyčerpaní iných postupov riešenia sporov sa môžete odvolať na záväzné rozhodcovské konanie.

Právne požiadavky

 1. Pri vynucovaní zákonov v oblasti duševného vlastníctva spolupracujeme s vyšetrovacími orgánmi, ako aj s ostatnými tretími stranami, podvod, krádež, obťažovanie, okrem iného. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše informácie, ak to vyžaduje zákon. Môžeme, a oprávňujete nás, zverejniť akékoľvek informácie o vás, ak veríme v dobrej viere, že takéto zverejnenie je nevyhnutné v súlade s príslušnými zákonmi alebo ako odpoveď na predvolania alebo záruky, ktoré sú nám doručené, chrániť alebo hájiť naše práva alebo majetok alebo práva alebo majetok iných používateľov našej webovej stránky alebo práva alebo majetok tretích strán, pomáhať pri vyšetrovaní alebo reagovať na núdzové situácie, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť používateľov alebo tretích strán.

Prepojené spoločnosti

 1. V súčasnosti nemáme materskú spoločnosť, akákoľvek dcérska spoločnosť, spoločné podniky alebo iné spoločnosti pod spoločnou kontrolou, ale môžeme v budúcnosti. V takom prípade, môžeme zdieľať niektoré alebo všetky vaše osobné informácie s týmito prepojenými spoločnosťami, v takom prípade budeme požadovať, aby naše prepojené spoločnosti dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov.

fúzie, zľava, alebo iné prevody aktív

 1. Ak sme zapojení do zlúčenia, získavanie, financovanie povinnej starostlivosti, reorganizácie, bankrot, nútená správa, predaj majetku spoločnosti, alebo prechod služby na iného poskytovateľa, vaše informácie môžu byť predané alebo prevedené ako súčasť takej transakcie, ako to povoľuje zákon a / alebo zmluva. O tejto skutočnosti uverejníme oznámenie na webovej stránke. však, nemôžeme kontrolovať, ako môžu tieto subjekty tieto informácie používať alebo zverejňovať.

SLUŽBY A INTERNETOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

 1. LogMeOnce obsahuje odkazy na iné webové stránky. Keď kliknete na jeden z týchto odkazov, opustíte LogMeOnce a idete inam. Nenesieme zodpovednosť za zneužitie akýchkoľvek informácií ktorýmkoľvek správcom webových stránok, na ktorý sa môžeme odvolávať. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto prepojených stránok, ktoré sa môžu líšiť od našich.
 2. Navyše, ak využijete ponuku niektorého z našich partnerov, možno poskytujete informácie priamo tomuto partnerovi. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto partnerov, pretože nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov žiadnych partnerov alebo prepojených stránok.

FÓRUM BLOG A SPOLOČENSTVA

 1. Ak komentujete náš blog alebo iné verejné fóra, mali by ste si byť vedomí, že všetky informácie, ktoré tam zadáte, sa dajú prečítať, pokojný, alebo použité inými používateľmi týchto blogov, a mohli by ste ich použiť na odosielanie nevyžiadaných správ. Nezodpovedáme za informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať v týchto blogoch, ani za obsah, ktorý dostanete v dôsledku zdieľania týchto informácií.
 2. Ak chcete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov z nášho blogu alebo fóra komunity, kontaktujte nás na [email protected] Ak nedokážeme odstrániť vaše osobné údaje, dáme vám vedieť prečo.
  PRÁVO NA PRÍSTUP
 3. Poskytneme vám primeraný prístup k osobným identifikačným informáciám, ktoré poskytujete prostredníctvom Služieb, a primeranú schopnosť ich skontrolovať a opraviť, podľa potreby, v rozsahu, v akom takýto prístup a prostriedky na kontrolu a nápravu nie sú vyvážené, podľa vlastného uváženia, bremenom jeho poskytnutia, alebo sú inak nerealizovateľné z akéhokoľvek dôvodu.
 4. Chráňte svoje súkromie a bezpečnosť, pred poskytnutím prístupu alebo vykonaním opráv tiež podnikneme primerané kroky na overenie vašej totožnosti.
 5. Poskytneme vám primeraný prístup k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky, a primeranú schopnosť ich skontrolovať a opraviť, podľa potreby, v rozsahu, v akom poskytuje takýto prístup a prostriedky na kontrolu a opravu:
  a) nie sú vyvážené, podľa vlastného uváženia, bremenom jeho poskytnutia; alebo
  b) sú inak nerealizovateľné z akéhokoľvek dôvodu.
 6. Kedykoľvek, neskôr môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné informácie, ktoré sme od vás získali online, a to tak, že nás budete kontaktovať:[email protected]

