wettelijk

Huis - wettelijk

SERVICEVOORWAARDEN VAN LOGMEONCE

 

INGANGSDATUM: 25 mei 2018

SERVICEVOORWAARDEN

 

**WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING **

WAARSCHUWINGSBERICHT

U hebt toegang tot een LogmeOnce-gebruikersinformatiesysteem, inclusief: 1) deze applicatie, 2) deze applicatie en computernetwerk, 3) alle applicaties en computers die op dit netwerk zijn aangesloten, en 4) alle apparaten en opslagmedia die zijn aangesloten op dit netwerk of op een computer in dit netwerk.

Dit is een LogmeOnce-applicatie en een computersysteem, die alleen toegankelijk en gebruikt mag worden voor geautoriseerde LogmeOnce-activiteiten door geautoriseerde eindgebruikers. Opzettelijke hackaanval, opzettelijke / onopzettelijke indringing tegen "alle" LogmeOnce-eindgebruikers, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van een account van een eindgebruiker, hun gegevens, deze applicatie en dit computersysteem kunnen overtreders strafbaar stellen, civiel, en / of andere actie.

Als u een hack / inbraak plant tegen een LogmeOnce-accounthouder, eindgebruiker, en / of LogmeOnce-netwerk, alle informatie op dit computersysteem kan worden onderschept, opgenomen, lezen, gekopieerd, en openbaar gemaakt door en aan geautoriseerd personeel voor officiële doeleinden, inclusief strafrechtelijke onderzoeken. Dergelijke informatie omvat gevoelige gegevens die zijn versleuteld om te voldoen aan de vertrouwelijkheids- en privacyvereisten.

U begrijpt en gaat akkoord met het volgende: U mag dit informatiesysteem alleen openen voor geautoriseerd gebruik; u hebt geen redelijke verwachting van privacy met betrekking tot communicatie van gegevens die worden doorgestuurd of opgeslagen op dit informatiesysteem; op elk moment en voor elk wettig overheidsdoel, de overheid kan toezicht houden, onderscheppen, en zoek en grijp alle communicatie of gegevens die worden overgedragen of opgeslagen op dit informatiesysteem; en alle communicatie of gegevens die worden doorgestuurd of opgeslagen op dit informatiesysteem, mogen worden onthuld of gebruikt voor wettige overheidsdoeleinden.

Toegang tot of gebruik van dit computersysteem door een persoon, al dan niet geautoriseerd, vormt instemming met deze voorwaarden. Er is in dit systeem geen recht op privacy.

**WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING **

 

SERVICEVOORWAARDEN

bedankt voor het bezoeken www.logmeonce.com ("Website"). De website is eigendom van en wordt beheerd door LogmeOnce Inc. ("LogmeOnce", "Wij", "Ons").

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") uw gebruik van de wachtwoordbeheeroplossing van LogmeOnce regelen, en alle producten, Diensten, toepassingen, websites en updates daarin ("Diensten"). LogmeOnce, mei, van tijd tot tijd, introduceren van nieuwe diensten. Voor zover deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe Services, zullen wij u op de hoogte zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden omvatten specifiek ons ​​privacybeleid op www.LogmeOnce.com/privacy.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het LogmeOnce-platform, password management oplossingen, en alle producten, Diensten, toepassingen, websites en updates daarin (de diensten"). LogmeOnce, mei, van tijd tot tijd, introduceren van nieuwe diensten. Voor zover de Voorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe Services, zullen wij u op de hoogte zoals hieronder beschreven.

Door de toegang tot of anderszins te gebruiken LogmeOnce Services, u gaat akkoord met de voorwaarden. Voor zover het in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, u ook akkoord en toestemming om functies en informatie over de praktijken van de huidige en toekomstige diensten. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden zoals van toepassing op huidige en toekomstige Services, je moet geen toegang of gebruik maken van de diensten.

