banner_8banner_9banner_6

LOGMEONCE PODMIENKY SLUŽIEB

 

DÁTUM ÚČINNOSTI: 25. mája 2018

PODMIENKY SLUŽBY

 

**POZOR ** POZOR ** POZOR ** POZOR ** POZOR **

VAROVANIE UPOZORNENIE

Máte prístup k LogmeOnce užívateľsky základný informačný systém, ktoré zahŕňa: 1) táto aplikácia, 2) Táto aplikácia a počítačové siete, 3) všetky aplikácie a počítače pripojené k tejto sieti, a 4) Všetky zariadenia a pamäťové médium pripojené k tejto sieti alebo k počítaču v tejto sieti.

Jedná sa o aplikácie LogmeOnce a počítačový systém, ktoré môžu byť prístupné a používať iba pre autorizované LogmeOnce podnikanie oprávnenými koncovými užívateľmi. Úmyselné hack útok, úmyselné / neúmyselné vniknutie pred "akýmkoľvek" LogmeOnce koncových užívateľov, neoprávnenému prístupu alebo používanie do úvahy všetky koncového užívateľa, ich dáta, Táto aplikácia a počítačový systém môže byť predmetom porušujúce k trestnému, civilné, a / alebo iné podujatia.

Ak máte v pláne na hack / vniknutiu proti majiteľa účtu LogmeOnce, koncový užívateľ, a / alebo LogmeOnce siete, všetky informácie o tomto počítačovom systéme môžu byť zachytené, zaznamená, prečítať, skopírované, a zverejniť a oprávneným osobám na úradné účely, vrátane vyšetrovania trestných činov. Tieto informácie zahŕňajú citlivé dáta zašifrované v súlade s požiadavkami dôvernosti a ochrany osobných údajov.

Chápete a súhlasíte s týmto: Môžete prístup k tejto informačný systém určený len pre oprávnené užívanie; nemáte rozumné očakávania súkromia, pokiaľ ide o akékoľvek komunikáciu dát tranzitu alebo uložených v informačnom systéme; kedykoľvek az akéhokoľvek zákonného vládne účely, Vláda môže monitorovať, zachytiť, a hľadať a využiť každú komunikačné alebo dátové tranzitujúcej alebo uložené v tomto informačnom systéme; a akákoľvek komunikácia alebo dátové tranzitujúcej alebo uložené v tomto informačnom systéme môžu poskytnúť alebo použité pre akýkoľvek zákonný vládne účely.

Prístup alebo používanie tohto počítačového systému akoukoľvek osobou, či už oprávnenej alebo neoprávnenej, predstavuje súhlas s týmito podmienkami. Neexistuje žiadne právo na súkromie v tomto systéme.

**POZOR ** POZOR ** POZOR ** POZOR ** POZOR **

 

PODMIENKY SLUŽBY

Ďakujeme vám za návštevu www.logmeonce.com ("Webové stránky"). Webové stránky sú vlastnené a prevádzkované LogmeOnce Inc. (“LogmeOnce”, “We”, “Us”).

Tieto podmienky služby ("Podmienky") upravujú používanie riešenie LogmeOnce správu hesiel, a všetky produkty, services, Aplikácie, webové stránky a aktualizácia ňom ("Služby"). LogmeOnce, smieť, z času na čas, zavádzať nové služby. Do tej miery, že tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na nové služby, budeme vás informovať, ako je popísané nižšie.

Tieto Podmienky začlenená naše Zásady ochrany osobných údajov sa nachádza na www.LogmeOnce.com/privacy.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky platformy LogmeOnce, Riešenia pre správu hesla, a všetky produkty, services, Aplikácie, webové stránky a aktualizácia ňom ("Služby"). LogmeOnce, smieť, z času na čas, zavádzať nové služby. Do tej miery, že podmienky sa vzťahujú na nové služby, budeme vás informovať, ako je popísané nižšie.

Svojim prístupom alebo iným použitím LogmeOnce Services, budete súhlasiť s podmienkami. Ak je to v súlade s platnými zákonmi a predpismi, tiež súhlasí s tým, a súhlasíte s funkčnosťou a informačných postupoch v súčasných a budúcich služieb. Ak nesúhlasíte s akúkoľvek časť týchto Podmienok v znení platnom do súčasných i budúcich služieb, nesmiete pristupovať ani ho používať služby.
 

VÁŠ ÚČET

 1. You are responsible for all activities that occur under your account. You are responsible for maintaining the security and confidentiality of your username and password, and you are liable for any harm resulting from the disclosure of such. In the event of a breach of security of your account, you will remain liable for any damage, including but not limited to, any direct, nepriame alebo skutočné škody, ktoré môžu byť spôsobené neoprávneným použitím.
 2. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your username or password or account, or any other known or suspected breach of security.
 3. Nesmiete používať svoj účet zavádzajúcim alebo neoprávneným spôsobom, vrátane takým spôsobom určené na obchodovanie na meno alebo dobrej povesti druhých, a môžeme zmeniť alebo odstrániť ľubovoľný opis, alebo kľúčové slovo, ktoré bude považovať za nevhodný alebo nezákonný, alebo by inak mohol spôsobiť nám zodpovednosti.
 4.  
  právoplatný súhlas

 5. Môžete použiť LogmeOnce iba vtedy, ak môžete vytvoriť záväznú zmluvu s nami, a nie sú človek vylúčený z poskytovania Služieb podľa zákonov Spojených štátov alebo iné príslušné jurisdikcie.
 6. Potvrdzujete, že: (ja) ste buď viac ako 18 rokov, alebo emancipovaná minor, alebo mať právnu súhlasu rodiča alebo opatrovníka a (ii) sú plne schopný a kompetentný, a majú právnu silu, kapacita a autorita, vstúpiť do týchto Podmienok a dodržiavať a v súlade s ním.
 7. V každom prípade, ak ste mladší 13, nesmiete používať webové stránky alebo služby.
 8.  
  Vaše užívacie práva

 9. V súlade s podmienkami týchto Podmienok, vám poskytnúť osobné, non-transferable, nevýhradnú, non-sublicensable, obmedzený, odvolateľnú licenciu na použitie LogmeOnce prísne v súlade s týmito podmienkami.
 10. Vám môže kedykoľvek odinštalovať LogmeOnce z vášho zariadenia.
 11.  
  OBMEDZENIA POUŽITIA

 12. You agree not to submit, ako súčasť svojho používanie LogmeOnce, any material that is illegal,
  misleading, defamatory, indecent, obscene, in poor taste, threatening, infringing of any third party proprietary rights, invasive of personal privacy, or otherwise objectionable.
 13. Nesmiete používať LogmeOnce k žiadnemu účelu, ktorý je zakázané akýmkoľvek zákonom alebo nariadením, or to facilitate the violation of any law or regulation.
 14. Nesmiete používať LogmeOnce konkurovať akýmkoľvek spôsobom s nami. Nesmiete sa pokúšať používať žiadne "hlboké-link", "Stieracie", "Robot", "Bot", "Pavúk", "Data mining", "Počítačový kód", alebo akékoľvek iné automatizované zariadenie, program, tool, algorithm, proces, Metodika alebo manuálny proces, ktoré majú podobné procesy alebo funkčnosti, to access, acquire, copy, or monitor any portion of the Website or the Services.
 15. Nesmiete používať LogmeOnce takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore bezpečnosť, alebo sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na webové stránky alebo služby, data, materials, information, počítačovým systémom alebo sieťam pripojiť k ľubovoľnému serveru spojené s LogmeOnce cez hacking, password mining or any other means.
 16. You may not impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise represent an affiliation with a person or entity.
 17. Nebudete nahrávať alebo prenášať prostredníctvom LogmeOnce nejaké počítačové vírusy, trojan horses, worms or anything else designed to interfere with, interrupt or disrupt the normal operating procedures of a computer.
 18. You may not interfere with, attempt to interfere with or otherwise disrupt the proper working of the Website, Služieb alebo iné činnosti vykonávané na alebo prostredníctvom či akýchkoľvek serverov či sietí spojených so LogmeOnce.
 19. If we discover your account is being used in connection with any of these activities, we reserve the right to terminate your account.
 20.  
  LOGMEONCE Mugshot antihackerských