PRÁVO ZRUŠIŤ SÚHLAS

 1. Kedykoľvek, môžete oprávnene namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Môžete odmietnuť zdieľať určité osobné údaje s nami, v takom prípade vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z funkcií a funkcií Služieb.
 2. Môžete aktualizovať, korektné, alebo kedykoľvek odstrániť informácie o svojom účte a predvoľby tak, že prejdete na stránku s nastaveniami účtu na stránke Služby. Ak si želáte získať prístup alebo zmeniť akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré o vás máme, alebo požiadať o odstránenie všetkých informácií o vás, ktoré sme získali z integrovanej služby, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected] Upozorňujeme, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, sa prejavia okamžite alebo v primeranom časovom období v aktívnych databázach používateľov, môžeme si ponechať všetky informácie, ktoré odošlete na zálohovanie, archivácia, predchádzanie podvodom a zneužívaniu, analytika, splnenie právnych záväzkov, alebo ak inak odôvodnene veríme, že na to máme oprávnený dôvod.
 3. Vaše údaje potrebné na administratívnu a transakčnú komunikáciu si však zachováme, vrátane, ale nielen,, prijatie a potvrdenie vykonanej platby, oznámenie o uplynutí platnosti predplatného, zmeny Zmluvných podmienok, Zásady ochrany osobných údajov, Plány predplatného, poplatky, ceny, atď.

umiestnenia

 1. Keď odstránite údaje o polohe prostredníctvom informačného panela účtu na stránke LogMeOnce.com, je de-identifikovaný vo výrobných systémoch našich služieb.

EMAILNÁ POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

 1. Ak sa chcete prihlásiť na odber našich aktualizácií, žiadame iba o vaše meno a e-mailovú adresu.
 2. Môžeme vám povoliť prezerať a upravovať nastavenia týkajúce sa povahy a frekvencie propagačnej komunikácie, ktorú od nás dostávate, vo funkcii Účtu v Službách.. Môžete sa od nás odhlásiť prijímaním komerčných e-mailov, a akékoľvek ďalšie propagačné oznámenia, ktoré vám môžeme občas poslať úpravou nastavení účtu, podľa pokynov uvedených v e-maile, zaslaním vašej žiadosti e-mailom na adresu [email protected]
 3. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete pre prijímanie komerčných e-mailov od nás alebo ak iným spôsobom zmeníte povahu alebo frekvenciu propagačnej komunikácie, ktorú od nás dostávate, spracovanie vašej žiadosti môže trvať až desať pracovných dní, a od nás môžete dostávať propagačné oznámenia, od ktorých ste sa rozhodli od tohto obdobia.
 4. ďalej, aj keď sa od nás odhlásite z prijímania komerčných správ, budete od nás naďalej dostávať správy týkajúce sa Služieb.

MEDZINÁRODNÉ PREVODY ÚDAJOV

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu uchovávať a spracovávať a prenášať medzi krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme ich mohli používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov..
 2. Ak ste v Európskej únii, informácie, ktoré poskytnete, sa môžu preniesť do krajín, ktoré právne predpisy o ochrane údajov sú primerané, ale líšia sa od tých, ktoré platia v Európskej únii.

KONTAKTUJEM S VÁMI INFORMÁCIAMI, ktoré poskytujete

 1. Poskytnutím vašich kontaktných údajov nám, výslovne súhlasíte s prijímaním e-mailov od nás. Na komunikáciu s vami môžeme použiť e-mail, zaslať informácie, o ktoré ste požiadali, alebo zaslať informácie o iných produktoch alebo službách, ktoré sme vyvinuli alebo poskytli my alebo naši klienti. Neposkytneme vašu e-mailovú adresu inej strane, aby propagovala svoje produkty alebo služby priamo vám.
 2. Môžeme vám poslať e-mailové správy týkajúce sa Služieb.
 3. Keď od nás otvárate e-maily, môžeme dostať potvrdenie o tom, že ste otvorili e-mail, ak váš počítač takéto možnosti podporuje. Môžeme tiež sledovať, aké e-maily vám posielame a aké e-maily môžete dostávať od našich dcérskych spoločností a pridružených spoločností..

