WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**

Warning Notice to Intruder / Hacker

Pristupujete k informačnému systému LogMeOnce pre používateľov, ktoré zahŕňa: 1) túto aplikáciu, 2) tejto aplikačnej a počítačovej siete, 3) všetky aplikácie a počítače pripojené k tejto sieti, a 4) all devices and storage media attached to this network or to a computer on this network.

This is a LogMeOnce application and computer system, ku ktorým majú oprávnení koncoví používatelia prístup a môžu ich používať iba na autorizované podnikanie LogMeOnce. Úmyselný útok na hack, úmyselné / neúmyselné narušenie proti „akýmkoľvek“ koncovým používateľom LogMeOnce, neoprávnený prístup alebo použitie účtu ktoréhokoľvek koncového používateľa, ich údaje, tento aplikačný a počítačový systém môže byť porušovateľom trestného práva, civilné, and/or other legal action.

Ak plánujete hacknutie / narušenie účtu proti majiteľovi účtu LogMeOnce, koncový užívateľ, a / alebo LogMeOnce, all information on this computer system may be intercepted, zaznamená, čítať, skopírované, a oznámené oprávneným personálom a na úradné účely, including criminal investigations. Takéto informácie zahŕňajú citlivé údaje šifrované tak, aby boli v súlade s požiadavkami na dôvernosť a súkromie. You will be liable for all damages (financial and/or otherwise) incurred by your victim(s), legal expenses, duress, and any financial damages that they may seek, and/or awarded by appropriate court authority and/or the justice department officials.

You understand and consent to the following: You may access this information system for authorized use only; you have no reasonable expectation of privacy regarding any communication of data transiting or stored on this information system; at any time and for any lawful government purpose, the government may monitor, intercept, and search and seize any communication or data transiting or stored on this information system; and any communications or data transiting or stored on this information system may be disclosed or used for any lawful government purpose.

Notice to Intruder / Hacker: Access or use of this software and computer system by any person, či už povolené alebo nepovolené, predstavuje súhlas s týmito podmienkami. There is no right of privacy in this system. You are warned that “in using our service(s), network, software, and/or devices,” materials “would not be held back in any law enforcement” requests. This warning and agreement between LogMeOnce and you for using its goods , constitutes consent and therefore there was no right or expectation of privacy.

WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**