 21. LogmeOnce Mugshot je anti-hacking softvér ochrana pred hrozbami, ktorá chráni online účtov a zariadení na základe detekcie neoprávneného prístupu a prípadné hacking alebo porušenia týchto účtov a zariadení.
 22. Ak chcete používať LogmeOnce Mugshot, budete si vybrať, ktoré účty a zariadení LogmeOnce Mugshot bude monitorovať. Podľa vášho používania LogmeOnce Mugshot, autorizujete LogmeOnce sledovať tieto účty a zariadení.
 23. Po inštalácii LogmeOnce Mugshot, niektoré oprávnenia ukázali, že budete musieť poskytnúť, aby mohol nainštalovať a používať softvér. LogmeOnce Mugshot môže ponúknuť vykonať zmeny účtu a zariadení nastaveniach. tieto zmeny, ak budú schválené vami, môže byť znovu kedykoľvek v nastavení k dispozícii na účte alebo zariadení.
 24. Anti-hacking rysy LogmeOnce Mugshot nebude fungovať, ak nie je nainštalovaný, aktualizované, alebo aktívny na zariadení. Aj s týmito podmienkami, beriete na vedomie a súhlasí s tým, že úspech anti-hackerských funkcií závisí na položky pod kontrolou vy alebo tretích strán, ktorý LogmeOnce neovláda ani vplyv, ako je (but not limited to), pričom zariadenie je zapnuté a / alebo stavu nabitia batérie, aktívne spojenie medzi zariadením a dátové siete (including, V prípade platených sietí, aktívny účet s kladnou bilanciou spojené zariadenia), a mapové dáta alebo iné informácie o polohe (ktorá pochádza zo služieb tretích strán) ktoré nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, alebo môže obsahovať neúplné alebo nepresné údaje.
 25. Beriete na vedomie a súhlasí s tým, že LogmeOnce Mugshot je pomocný nástroj a nenahrádza postupy, ktoré je potrebné vykonať s orgánmi činnými v trestnom, a to najmä v prípade krádeže alebo hacking zariadení.
 26. Informácie a metadáta budú k dispozícii oprávneným (oprávnený) Majiteľ účtu stiahnuť a pozrieť sa na metadáta hackera.
 27. LogmeOnce neprezrie obsah a / alebo dáta, ktoré sú uložené alebo prenášané prostredníctvom LogmeOnce Mugshot.
 28. LogmeOnce zaručuje ani umiestnenie, aj keď len orientačné, účtu alebo zariadenie, kde bola inštalovaná LogmeOnce Mugshot, ani úspech v hľadaní a umiestnení postupom.
 29.  

  LOGMEONCE výboj ©

 30. Šoky © sú jedinečné rysy LogmeOnce Heslo SHOCK ©, ktorá upozorňujú aj akýkoľvek iný oprávnený používateľ účtu alebo zariadení, o povolenie alebo v nej bol zistený neoprávnený prístup činnosti.
 31. Šoky © sú protiopatrenia, ktoré slúžia ako výstražné správy (výstraha) aby vás a akýkoľvek iný používateľ účtu alebo zariadení, že niektorý z údajov a metadát sa zaznamenávajú, zhromažďované a ukladané, a že tieto informácie a metadáta (vrátane, ale nie obmedzené na zbieranie zvuk, Video, GPS location, IP address, emailová adresa, screenshoty, info prehliadač, dátum a čas pečiatka, snap selfie, a fotografie(s) použitie funkcií zariadenia a kamery(s)) môžu byť použité ako dôkaz v akomkoľvek právnym krokom.
 32. Šoky © môžu byť dodávané vo forme pop-up, varovanie, audio, Video, prehrávať nahrané zvukové varovanie, Video, hudobných súborov(s), a / alebo siréna, vibrácie alebo zariadenia, alarmy, bliká, shake obrazovka, výluky, captcha, alebo ich kombinácie.
 33. inštaláciou LogmeOnce, you agree, súhlasíte a chápete, že v prípade akejkoľvek podozrivej aktivite, Úspešný a / alebo neúspešný pokus(s) pre prístup k účtu alebo zariadenia, a / alebo cielenie LogmeOnce, alebo iné LogmeOnce účet(s) držiaky, a / alebo zariadenia(s) LogmeOnce spôsobí a tlačiť akcie aktivovať otrasov ©.
 34. Súhlasíte a súhlasíte, že otrasy © môžu spúšťať rôzne skripty vo vašom zariadení, vykonať zmeny v konfigurácii zariadení, inštaláciu a odinštalovanie softvéru, a vykonať ďalšie zmeny na prístroji a / alebo účtu, ktoré môžu byť potrebné pre logmeOnce, anti-hacking, a ochranné funkcie hrozbou pre fungovanie.
 35. Súhlasíte a súhlas, že budete držať LogmeOnce, a akýkoľvek účet cielená, alebo nie cielený, a všetci majitelia účtov bez akejkoľvek ujmy, žaloby, súdy, a etc. atď. atď.
 36. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím nepokračujte s vytvorením LogmeOnce účtu, alebo odinštalovať LogmeOnce a zmazanie dát.
 37. Obsah a / alebo dáta, ktoré sú uložené alebo prenášané prostredníctvom LogmeOnce otrasy © je kontrolovaná LogmeOnce formulovať odpoveď na útočníka.
 38. Informácie a metadáta neboli sprístupnené na právoplatným (oprávnený) vlastník účtu.
 39.  

  Zhromažďovanie informácií a metadát

 40. V prípade podozrivej aktivity alebo neúspešný pokus o prístup k týmto účty, LogmeOnce Mugshot a otrasy © bude pristupovať k zariadeniu alebo z účtu použitý pre podozrivé aktivity alebo neúspešný pokus, a získať informácie a metadáta, ktorá sa používa na vytvorenie vzorov aktivity. Tieto informácie a metadáta môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:
  • ● Snímka vytvorený s predným fotoaparátom prístroja;
   ● Snímka sa chrbtom k smeru jazdy kamerou prístroja;
   ● Hlas používateľa zariadenia;
   ● Video používateľa zariadenia;
   ● IP adresy;
   ● identifikačné struny PC alebo mobilné zariadenia (tj. typ zariadenia, ktoré bolo použité pre prístup k účtu);
   ● Čas a dátum prístupu k účtu;
   ● GPS dáta a ďalšie parametre; a
   ● vzory využitie slúži na identifikáciu podozrivého správania a upozorňuje užívateľa na možnú neoprávnenému prístupu k svojim účtom.
 41. LogmeOnce nezaručuje oživenie obsahu a / alebo dát, ktorý je uložený alebo prenášané prostredníctvom svojho účtu alebo zariadení.
 42.  