CAN-SPAM AKT 2003

 1. Ak ste sa od nich rozhodli, nebudeme vám posielať marketingové správy. E-mail alebo inú komunikáciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected] Nebudeme zdieľať, sell, požičať, zameniť alebo povoliť ktorejkoľvek tretej strane používať vašu e-mailovú adresu na komerčné účely bez vášho súhlasu.
 2. Upozorňujeme, že medzi odoslaním žiadosti o „opt-out“ a momentom, keď je žiadosť spracovaná a prejavená v našich systémoch, môže dôjsť k krátkemu oneskoreniu.. teda, po odhlásení môžete od nás naďalej dostávať komunikáciu iba obmedzený čas. Ďakujeme za trpezlivosť.

OSOBITNÁ POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA DETÍ

 1. Naše služby nie sú určené deťom alebo maloletým mladším ako 18 rokov 13 rokov bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu. Vedome nezískame ani nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 18 rokov 13 leta. Deti mladšie ako tento vek nesmú používať LogMeOnce na poskytovanie akýchkoľvek individuálne identifikovateľných informácií o sebe bez súhlasu a priameho dohľadu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov..
 2. Ak sa domnievate, že dieťa predložilo informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo prostredníctvom Služieb bez súhlasu a dohľadu rodiča alebo opatrovníka, kontaktujte nás, aby sme mohli podniknúť príslušné kroky.

ZMENY A AKTUALIZÁCIE.

 1. Pravidelne skúste stránku znova navštíviť, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien týchto pravidiel, ktoré môžeme čas od času aktualizovať. Ak túto politiku upravíme, sprístupníme ich prostredníctvom Služieb, a uveďte dátum poslednej revízie. Všetky podstatné zmeny budú zverejnené v týchto Službách a nadobudnú platnosť 30 dní po ich uverejnení.
 2. V prípade, že zmeny podstatne zmenia vaše práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o zmene informovali. Napríklad, môžeme vám poslať správu na vašu e-mailovú adresu, ak ich máme v evidencii, alebo vygenerovať kontextové okno alebo podobné upozornenie, keď pristupujete k službám prvýkrát po vykonaní takýchto významných zmien. Ak neodmietnete písomné zmeny skôr, ako nadobudnú účinnosť, to znamená, že ste súhlasili so zmenenými zásadami ochrany osobných údajov. Vaše pokračujúce používanie služieb po nadobudnutí účinnosti revidovanej politiky naznačuje, že ste si prečítali, rozumel, a súhlasil s aktuálnou verziou politiky.

PRÁVNE SPORY

 1. Ak medzi nami a nami vznikne spor, naším cieľom je poskytnúť vám neutrálne a nákladovo efektívne prostriedky na okamžité vyriešenie sporu. teda, Vy a my súhlasíme s tým, že vyriešime akékoľvek nároky alebo spory zo zákona alebo spravodlivosti, ktoré vyplývajú z týchto Zásad ochrany osobných údajov a Služieb. Pred použitím týchto alternatív, dôrazne odporúčame, aby ste sa na nás obrátili priamo, aby ste našli riešenie a oslovili nás. Zvážime primerané žiadosti o vyriešenie sporu prostredníctvom postupov alternatívneho riešenia sporov, napríklad sprostredkovanie alebo arbitráž, ako alternatívy k súdnym sporom.

ROZHODOVACIE PRÁVO A JURISDIKCIA

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a naše právne záväzky podľa tejto dohody podliehajú právnym predpisom štátu Virginia, USA., bez ohľadu na vašu polohu. Týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania federálnych a štátnych súdov v štáte Virginia, USA., vo všetkých sporoch vyplývajúcich zo Služieb alebo súvisiacich so Službami.
 2. Ak navštevujete z akéhokoľvek iného regiónu zákony, ktoré upravujú zhromažďovanie a používanie údajov, Upozorňujeme, že súhlasíte s prenosom vašich informácií do Spojených štátov a so spracovaním po celom svete. Poskytnutím vašich informácií súhlasíte s akýmkoľvek prenosom a spracovaním v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. Neváhajte nás kontaktovať v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou súvisiacou s touto politikou ochrany osobných údajov prostredníctvom [email protected]

LogMeOnce
2010 Corporate Ridge, súprava 700,
McLean, Virginie 22102, USA.
(Washington, D.C.. Metropolitná oblasť)
telefón: 1-800-935-4619
fax: (866) 302-6063