JOUW REKENING

  1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u bent aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de openbaarmaking van dergelijke. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw account, bent u aansprakelijk voor eventuele schade blijven, inclusief maar niet beperkt tot, enige directe, indirecte of werkelijke schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik door onbevoegden.
  2. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of account, of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging.
  3. U moet uw account niet in een misleidende of onwettige wijze, waaronder op een manier bedoeld om de handel op de naam of reputatie van anderen, en we kunnen wijzigen of te verwijderen enige beschrijving of trefwoord dat het onjuist of onrechtmatig beschouwt, of anderszins waarschijnlijk toe leiden dat we aansprakelijkheid.

WETTELIJKE TOESTEMMING

  1. U mag LogmeOnce alleen gebruiken als u een bindend contract met ons kunt sluiten, en zijn geen persoon die de Services niet mag ontvangen onder de wetten van de Verenigde Staten of andere toepasselijke jurisdicties.
  2. U verklaart en garandeert dat: (ik) je bent meer dan 18 leeftijd, of een geëmancipeerde minor, of toestemming hebben van een ouderlijke of voogd en (ii) zijn volledig bekwaam en bekwaam, en de juridische bevoegdheid hebben, capaciteit en autoriteit, om deze Voorwaarden aan te gaan en deze na te leven en na te leven.
  3. In ieder geval, als je onder bent 13, u mag de Website of Services niet gebruiken.

UW GEBRUIKSRECHTEN

  1. Onderworpen aan de voorwaarden van deze voorwaarden, we geven je een persoonlijk, niet overdraagbaar, niet exclusief, niet-sublicentieerbaar, beperkt, herroepbare licentie om LogmeOnce strikt in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken.
  2. U kunt LogmeOnce op elk moment van uw apparaat verwijderen.

BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

  1. U stemt ermee in niet in te dienen, als onderdeel van uw gebruik van LogmeOnce, materiaal dat illegaal is,
   misleidend, lasterlijk, onfatsoenlijk, obsceen, in slechte smaak, bedreigend, inbreuk maken op eigendomsrechten van derden, inbreuk maken op persoonlijke privacy, of anderszins verwerpelijk.
  2. U mag LogmeOnce niet gebruiken voor enig doel dat bij wet of regelgeving verboden is, of om de overtreding van wet- of regelgeving te vergemakkelijken.
  3. U mag LogmeOnce niet gebruiken om op welke manier dan ook met ons te concurreren. U mag geen "deep-link" gebruiken, "Schraper", "robot", "Bot", "spin", "Datamining", "computer code", of een ander geautomatiseerd apparaat, programma, gereedschap, algoritme, werkwijze, methodologie of handmatig proces met vergelijkbare processen of functionaliteit, voor toegang, verkrijgen, kopiëren, of een deel van de Website of de Services bewaken.
  4. U mag LogmeOnce niet gebruiken op een manier die de beveiliging van zou schenden, of proberen ongeautoriseerde toegang tot de Website of Services te verkrijgen, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server die is gekoppeld aan LogmeOnce door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.
  5. U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of een relatie met een persoon of entiteit ten onrechte vermelden of anderszins vertegenwoordigen.
  6. U zult geen computervirussen uploaden of verzenden via LogmeOnce, Trojaanse paarden, wormen of iets anders dat is ontworpen om te interfereren, de normale werkprocedures van een computer onderbreken of verstoren.
  7. U mag zich er niet mee bemoeien, proberen de goede werking van de website te verstoren of anderszins te verstoren, de Services of andere activiteiten die worden uitgevoerd op of via de servers of netwerken die zijn verbonden met LogmeOnce.
  8. Als we ontdekken dat uw account wordt gebruikt in verband met een van deze activiteiten, we behouden ons het recht voor om uw account te beëindigen.