  AUTORIZOVANÉ a neoprávneným prístupom

 43. Beriete na vedomie a súhlasí s tým, že kým LogmeOnce Mugshot je určený na ochranu vášho zariadenia alebo účet pred neoprávneným prístupom, LogmeOnce Mugshot bude fungovať podobne ako v prípade neúspešného pokusu o prístup k osobám, ktoré sú oprávnené na prístup k účtu alebo zariadenie z akéhokoľvek dôvodu. To môže zahŕňať vám alebo iná osoba, ktoré ste povolených alebo nie je zakázané, aby prístup.
 44. Thus, či je prístup povolený alebo neoprávnené, LogmeOnce Mugshot plne funkciu v účte alebo zariadení, pre ktoré LogmeOnce Mugshot je aktivovaný.
 45. V prípade, že vzhľadom na oprávneným alebo neoprávneným prístupom, práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany, práva na ochranu súkromia alebo akékoľvek použiteľné právo je porušené alebo porušované, you, nie je LogmeOnce, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim.
 46. Je vašou výhradnou zodpovednosťou zaistiť, aby informácie alebo dáta, ktorá je uložená cez LogmeOnce Mugshot neporušuje autorské práva tretích osôb, a nemusí byť nezákonný alebo v rozpore s pravidlami a politikami LogmeOnce je. Odškodníte a ochránite LogmeOnce, jeho rodičia, dcérskej spoločnosti, pridružené, dôstojníci, employees, agenti, partnermi a držiteľov licencií od akýchkoľvek strát, náklady, pasíva a výdavky (including attorneys’ fees) vzťahujúce sa alebo vyplývajúce z obsahu uložených dát, alebo používanie výrobkov LogMeOnce.
 47. Prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek straty a / alebo poškodenie, vrátane straty obsahu a / alebo dát, spôsobené možných nekompatibility, zmeny, chyby, zmazanie súborov, poruchy, a problémy, ktoré môžu nastať vo vašom účte alebo zariadení, ako aj na ich hardvéru, software, systémy, Aplikácie, súbory, funkcie, kódové sekvencie a iné programy, vrátane ale bez obmedzenia antivírusových programov a programov skladovania alebo služby v dôsledku používania LogmeOnce Mugshot kvôli prístupu, či schválené a neautorizované.
 48. V žiadnom prípade LogmeOnce zodpovedná za prípadné chyby alebo poruchy spôsobené prvkov vnútornej a / alebo vonkajšej na funkčnosti LogmeOnce Mugshot, vrátane hardvéru alebo softvéru. LogmeOnce tiež nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď LogmeOnce Mugshot boli použité iným spôsobom, ako predpisuje LogmeOnce, alebo akékoľvek iné zneužívajúce, nedbanlivosti alebo nevhodným spôsobom (including, but not limited to, použitie mimo odporúčaný prostredie) alebo užívatelia tretích strán.
 49.  

  PROHIBITION AGAINST HACK-BACK

 50. We strongly advise against hacking anyone’s system, vigilante justice actions, and hack-backs. Thus, you agree to never use LogmeOnce to do such actions. In cases where you are aware of any illegal act done against anybody’s system, we strongly advise you to report and relay such to law enforcement or higher authorities.
 51. Nevertheless, considering the limitations in the current technology and legal frameworks, we recognize that there are offensive capabilities for defensive purposes in the civilian and commercial internet contexts. These include cases where information collected could be particularly useful evidence for a higher authority, or if former acquaintances, alebo, in a business owner’s case, former employees, are accessing accounts without permission.
 52. In using LogmeOnce for purposes similar to the immediately preceding paragraph, such as collecting intruder data and information, you are required to download LogmeOnce encryption engine and extension. Provided, že budete súhlasiť s ich podmienkami pre sťahovanie a inštalácia. Provided further, that you will agree with other applicable laws and regulations.
 53. Whether you download and install LogmeOnce encryption engine and extension on your own or another’s system, and after which they collect any image or data, you acknowledge that such is the result of entering wrong user credentials and/or an attempt to hack. You also agree that any picture or data collected during this process may be used by the account’s rightful owner to detect a culprit or share such information with law enforcement or higher authorities. In these cases, you agree that:
  • a) Budeme nenesie zodpovednosť za stratu dát.
   b) Budeme nenesie zodpovednosť v prípade, že je systém počítačový pirát z akéhokoľvek dôvodu.
   C) Budeme nenesie zodpovednosť v prípade, LogmeOnce je počítačový pirát z akéhokoľvek dôvodu.
   d) You will be solely responsible for any picture and data collected, such as a hacker’s photo, GPS, address, among others.
 54. Odporúčame vám predložiť nejaké hackerov alebo votrelca dáta, ktoré ste sa zhromažďujú za účelom vymáhania práva a príslušných úradov.
 55. Ustanovenie o obmedzenej zodpovednosti a záruky v týchto podmienkach veľmi dobre uplatňujú voči týmto ustanoveniam o hack-back.
 56.  

  STRÁNKY A SLUŽBY OBSAH

 57. Pri prístupe alebo LogmeOnce, môžete získať prístup k rôznym druhom informácií a materiálov. Obsah bude zahŕňať informácie a materiály zverejnené na verejnej časti webovej stránky.
 58. Ešte sme preskúmaná, a nemôže kontrolovať, všetky materiály, vrátane počítačového softvéru, ktorý nie je kryptograficky podpísaný nás, publikoval v LogmeOnce, a nemôže teda byť zodpovedný za obsah tohto materiálu je, použitia alebo efekty. prevádzkovaním LogmeOnce, my nepredstavujú ani naznačovať, že sme schválili materiál tam vyslaný, alebo že sme presvedčení, tento materiál byť presné, užitočné alebo nezávadný.
 59. Nesiete zodpovednosť za opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu seba a svoje počítačové systémy pred vírusmi, červy, trójske kone, a iné škodlivé alebo deštruktívne obsah.
 60. Webové stránky a služby môžu zahŕňať obsah, ktorý je urážlivý, indecent, or otherwise objectionable, ako aj obsah obsahujúce technické nepresnosti, typografické chyby, a iné chyby. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia návštevníkov, alebo z akéhokoľvek sťahovania týmito návštevníkov tohto obsahu.
 61.  

  Žiadnu povinnosť k oprave chýb

 62. Beriete na vedomie a súhlasí s tým, že nemáme žiadnu povinnosť opraviť chyby alebo chyby v LogmeOnce zariadené pre vás, bez ohľadu na to, či ste nás informovali o, alebo sme inak vedomí týchto vád alebo chýb.
 63. Môžeme poskytovať povinné aktualizácie LogmeOnce s alebo bez predchádzajúceho upozornenia na vás, aby ste zaistili trvalý výkon, Bezpečnosť a stabilita LogmeOnce. Môžeme tiež dať k dispozícii ďalšie aktualizácie LogmeOnce, že budete mať možnosť nainštalovať.
 64. Do tej miery, vám poskytneme všetky aktualizácie a upgrady, taký musí byť považované za súčasť LogmeOnce a budú podliehať všetkým ustanoveniam týchto Podmienok.
 65.  