LOGMEONCE MUGSHOT ANTI-HACKING

  1. LogmeOnce Mugshot is anti-hacking threat protection software that protects online accounts and devices by detecting unauthorized access and possible hacking or breach of these accounts and devices.
  2. To use LogmeOnce Mugshot, you will choose which accounts and devices LogmeOnce Mugshot will monitor. By your use of LogmeOnce Mugshot, you authorize LogmeOnce to monitor these accounts and devices.
  3. Upon installing LogmeOnce Mugshot, certain permissions are shown that you have to grant in order to install and use the software. LogmeOnce Mugshot may offer to make changes to your account and device settings. These changes, if approved by you, can be reconfigured at any time in the settings available on your account or device.
  4. The anti-hacking features of LogmeOnce Mugshot will not work if it is not installed, updated, or active on the device. Even with these conditions, you acknowledge and agree that the success of the anti-hacking features depends on items under your or third-parties’ control, which LogmeOnce does not control or influence, zoals (maar niet gelimiteerd tot), the device being powered on and/or with remaining battery power, an active connection between the device and the data network (inclusief, in the case of paid networks, an active account with a positive balance linked to the device), and map data or other location information (which comes from third-party services) that may not be available in all areas or may contain incomplete or inaccurate data.
  5. You acknowledge and agree that the LogmeOnce Mugshot is an auxiliary tool and does not replace the procedures that you should perform with law enforcement authorities, especially in case of robbery or hacking of devices.
  6. The information and metadata will be made available to the rightful (authorized) account owner to download and look at hacker’s metadata.
  7. LogmeOnce does not inspect the content and/or data that is stored or transmitted through LogmeOnce Mugshot.
  8. LogmeOnce guarantees neither the location, even if approximate, of account or devices where LogmeOnce Mugshot was installed, nor success in the search and location procedure.

 

LOGMEONCE SHOCKS©

  1. Shocks© are unique features of LogmeOnce Password SHOCK© that alert you and any other rightful user of your account or device, about authorized or unauthorized access activities therein has been detected.
  2. Shocks© are countermeasures that serve as an alert message (warning) to you and any other user of your account or device that any of the information and metadata are recorded, collected and stored, and that such information and metadata (including but not limited to collecting audio, video, GPS-locatie, IP adres, e-mailadres, screenshots, browser info, date and time stamp, snap selfie, and photo(s) using device features and camera(s)) can be used as evidence in any legal action.
  3. Shocks© can be delivered in the form of pop-ups, warnings, audio, video, play pre-recorded audio warning, video, music file(s), and/or siren, vibration or the device, alarms, flashes, screen shake, lockouts, captcha, or their combinations.
  4. By installing LogmeOnce, you agree, consent and understand that in case of any suspicious activity, successful and/or unsuccessful attempt(s) to access your account or device, and/or targeting LogmeOnce, or other LogmeOnce account(s) holders, en / of apparaten(s) LogmeOnce will cause and push actions to activate the Shocks©.
  5. You agree and consent that the Shocks© may run various scripts on your device, make changes to the device configuration, install and uninstall software, and make other changes to the device and/or account as may be necessary for the logmeOnce, anti-hacking, and threat protection features to function.
  6. You agree and consent that you will keep LogmeOnce, and any account targeted, or not targeted, and all account holders free from any harm, legal actions, lawsuits, en etc. enz. enz.
  7. If you do not agree with these terms, please do not proceed with LogmeOnce account creation, or uninstall LogmeOnce and delete your data.
  8. The content and/or data that is stored or transmitted through LogmeOnce Shocks© is inspected by LogmeOnce to formulate a response to the attacker.
  9. The information and metadata are NOT made available to the rightful (authorized) account owner.

 

COLLECTION OF INFORMATION AND METADATA

  1. In case of any suspicious activity or unsuccessful attempt to access these accounts, LogmeOnce Mugshot and Shocks© will access the device or account used for the suspicious activity or unsuccessful attempt, and retrieve the information and metadata that is used to form activity patterns. This information and metadata may include, but are not limited to:
    ● Picture taken with front camera of the device;
   • ● Picture taken with rear-facing camera of the device;
   • ● Voice of the user of the device;
   • ● Video of the user of the device;
   • ● IP addresses;
   • ● PC or mobile device identification strings (d.w.z. the type of device that was used to access the account);
   • ● Time and date of account access;
   • ● GPS data and additional parameters; en
   • ● Usage patterns are used to identify suspicious behavior and alert users to possible unauthorized access to their accounts.
  1. LogmeOnce does not guarantee the recovery of content and/or data that is stored or transmitted through your account or device.

 

AUTHORIZED AND UNAUTHORIZED ACCESS

  1. You understand and agree that while LogmeOnce Mugshot is designed to protect your device or account from unauthorized access, LogmeOnce Mugshot will similarly function in case of unsuccessful attempt to access by persons who are authorized to access your account or device for any reason. This may include you or any person you have authorized or not prohibited to access.
  2. Dus, whether the access is authorized or unauthorized, LogmeOnce Mugshot will fully function in the account or device for which LogmeOnce Mugshot is activated.
  3. In the event that due to the authorized or unauthorized access, any third party’s intellectual property rights, privacy rights or any applicable right is infringed or violated, u, not LogmeOnce, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim.
  4. It is your sole responsibility to ensure that the information or data that is stored through LogmeOnce Mugshot does not violate copyrights of third parties, and is not illegal or in breach of LogmeOnce’s rules and policies. You shall indemnify and hold harmless LogmeOnce, its parents, subsidiaries, affiliates, officers, werknemers, agents, partners and licensors from any losses, kosten, liabilities and expenses (including attorneys’ fees) relating to or arising out of the content of stored data, or use of LogMeOnce products.
  5. You accept the sole responsibility for any loss and/or damage, including loss of content and/or data, caused by possible incompatibilities, changes, errors, file deletions, malfunctions, and problems that may occur in your account or device as well as on their hardware, software, systemen, toepassingen, bestanden, functions, code sequences and other programs, including but not limited to anti-virus programs and storage programs or services as a result of the use of LogmeOnce Mugshot because of the access, whether authorized and unauthorized.
  6. In no event shall LogmeOnce be responsible for any error or malfunction caused by elements internal and/or external to the functionality of LogmeOnce Mugshot, including hardware or software. LogmeOnce also shall not be responsible in cases where LogmeOnce Mugshot have been used in a different manner than specified by LogmeOnce, or in any other abusive, negligent or inappropriate manner (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, use outside the recommended environment) or by third-party users.

 

PROHIBITION AGAINST HACK-BACK

  1. We raden ten zeerste af iemands systeem te hacken, burgerrechtelijke acties, en hackbacks. Dus, you agree to never use LogmeOnce to do such actions. In cases where you are aware of any illegal act done against anybody’s system, we strongly advise you to report and relay such to law enforcement or higher authorities.
  2. Nevertheless, considering the limitations in the current technology and legal frameworks, we recognize that there are offensive capabilities for defensive purposes in the civilian and commercial internet contexts. These include cases where information collected could be particularly useful evidence for a higher authority, or if former acquaintances, of, in a business owner’s case, former employees, are accessing accounts without permission.
  3. In using LogmeOnce for purposes similar to the immediately preceding paragraph, such as collecting intruder data and information, you are required to download LogmeOnce encryption engine and extension. Provided, that you will agree to their Terms and Conditions for download and installation. Provided further, that you will agree with other applicable laws and regulations.
  4. Whether you download and install LogmeOnce encryption engine and extension on your own or another’s system, and after which they collect any image or data, you acknowledge that such is the result of entering wrong user credentials and/or an attempt to hack. You also agree that any picture or data collected during this process may be used by the account’s rightful owner to detect a culprit or share such information with law enforcement or higher authorities. In these cases, you agree that:
    een) We will not be held liable for any loss of data.
   • b) We will not be held liable if the system is hacked for any reason.
   • c) We will not be held liable if LogmeOnce is hacked for any reason.
   • d) You will be solely responsible for any picture and data collected, such as a hacker’s photo, GPS, adres, onder andere.
  1. We advise you to submit any hacker or intruder data that you have collected to the law enforcement and proper authorities.
  2. The provisions on Limited Liability and disclaimers in these Terms very well apply to these provisions on hack-back.