  REKLAMA

 66. The free version of LogmeOnce is supported by and shows advertisements.
 67. Naším cieľom je poskytovať reklamy a ďalšie komerčné alebo sponzorovaný obsah, ktorý je cenný pre našich užívateľov a inzerentov. Dáte nám súhlas na použitie vášho mena, profilový obrázok, obsah, a informácie v súvislosti s komerčnými, sponzorovaný, alebo súvisiaci obsah (ako je napríklad značka sa vám páči) slúžil alebo zvýšená nás.
 68. Nechceme dať svoj obsah alebo informácie pre inzerentov bez vášho súhlasu.
 69. We reserve the right to create, change or delete the content, frequency, duration, target, positioning and use of the advertisements in our sole discretion without notice.
 70. You agree not to, in any way, blok, hide or alter the advertisements. We reserve the right to delete your account and suspend your use of LogmeOnce if we, for any reason, believe that you have attempted or have been successful in blocking, hiding or altering the advertisements in any way.
 71. If you wish to use LogmeOnce without the advertisements, we encourage you to download LogmeOnce paid edition for only $1 per monthly use.
 72.  
  VLASTNÍCTVA TECHNOLÓGIE

 73. Chápete a uznávate, že tento softvér, kód, proprietárne metódy a systémy používané poskytovať LogmeOnce a všetky aktualizácie, modifikácie a vylepšenia k nim (kolektívne, “naše technológie”) sú: (a) chránené autorskými právami nami a / alebo našich licencií v rámci Spojených štátov a medzinárodnými zákonmi o autorských právach; (b) s výhradou iného duševného vlastníctva a vlastníckych práv a zákonov; a (C) vlastnil nami alebo našimi poskytovateľmi licencie.
 74. Naša technológia nesmie byť kopírovaný, modifikovaný, reprodukovať, publikovať, posted, prenášané, predávané, ponúkané na predaj, alebo distribuovaný akýmkoľvek spôsobom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a predchádzajúceho písomného súhlasu našich platných licencií. Musíte dodržiavať všetky upovedomenie o autorských právach, information, a obmedzenia obsiahnuté v či pripojená ku ktorémukoľvek z našej technológie. Nič v týchto podmienkach udeľuje akékoľvek právo dostať dodávku kópie našej technológie alebo získať prístup k našej technológii s výnimkou všeobecne a bežne dovolené prostredníctvom webovej stránky v súlade s týmito podmienkami. Okrem toho, nič v týchto podmienkach bude považované za získanie, samozrejmosť, uplatnením právnych prekážok alebo inak, licenciu na naše technológie.
 75.  
  duševné vlastníctvo

 76. Webové stránky je chránený autorskými právami, medzinárodnými zmluvami o autorských právach, a všetkých ďalších platných zákonov na ochranu duševného vlastníctva. We own the title, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na webových stránkach. Our name, logos, a mená spojené s webovými stránkami sú naše obchodné značky a nemôžu byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
 77. Other names and logos that you may see in connection with the Services or on the Website are owned by third parties and may not be used without their prior written consent.
 78.  
  Porušenie autorských práv a zákona DMCA

 79. Ako sme sa požiadať ostatných rešpektovať naše práva duševného vlastníctva, budeme rešpektovať práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak si myslíte, že materiál nachádzajúci sa na alebo sú spojené s nami porušuje vaše autorské práva, odporúčame vám oznámiť LogmeOnce v súlade s naším zákonom Digital Millennium Copyright Act (, DMCA ') Policy. Budeme reagovať na všetky takéto oznámenia, vrátane podľa potreby alebo potreby odstránením materiál porušujúci autorské práva alebo zakázať všetky odkazy na porušuje autorské práva. V prípade, že návštevník, ktorý môže porušovať alebo opakovane porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva LogmeOnce alebo iní, we may, v našom uváženia, ukončiť alebo zakázať prístup a používanie webových stránok. V prípade takéhoto ukončenia, budeme mať žiadnu povinnosť poskytnúť náhradu prípadných skôr vyplatených súm, aby nás.
 80.  
  OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI, ZÁRUKE

 81. YOU výslovne súhlasí s tým, ŽE SLUŽIEB JE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE. ani my, naši zamestnanci, POBOČKY, PROSTRIEDKY, Informácie o tretej strany Providers, MERCHANTS, LICENCIE ani LIKE, Záruku, že služby budú bez prerušenia alebo chýb; Ani niektoré z vyššie uvedených ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAŤ Z POUŽITIA SLUŽIEB, OR pokiaľ ide o presnosť, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO OBSAH INFORMÁCIÍ, SERVICE, Poskytovaná prostredníctvom SLUŽIEB. ANI US ANI nášho samostatného služba siete poskytovatelia služieb neposkytujú žiadne vyhlásenie alebo záruk, ČI VYSLOVENÉ ALEBO, Že prístup bude k dispozícii od vašej polohy.
 82. OKREM VYŠŠIE výslovne uvedené, SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ "TAK AKO JE", "AKO SÚ DOSTUPNÉ" BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI VYSLOVENÉ ALEBO, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ZÁRUKY PRÁVA ALEBO ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, Iné ako tie, ZÁRUKY, KTORÉ vychádzajú z a neschopný VYLÚČENIE, OBMEDZENIA ALEBO zmena podľa zákonov rozhodných PODMIENOK. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ ODPORÚČANIA informácie poskytnuté USA, naši zamestnanci, Informácie o tretej strany Providers, MERCHANTS, LICENCIE alebo podobne, ZÁRUKU; Nebudete sa spoliehať na žiadne takéto informácie alebo rady.
 83. UNDER NO CIRCUMSTANCES, vRÁTANE NEDBALOSTI, MÔŽME, Alebo niekto iný zúčastňujú tvorby, Vyrábajú alebo distribuujú o službách, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, INDIRECT, INCIDENTAL, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ktoré vyplývajú z POUŽITIA ALEBO neschopnosti používať služby zahŕňajúce, BUT NOT LIMITED TO, Odvolanie sa vám na niektoré informácie získané prostredníctvom Služieb alebo, ktoré vyplývajú z chýb, opomenutie, PRERUŠENIE, Mazanie súborov alebo e- mailom, CHYBY, VAD, vírusy, ONESKORENIE V PREVÁDZKE, PREVODOVKA, PORUŠENIE, KOMPROMIS, HACK ATTACK, D.O.S., odcudzenia dát, STRATA DÁT, Alebo neposkytnutie VÝKONU, TIEŽ BEZ OBMEDZENIA vyššou mocou, KOMUNIKÁCIA ZLYHANIE, THEFT, DESTRUCTION alebo neoprávneného prístupu našich záznamov, Programy alebo služby. PRETOŽE NIEKTORÉ PRÁVNE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, V TÝCHTO ŠTÁTOCH naše ručenie TÝMTO OBMEDZENÉ NA NAJVÄČŠÍ rozsahu povolenom ZÁKONOM.
 84.  
  Užívateľský obsah

 85. Ste plne zodpovední za každú jednotlivú položku (Váš "Užívateľský obsah") ktoré zverejníte alebo inak sprístupní verejnosti na webových stránkach alebo Služieb. Ako medzi nami a vami, zachováte vlastníctvo a akékoľvek práva duševného vlastníctva akýchkoľvek materiálov chránených autorskými právami, ktoré sú obsiahnuté v užívateľskom obsahu.
 86. Poskytujete nám nevýhradnú, royalty-free, plne splatený, plne ďalej, celosvetovú licenciu, za všetky vaše autorských práv a iných práv duševného vlastníctva v súvislosti s týmto užívateľským obsahom. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek takýto Užívateľský obsah alebo akákoľvek odvodené diela (iné ako osobné údaje o vás), môžu byť šírené, distribuované, verejne zobrazený, reprodukovať, použitý, sublicencované, posted, alebo zverejnené nami, a hľadal, zobrazí, tlačené alebo inak použité, alebo zneužiť naši zákazníci.
 87. Súhlasíte s tým, aby revidovať Užívateľský obsah zverejnený ostatnými užívateľmi.
 88. Aj keď sa snažíme o vynútenie týchto pravidiel so všetkými našimi užívateľmi, môžete byť vystavení Užívateľský obsah, ktorý porušuje naše zásady alebo je inak urážlivé. Máte prístup na webové stránky a služby na vlastné nebezpečenstvo. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za svoj vystavenie obsahu na webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb, či porušuje naše zásady obsahu alebo nie.
 89. Môžeme, ale nie sú povinní ukončiť svoj účet a / alebo odstrániť Užívateľský obsah z webových stránok, ak zistíme, alebo sa domnievate, že ste vy alebo váš obsah porušuje tieto Podmienky alebo príslušnú dohodu s užívateľom problematický(s). Použivateľské dáta
 90. Ak použijete webové stránky alebo služby, to môžu zhromažďovať alebo prijímať dáta, Informácie a kód od vás a / alebo zariadení, kde sa používajú LogmeOnce. Naše Zásady ochrany osobných údajov, spolu s týmito podmienkami, opisuje naše zhromažďovanie a používanie týchto údajov. Týmto súhlasíte a súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a zhromažďovanie a používanie opísané v tejto politike a týmito Podmienkami.
 91.  
  CUSTOMERS Európskej únii