 

WEBSITE AND SERVICES CONTENT

  1. When you access or LogmeOnce, you obtain access to various kinds of information and materials. Content will include information and materials posted to a public area of the Website.
  2. We have not reviewed, and cannot review, all of the materials, including computer software that is not cryptographically signed by us, posted in LogmeOnce, and cannot therefore be responsible for that material’s content, use or effects. By operating LogmeOnce, we do not represent or imply that we endorse the material there posted, or that we believe such material to be accurate, useful or non-harmful.
  3. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content.
  4. The Website and Services may contain content that is offensive, onfatsoenlijk, of anderszins verwerpelijk, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. We disclaim any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of or from any downloading by those visitors of such content.

 

NO DUTY TO CORRECT ERRORS

  1. You acknowledge and agree that we have no obligation to correct any defects or errors in LogmeOnce furnished to you, regardless of whether you inform us of or we otherwise become aware of such defects or errors.
  2. We may provide mandatory updates to LogmeOnce with or without notice to you to ensure the continued performance, security and stability of LogmeOnce. We may also make available other updates to LogmeOnce that you will have the option to install.
  3. To the extent we provide you with any updates or upgrades, such shall be deemed to constitute part of LogmeOnce and shall be subject to all provisions in these Terms.

 

ADVERTISEMENTS

  1. The free version of LogmeOnce is supported by and shows advertisements.
  2. Our goal is to deliver advertising and other commercial or sponsored content that is valuable to our users and advertisers. You give us permission to use your name, profile picture, content, and information in connection with commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us.
  3. We do not give your content or information to advertisers without your consent.
  4. We reserve the right to create, change or delete the content, frequency, duration, target, positioning and use of the advertisements in our sole discretion without notice.
  5. You agree not to, in any way, block, hide or alter the advertisements. We reserve the right to delete your account and suspend your use of LogmeOnce if we, for any reason, believe that you have attempted or have been successful in blocking, hiding or altering the advertisements in any way.
  6. If you wish to use LogmeOnce without the advertisements, we encourage you to download LogmeOnce paid edition for only $1 per monthly use.

OWNERSHIP OF TECHNOLOGY

  1. You understand and acknowledge that the software, code, proprietary methods and systems used to provide LogmeOnce and all updates, modifications and enhancements thereto (collectively, “Our Technology”) are: (een) copyrighted by us and/or our licensors under United States and international copyright laws; (b) subject to other intellectual property and proprietary rights and laws; en (c) owned by us or our licensors.
  2. Our Technology may not be copied, modified, reproduced, republished, Geplaatst, transmitted, sold, offered for sale, or redistributed in any way without our prior written permission and the prior written permission of our applicable licensors. You must abide by all copyright notices, informatie, and restrictions contained in or attached to any of Our Technology. Nothing in these Terms grants you any right to receive delivery of a copy of Our Technology or to obtain access to Our Technology except as generally and ordinarily permitted through the Website according to these Terms. voorts, nothing in these Terms will be deemed to grant, by implication, estoppel or otherwise, a license to Our Technology.

INTELLECTUAL PROPERTY

  1. The Website is protected by copyright laws, international copyright treaties, and all other applicable intellectual property laws. We own the title, copyright and other intellectual property rights in the Website. Our name, logos, and the names associated with the Website are our trademarks and may not be used without our prior written consent.
  2. Other names and logos that you may see in connection with the Services or on the Website are owned by third parties and may not be used without their prior written consent.

COPYRIGHT INFRINGEMENT AND DMCA POLICY

  1. As we ask others to respect our intellectual property rights, we respect the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by us violates your copyright, you are encouraged to notify LogmeOnce in accordance with our Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) Het beleid. We will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. In the case of a visitor who may infringe or repeatedly infringes the copyrights or other intellectual property rights of LogmeOnce or others, we may, in our discretion, terminate or deny access to and use of the Website. In the case of such termination, we will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to us.