 92. Tento oddiel sa uplatňuje iba vtedy, ak sa nachádzajú v Európskej únii. Ak chcete vstúpiť do štandardných zmluvných doložiek EÚ s nami, pretože sa týka naša spracovanie vašich informácií, môžete požiadať o spracovanie údajov Dodatok ("DPA") DPA Request Form, a pre-podpísané DPA budú odovzdané na vás na vykonanie.
 93. Ak je váš používateľský obsah je predmetom právnych predpisov EÚ na ochranu údajov a je spracovaná nás ako dátový procesor konajúci vašim menom (vo svojej funkcii správcu údajov), budeme používať a spracovávať svoje užívateľské obsahu za účelom poskytovať služby a plniť svoje záväzky podľa tejto dohody, a v súlade s vašimi pokynmi, ako je znázornené v tejto dohode.

   
  Spätná väzba

 94. V prípade, že nám poskytnete nejaké nápady, myšlienky, kritiky, Navrhované zlepšenia alebo iné pripomienky (kolektívne “spätná väzba”), Súhlasíte s tým, že môžeme použiť spätnú väzbu k úprave našich produktov a služieb, a že nebude v dôsledku akejkoľvek náhrady, vrátane akejkoľvek licenčnej súvisiace s produktom alebo službou, ktorá zahŕňa váš komentár.
 95. Udeľujete nám celosvetovo, royalty-free, plne splatený, večný, neodvolateľnú licenciu na používanie, reproduce, modify, preložiť, distribute, perform, Zobrazenie, import, sell, ponuka na predaj, urobiť, urobili a inak využiť spätnú väzbu v akejkoľvek podobe, médiá, alebo technológie, či teraz známej alebo neskôr vyvinutej, a umožniť ostatným, aby urobili to isté. To je pravda, so spätnou väzbou, ktoré nám poskytnete prostredníctvom akéhokoľvek spôsobu komunikácie s nami, ak by sme uzavreli samostatnú zmluvu s vami, že nestanoví inak.

   
  VAŠE ZODPOVEDNOSŤ

 96. Nesiete plnú zodpovednosť za Užívateľský obsah, Užívateľské dáta a vaše používanie LogmeOnce. Nepodporujeme užívateľského obsahu alebo užívateľských dát, nemá žiadnu povinnosť monitorovať akýkoľvek Užívateľský obsah alebo užívateľských dát, a nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto materiály. V každom prípade, LogmeOnce si vyhradzuje právo odobrať alebo zakázať prístup ku všetkým User Content alebo k užívateľským dátam bez zodpovednosti k vám z akéhokoľvek dôvodu alebo bez, vrátane na účet pre zmeny LogmeOnce alebo používanie obmedzuje, alebo aby sa zabránilo porušeniu týchto Podmienok, ujma ostatným užívateľom, alebo záväzok voči tretím stranám. LogmeOnce môže prijať tieto opatrenia bez predchádzajúceho oznámenia vám alebo akejkoľvek tretej strany. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu k týmto materiály musia byť podľa svojho uváženia, a my nesľubujú odobrať alebo zakázať prístup k akýmkoľvek konkrétnym užívateľským obsahom alebo užívateľských dát. Nesiete zodpovednosť za zachovanie dodatočnú zálohu užívateľského obsahu a akékoľvek dáta používateľa, a LogmeOnce nie je zodpovedný za straty alebo zničenia týchto materiálov.
 97.  
  VAŠE ZÁRUKY A odškodnenie

 98. Ručíte, že máte právnu moc a autoritu, aby súhlas s týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. You hereby agree to hold us harmless against, and at your expense handle and defend, akýkoľvek nárok a obhajovať akúkoľvek-tretích strán oblek podanej proti nám vyplývajúce z vášho porušenia týchto podmienok. You shall pay all damages and costs awarded in such suit. You will defend, indemnify, and hold us (and our officers, directors, employees and agents) neškodné z akejkoľvek náklady alebo náklady vyplývajúce z akejkoľvek tretej strany predvolanie alebo povinného právneho poriadku alebo proces, ktorý sa snaží vaše informácie alebo dáta, including, bez obmedzenia, prompt payment to us of all costs (including attorneys’ fees) incurred by us as a result. In case of such subpoena or compulsory legal order or process, tiež súhlasí s tým, aby nám platí pre našu dobu zamestnancov v reakcii na takej tretej strany predvolanie alebo povinného právneho poriadku alebo procesu u našich potom platných sadzieb.
 99. Potvrdzujete, že (ja) Vaše používanie webových stránok bude v prísnom súlade so zásadami ochrany osobných údajov LogmeOnce, s týmito podmienkami a so všetkými platnými zákonmi a predpismi (zahŕňajúce bez obmedzenia všetky miestne zákony a predpisy vo vašej krajine, stáť, veľkomesto, alebo iné vládne area, týkajúce sa správania online a prijateľného obsahu, a vrátane všetkých platných zákonov týkajúcich sa prenosu technických dát exportovaných zo Spojených štátov alebo krajiny, v ktorej žijete) a (ii) Vaše používanie webových stránok neporuší alebo zneužívajú práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.
 100.  
  Odkazy na tretie strany

 101. LogmeOnce môžu byť spojené do az webových stránok a služieb tretích strán, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nie sme zodpovední za ich obsah, odkazy, Zmeny a aktualizácie do týchto tretích strán. Sme poskytuje také odkazy len pre pohodlie, a zahrnutie akéhokoľvek linku neznamená, že náš súhlas s ním. Nesiete zodpovednosť za opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu seba a svoje počítačové systémy pred vírusmi, červy, trójske kone, a iné škodlivé alebo deštruktívne obsah. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté použitím iného ako LogmeOnce webových stránok a webových stránok.
 102.  

  Softvér tretích strán

 103. Určité časti LogmeOnce obsahovať technológiu, software, a údaje vlastnené tretími stranami a schválené pre LogmeOnce pre použitie a prerozdeľovanie v rámci open-source a komerčných licencií a v súlade s ich podmienkami. Bez ohľadu na akékoľvek podmienky vašej licenčnej zmluvy s nami, Stiahnutím súhlasíte s podmienkami týchto licencií tretích strán. Zoznam licencií tretích strán nemusí byť úplný a môžu byť aktualizované čas od času. Vyhradzujeme si právo, na základe vlastného uváženia, modifikovať, vymeniť, alebo pridať do ktorejkoľvek časti tohto zoznamu. Je vašou povinnosťou skontrolovať zoznam pravidelne zmien. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k LogmeOnce po vyslaní prípadné zmeny v zozname predstavuje súhlas s týmito zmenami.
 104.  
  ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

 105. My vám môže poskytnúť iba výhody našich služieb by podnikajúce cez internet, a preto potrebujeme ťa dať súhlas k odberu vám dáva Communications elektronicky. Táto sekcia vás informuje o vašich právach pri príjme komunikácie od nás elektronicky.
 106. Pre zmluvné účely, you (ja) Súhlas na prijímanie oznámení od nás v elektronickej podobe; a (ii) Súhlasíte s tým, že všetky podmienky, dohody, notices, dokumenty, disclosures, a ďalšie komunikácie (“komunikácia”) že vám poskytneme elektronicky splniť akýkoľvek zákonná požiadavka, že takáto komunikácia by uspokojila keby to bolo v písomnej forme. Váš súhlas pre príjem komunikácie a podnikať elektronicky, a naša dohoda, aby tak urobili, sa vzťahuje na všetky vaše komunikácie a transakcií u nás. Vyššie uvedené nemá vplyv na vaše non-waivable práva.
 107. Môžete tiež dostať kópiu týchto podmienok prístupom na tieto webové stránky. Môžete odvolať svoj súhlas na akceptovanie komunikácie elektronickou cestou nás kontaktovať. Ak máte zrušiť svoj súhlas, Od tej doby vpred, musíte prestať používať webové stránky a služby. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na právnu platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek povinností alebo akýchkoľvek elektronických komunikácií poskytovaných alebo z obchodu medzi nami pred okamihom odvolania vášho súhlasu. Prosím, majte s nami informovala o všetkých zmenách vo vašom e-mailu, alebo e-mailovej adresy, takže si aj naďalej prijímať všetky komunikácie bez prerušenia.
 108.  
  BEZPEČNOSŤ

 109. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% zabezpečiť, však. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security during transmission.
 110.  
  GOVERNMENT USE

 111. LogmeOnce je komerčný počítačový softvér. Ak ste agentúra, oddelenie, alebo iný subjekt vlády Spojených štátov, použitie, zdvojenie, reproduction, uvoľnenie, modification, prezradenie, alebo prevod LogmeOnce, alebo akékoľvek súvisiacej dokumentácie všetkého druhu, vrátane technických dát a príručiek, je obmedzený týmito podmienkami v súlade s Federálnym nariadením Acquisition 12.212 na civilné účely a obrannej Federal Acquisition nariadenia dodatku 227.7202 na vojenské účely. LogmeOnce bol plne vyvinutý na súkromné ​​náklady. Všetky ďalšie použitie je zakázané.
 112.  
  VÝVOZNÉ OBMEDZENIA

 113. LogmeOnce je predmetom vývozných obmedzení zo strany vlády USA a dovozných obmedzení zo strany niektorých zahraničných vlád, a súhlasíte s tým, aby v súlade so všetkými platnými vývozné a dovozné zákony a predpisy vo vašom prístupe k alebo použitie LogmeOnce. nesmiete (a nesmie dovoliť žiadnej tretej strane k) odobrať alebo exportovať zo Spojených štátov alebo povolenie vývozu alebo opätovného vývozu akejkoľvek časti LogmeOnce alebo jeho priamy produkt: (a) do (alebo štátnym príslušníkom alebo obyvateľom) akýkoľvek embargo alebo teroristickej asistentskej krajiny; (b) komukoľvek na U.S.. Table of Denial Orders alebo U.S. ministerstva obchodu. Ministerstva financií zoznamu špeciálne určených štátnych; (C) na zemi, na ktorú takýto vývoz alebo opätovný vývoz je obmedzený alebo zakázaný, alebo o tom, ktoré vláda Spojených štátov alebo akákoľvek jej agentúra vyžaduje vývozné licencie alebo iný vládny súhlas v čase vývozu alebo opätovného vývozu, bez najprv získanie takejto licencie alebo súhlasu; alebo (d) inak v rozpore s akýmikoľvek vývozných alebo dovozných obmedzení, zákony alebo predpisy Spojených štátov alebo akékoľvek cudzie vlády, agentúra alebo orgán. Potvrdzujete, že (ja) sa nenachádzate v, pod kontrolou, alebo štátnym príslušníkom alebo obyvateľom akejkoľvek takejto zakázané zemi alebo na žiadnom takomto zozname zakázaných strán a (ii) že nikto z užívateľského obsahu alebo užívateľských dát je riadený na základe amerického medzinárodného obchodu so zbraňami. LogmeOnce nesmú byť použité pre návrh a vývoj jadrových, chemický, alebo biologických zbraní alebo raketových technológií bez predchádzajúceho súhlasu vlády Spojených štátov.
 114.  
  Zastavenie a pozastavenie

 115. Môžeme ukončiť alebo pozastaviť svoj účet a / alebo Váš prístup k LogmeOnce, bez predchádzajúceho upozornenia a bez záväzkov, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez, vrátane ak zistíme, v dobrej viere, že: (a) že ste porušil tieto Podmienky, (b) ste boli porušené práva tretích osôb alebo akékoľvek platné zákony, pravidlá a predpisy, (C) sa už aktívne využívajú LogmeOnce, alebo (d) ste nezaplatil poplatky dlhuje nám. Tieto prostriedky sú okrem ďalších náhrad, ktoré môžeme mať zo zákona, vlastného kapitálu alebo inak.
 116. Budeme robiť rozumnú snahu, aby vás upozornil na ukončenie alebo pozastavenie vášho prístupu k LogmeOnce pomocou informácií o svojom účte alebo prostredníctvom samotnej LogmeOnce. Však, vyhradzujeme si právo ukončiť prístup k LogmeOnce kedykoľvek, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia.
 117.  
  Účinky ukončenia zmluvy

 118. Beriete na vedomie a súhlasí s tým, že po pozastavení, ukončenie alebo vypršanie platnosti vaša schopnosť pristupovať LogmeOnce skončí a že budeme mať žiadnu povinnosť ukladať také predmety alebo im poskytne vám. Ak budeme ukončiť Váš prístup k LogmeOnce, Vaše licenčné práva zaniká a je nutné: (ja) okamžite ukončiť akékoľvek použitie rozhodného LogmeOnce a (ii) delete (alebo, na základe našej žiadosti, spiatočný) Všetky kópie máte rozhodného LogmeOnce (Ak nejaký).
 119.  
  prežitie

 120. Všetky podmienky týchto Podmienok budú platiť aj pozastavenie, ukončenie alebo vypršaní, s výnimkou práv udelených vám v rámci vašich práv.
 121.  

  PRÁVNE SPORY

 122. Prosím prečítajte túto časť STAROSTLIVO. Ovplyvňuje vaše zákonné práva, VRÁTANE vaše právo podať žalobu na súde. Vy a LogmeOnce sa zhodujú, že tieto podmienky ovplyvňujú medzištátny obchod, a že zákon o Federálnej arbitrážny upravuje výklad a presadzovanie týchto arbitrážnych ustanovení. Táto časť je určená treba vykladať široko a riadi všetky spory, vrátane, ale nie je obmedzený na nároky vyplývajúce z alebo súvisiace s týmito Podmienkami, akýkoľvek LogmeOnce, a / alebo akýkoľvek aspekt vzťahu medzi nami, či tieto tvrdenia sú založené na zmluve, prečin, štatút, podvod, skresľovania alebo akékoľvek iné právne teórie, vznikla pred týmito podmienkami alebo akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu, alebo vznikli po ukončení týchto Podmienok. Jediné výnimky z tohto záväzného rozhodcu rezervy sú popísané v odseku "Výnimky" nižšie. Súhlasom s týmito podmienkami alebo použitím LogmeOnce, Súhlasíte s tým, aby riešiť všetky spory s nami takto:
 123.  
  Počiatočné riešenie sporov

 124. Väčšinu sporov dá vyriešiť bez toho, aby sa uchyľovať k vedeniu sporu. Pred začatím arbitráže, sa strany dohodnú na použitie maximálne úsilie na urovnanie sporov, claim, otázka, alebo nesúhlas priamo prostredníctvom konzultácií s podporou LogmeOnce oddelením. Môžete dosiahnuť nášho oddelenia podpory na support@LogmeOnce.com.
 125.  
  záväzný arbitrážny

 126. V prípade, že strany nedosiahnu dohodnutej riešení v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa neformálneho riešenia sporov je začaté na základe ustanovení vyššie, potom môže ktorákoľvek strana začať záväznou arbitrážou ako jediným prostriedkom na riešenie sporov. konkrétne, všetky spory (vrátane, ale nie sú obmedzené na akékoľvek nároky vyplývajúce z alebo súvisiacich s týmito podmienkami a / alebo akýkoľvek aspekt vzťahu medzi nami) budú nakoniec riešiť záväzného rozhodcovského konania vedeného podľa džemy v súlade s pravidlami JAMS Zjednodušené rozhodcovskom konaní pri nárokoch, ktoré neprekračujú $250,000 a dochádza k uviaznutiu Komplexné Rozhodcovia pravidlá a postupy pre nároky nepresahujúce $250,000 v podstate v čase, keď je začaté rozhodcovské. rozhodcu, a nie je žiadny federálna, stáť, alebo miestny súd alebo iný subjekt, má výlučnú právomoc riešiť všetky spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa výkladu, použiteľnosť, vymáhateľnosť, alebo tvorba týchto Podmienok (vrátane ochrany osobných údajov) vrátane, ale nie je obmedzený na tvrdenie, že všetky alebo niektorá časť týchto Podmienok je neplatné alebo voidable, či by tvrdenie podlieha arbitráži, alebo otázka upustenie od súdneho pojednávania. Rozhodca je oprávnený poskytovať akékoľvek opatrenia by byť k dispozícii na súde na základe zákona alebo vo vlastnom imaní. Nález rozhodcu musí byť písomné a záväzné pre všetky strany a môže byť zapísané ako rozsudok akéhokoľvek súdu kompetentní jurisdikcie.
 127. Ak chcete začať arbitráž, je nutné vykonať nasledujúce kroky: (a) Napísať požiadavka na arbitráž, ktorá zahŕňa popis reklamácie a výšku škody, ktorú hľadáte obnoviť (môžete nájsť kópiu požiadavku na arbitráž v www.jamsadr.com); (b) Poslať tri kópie dopytu po arbitráži, plus zodpovedajúci prihlasovací poplatok, k zaseknutiu, Dva Embarcadero Center, Súprava 1500, San Francisco California 94111; a (C) Poslať jednu kópiu dopyt po arbitráži nám na 1 2010 Corporate Ridge, Súprava 700, McLean, Virginie 22102, USA., Washington, D.C.. Metropolitná oblasť. Attn: Generálna rada.
 128.  
  Class-Action Waiver

 129. Strany sa ďalej dohodli, že rozhodcovské konanie bude vedené v a nie ich individuálnych schopností ako skupinové žaloby alebo iné reprezentatívne akcie, a strany výslovne vzdať svojho práva podať žalobu alebo triedne hľadať úľavu na základe triednej. VY A LOGMEONCE ŽE každý môže podať sťažnosť proti druhému ale iba v či jeho jednotlivých KAPACITA, A nie ako žalujúca strana alebo trieda členstvo v údajnej triedy alebo zástupcu pri postupe. Strany sa ďalej dohodli, že dochádza k uviaznutiu Pravidlá vyššie odkazované nezahŕňajú žiadne pravidlá alebo postupy upravujúce alebo umožňuje hromadné žaloby. Ak akýkoľvek súd alebo rozhodca určí, že trieda akciu vzdanie sa uvedené v tomto odseku, je neplatné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, alebo že rozhodcovské konanie môže prebiehať na základe triednej, potom rozhodca ustanovenia uvedené v tomto rozhodcovskom konaní a časti Waiver Class Action sa považuje za neplatnú v celom svojom rozsahu a obe strany sa považuje za nesúhlasili rozhodovať spory.
 130.  
  náklady

 131. Do tej miery prihlasovací poplatok za rozhodcovské konanie prekračuje náklady na podanie žaloby, LogmeOnce uhradí dodatočné náklady. V prípade, že rozhodca nájde arbitráž bude non-frivolná, LogmeOnce budú platiť poplatky fakturovanej džemy, vrátane podania poplatkov a rozhodcu a sluchu nákladov, ktoré im fakturujú. Ste zodpovední za svoje právnikov’ poplatky, ak rozhodca pravidlá a / alebo platné zákony neustanovujú inak.
 132.  
  Miesto rozhodcovského konania

 133. Ak ste rezidentom v Spojených štátoch, Rozhodca vypočutie môže konať v kraji, kde máte trvalý pobyt v čase podania prihlášky, alebo v inom mieste, vzájomne dohodnuté stranami.
 134. Pre obyvateľov mimo USA, Rozhodca musí byť začaté v štáte Virgínia, United States of America, a vy a LogmeOnce súhlasí so osobné jurisdikcii žiadneho federálneho alebo štátneho súdu v McLean County, Virginia s cieľom donútiť arbitráž, prerušiť konanie do doby, než arbitráž, alebo potvrdiť, modify, vypratať, alebo zadať rozhodnutie o udelení vstúpila rozhodcom. Ak je váš nárok na $50,000 alebo menej, ktorákoľvek zo strán môže rozhodnúť, že sa zúčastnil vypočutie telefonicky, videographically alebo osobne. Vypočutie sa môže uskutočniť aj telefonicky alebo videographically, ako je stanovené v príslušných pravidiel JAMS.
 135.  
  výnimky

  ● Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore s touto arbitráž a časti Waiver Class Action: (a) ktorákoľvek zo strán môže priniesť opatrenia na presadzovanie práva, Platnosť stanovenie alebo iné nároky vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k porušeniu alebo platnosť práv duševného vlastníctva (s výnimkou osobných údajov alebo propagačných práv) v akomkoľvek stave, federálnej alebo medzinárodný súd alebo správny orgán, na jurisdikciu nad takými nárokmi; (b) ktorákoľvek zo strán vyžiadať úľavu v nízkou hodnotou sporu súdu pre spory alebo nároky v rámci právomoci tohto súdu; a (C) Ak ste rezidentom v Európskej únii a sú nespokojní so spôsobom, v ktorom sme oslovili svoje obavy ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov, môže riešiť také nároky, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

   
  30-Deň právo upustiť

 136. Máte právo upustiť a nie sú viazaní touto arbitráž a časti Waiver Class Action zaslaním (od e-mailovú adresu registrovanú k účtu) písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odhlásiť sa support@ LogmeOnce.com s predmetom, “Rozhodca a CLASS ACTION ZRIEKNUTIE OPT-OUT” a vaše celé meno a priezvisko. Toto oznámenie musí byť odoslané do tridsiatich (30) dni svojho prvého použitia LogmeOnce, inak sa budú povinní rozhodovať spory v súlade s podmienkami stanovenými v tomto povinnom rozhodcovskom ustanovením. Ak sa rozhodnete z týchto rozhodcov ustanovení, LogmeOnce tiež nebudú nimi viazaný.
 137.  
  Zmeny v tomto oddiele

 138. Ak ste sa nerozhodli-out tejto arbitráži a Waiver sekcie Class Action a LogmeOnce umožňuje prípadné budúce zmeny tejto sekcii (iné ako zmenu nášho upozornenia adresu), môže odmietnuť takéto zmeny v rámci 30 dni zmeny zaslaním písomného oznámenia (od e-mailovú adresu registrovanú k účtu) na support@ LogmeOnce.com s predmetom "odhlásiť ZMIEN na rozhodcov a CLASS ACTION vzdania sa", a svoje celé meno. Ak sa odhlásite zmien do tejto sekcie, LogmeOnce tiež nebudú viazané týmito zmenami, a strany sa dohodli, že akýkoľvek spor rozhodovať v súlade s rozhodcovskom konaní a sekcii Waiver Class Action v skutočnosti pred takýmto odmietnutej zmeny. Ak súd alebo rozhodcu rozhodne, že tento bod nie je vymáhateľná alebo platný, potom sa tento odsek, ktorý oddelil od zvyšku tejto arbitráži a časti Waiver Class Action, a súd alebo rozhodcu uplatňujú prvý rozhodcov a časť Waiver Class Action existovala po tom, čo začal používať LogmeOnce.
 139.  
  dodatočné podmienky

  ● Strany chápu, že, chýba Prostredníctvom tohto povinného ustanovenia arbitrážny, budú mať právo podať žalobu na súde a majú pred porotou. Ďalej pochopiť, že, v niektorých prípadoch, Náklady rozhodcovského konania mohli presiahnuť náklady na súdne spory a právo na objave môže byť viac obmedzené arbitráži než na súde. Táto sekcia Zrieknutie sa rozhodca a Class Action zostanú v platnosti aj po ukončení vášho účtu, LogmeOnce alebo tieto Podmienky.

   
  UPOZORNENIE

 140. Akékoľvek oznámenia za týchto podmienok musí byť daná písomne. We may send you a notice by means of electronic mail to your e-mail address on record in your account, by written communication sent by first class mail, or by courier service to your address on record in your account. Such notice will be deemed to have been given upon sending.
 141. Súhlasíte, že budete dostávať všetku komunikáciu, dohody, a oznámenia, ktoré poskytujeme v súvislosti s akoukoľvek LogmeOnce ("Komunikácia") elektronicky, vrátane e-mailom, Text, in-app oznámenia, alebo vyvesením na webových stránkach LogmeOnce alebo iných častí LogmeOnce. Súhlasíte s tým, že všetky komunikácie, ktoré poskytujeme na vás elektronicky spĺňajú žiadnu zákonnú požiadavku, aby táto komunikácia byť v písomnej forme. Ďalej súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za vaše neschopnosť prijímať oznámenia, ak sa vám nepodarí, aby vaše informácie o účte správne a úplné, alebo ak filtrovať naša komunikácia.
 142. Ak nie je týmito podmienkami, zásady ochrany osobných údajov alebo platné Pokyny výslovne dovolí, aby ste nás kontaktovať inými prostriedkami, musíte použiť nejakú pozornosť v súvislosti s týmito podmienkami cez noc poštou na adresu 2010 Corporate Ridge, Súprava 700, McLean, Virginie 22102, U.S.. (Washington, D.C.. Metropolitná oblasť), Do rúk: Generálna rada, s kópiou e-mailom na legal@LogmeOnce.com, s predmetom: Attn: GENERÁLNA RADA. Vaša oznámenie bude považované za odovzdané na našom prijatie vašej mailing.
 143.  
  GENERAL

 144. Tieto podmienky a na ochranu osobných údajov a koncovým užívateľom licenčná zmluva tvorí úplnú dohodu medzi vami a nami vzťahujúce sa k LogmeOnce, a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné ústne alebo písomné dohody, návrhy a vyhlásenia týkajúce sa služieb alebo akéhokoľvek iného predmetu ochrany pokryté týmito podmienkami.
 145. Ak existuje zmluva alebo ustanovenia týchto podmienok sú stanovené za neplatné alebo nevymáhateľné v celku alebo jeho časti,, potom také neplatné alebo nevymáhateľné zmluva alebo ustanovenia musia byť odstránené z týchto podmienok a nebude mať vplyv ani zhoršiť vymáhateľnosť alebo platnosti akékoľvek iné zmluvy či ustanovenia týchto podmienok alebo akejkoľvek jeho časti.
 146. All indexes, titles, subject headings, section titles, and similar items are provided for the purpose of reference and convenience and are not intended to be inclusive, definitive, alebo vplyv na význam a rozsah týchto Podmienok.
 147. Žiadny spoločný podnik, partnership, zamestnanosť, alebo agentúrne vzťah neexistuje medzi vami a nami v dôsledku týchto podmienok alebo vášho používania Služieb.
 148. Ak ste na návšteve z iného regiónu sa zákony, ktoré upravujú zber dát ai ich použitie, Upozorňujeme, že ste súhlasil s prevodom vašich informácií do Spojených štátov a spracovanie globálne. Tým, že vaše osobné dáta as dávate súhlas k prenosu a spracovanie v súlade s týmito podmienkami.
 149. Nesmiete postúpiť svoje práva vyplývajúce z týchto Podmienok na akúkoľvek osobu. Môžeme postúpiť svoje práva podľa týchto podmienok, bez toho, aby podmienkou.
 150. Tieto podmienky budú záväzné a bude na prospech oboch strán, ich nástupcovia a povolené postupníkov.
 151. Sa neprijmú žiadne opatrenia u nás v súlade s týmito Podmienkami, Žiadne zrieknutie sa u nás či výslovné alebo implicitné akéhokoľvek ustanovenia alebo práva v týchto podmienkach alebo akejkoľvek ich porušenie, a žiadna porucha nami alebo neuplatňovanie niektorého z našich práv, za týchto podmienok bude predstavovať pokračujúce zrieknutie sa s ohľadom na takéto ustanovenie, právo, porušenie alebo vzdanie, či nie sú podobné.
 152. Ak ste California bydlisko, zriekate Kalifornia občiansky zákonník §1542, ktorý hovorí,: “Všeobecná správa sa nevzťahuje na nároky, ktoré veriteľ nepozná alebo majú podozrenie, že existujú v jeho prospech v čase vykonávania uvoľňovania, ktorý ak je známa tým ho musel podstatne ovplyvnili jeho vyrovnanie s dlžníkom.”
 153. Beriete na vedomie, že máme právo nižšie usilovať o súdny príkaz, Ak je to nevyhnutné, zastaviť alebo zabrániť porušenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy.
 154. Tieto Podmienky a naše právne záväzky podľa tejto zmluvy podliehajú zákonom štátu Virgínia, USA., bez ohľadu na umiestnenie. Týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania v federálne a štátne súdy sa nachádzajú v štáte Virgínia, USA., Vo všetkých sporov vyplývajúcich z alebo vzťahujúcich sa k službám.

 
Kontaktujte nás

Neváhajte sa na nás obrátiť v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto dohody prostredníctvom support@ LogmeOnce.com.

LogmeOnce
2010 Corporate Ridge, Súprava 700,
McLean, Virginie 22102, U.S..
(Washington, D.C.. Metropolitná oblasť)
Telefón: 1-800-935-4619
Fax: (866) 732-0324

Stovky Apps sú vopred integrované pre vás LogmeOnce:

 • junpr
 • facbook0
 • twtr
 • unavený
 • adp
 • klm
 • airfc
 • g
 • PNC
 • relttc
 • a potreby
 • flickr
 • cti
 • chrm
 • miazga
 • prezident
 • tumblr
 • Yaho
 • rýchly
 • evrnot
 • brod
 • hotml
 • LUF
 • drop_0
 • cmnap
 • blogr_0
 • v
 • NFL
 • blogy
 • gmail
 • myspace_0
 • voda
 • UMD

Skúsenosti LogmeOnce manažérsky tím zahŕňa:

 • level slider image level slider image level slider image level slider image level slider image level slider image level slider image