LIMITATION OF LIABILITY, DISCLAIMER OF WARRANTY

  1. YOU HEREBY EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. NEITHER WE, OUR EMPLOYEES, AFFILIATES, AGENTS, THIRD-PARTY INFORMATION PROVIDERS, MERCHANTS, LICENSORS NOR THE LIKE, WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DO ANY OF THE AFORESAID MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES, OR AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENT OF ANY INFORMATION, SERVICE, PROVIDED THROUGH THE SERVICES. NEITHER US NOR ANY OF OUR INDEPENDENT NETWORK SERVICE PROVIDERS MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, THAT ACCESS WILL BE AVAILABLE FROM YOUR LOCATION.
  2. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS”, “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE WARRANTIES WHICH ARE IMPLIED BY AND INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS. NO ORAL ADVICE OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY US, OUR EMPLOYEES, THIRD-PARTY INFORMATION PROVIDERS, MERCHANTS, LICENSORS OR THE LIKE, SHALL CREATE A WARRANTY; NOR SHALL YOU RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE.
  3. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL WE, OR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DISTRIBUTING THE SERVICES, BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, RELIANCE BY YOU ON ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE SERVICES OR THAT RESULT FROM MISTAKES, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, DELETION OF FILES OR EMAIL, ERRORS, DEFECTS, VIRUSES, DELAYS IN OPERATION, TRANSMISSION, BREACH, COMPROMISE, HACK ATTACK, D.O.S., DATA THEFT, DATA LOSS, OR ANY FAILURE OF PERFORMANCE, WHETHER OR NOT LIMITED TO ACTS OF GOD, COMMUNICATIONS FAILURE, THEFT, DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS TO OUR RECORDS, PROGRAMS OR SERVICES. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH STATES OUR LIABILITY IS HEREBY LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

USER CONTENT

  1. You are entirely responsible for each individual item (your “User Content”) that you post or otherwise make publicly available on the Website or the Services. As between you and us, you retain ownership and any intellectual property rights in any copyrighted materials that are contained in the User Content.
  2. You grant us a non-exclusive, royalty-free, fully paid, fully sublicensable, worldwide license, under any and all of your copyright and other intellectual property rights related to that User Content. You agree that any such User Content or any derivative works thereof (other than personally identifiable information about you), may be disseminated, distributed, publicly displayed, reproduced, used, sublicensed, Geplaatst, or published by us, and searched, displayed, printed or otherwise used or exploited by our customers.
  3. You agree not to revise User Content posted by others.
  4. Though we strive to enforce these rules with all of our users, you may be exposed to User Content that violates our policies or is otherwise offensive. You access the Website and Services at your own risk. We take no responsibility for your exposure to Content on the Website or through the Services whether it violates our content policies or not.
  5. We may, maar zijn niet verplicht om uw account te beëindigen en / of gebruikersinhoud van de website te verwijderen als we vaststellen of vermoeden dat u of uw inhoud deze voorwaarden of de toepasselijke overeenkomst met de overtredende gebruiker schendt(s). Gebruikersgegevens
  6. Wanneer u de website of services gebruikt, het kan gegevens verzamelen of ontvangen, informatie en code van u en / of de apparaten waarop u LogmeOnce gebruikt. Ons privacybeleid, samen met deze voorwaarden, beschrijft onze verzameling en gebruik van dergelijke gegevens. U stemt hierbij in en gaat akkoord met ons Privacybeleid en met de verzameling en het gebruik beschreven in dat beleid en deze Voorwaarden.

KLANTEN VAN DE EUROPESE UNIE

  1. Deze sectie is alleen van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt. If you want to enter into EU standard contractual clauses with us as it relates to our processing of your information, you may request a Data Processing Addendum (“DPA”) DPA Request Form, and a pre-signed DPA will be transmitted to you for execution.
  2. If your User Content is subject to EU data protection laws and is processed by us as a data processor acting on your behalf (in your capacity as data controller), we will use and process your User Content in order to provide the Services and fulfill our obligations under the Agreement, and in accordance with your instructions as represented in this Agreement.
   FEEDBACK
  3. In the event that you provide us any ideas, thoughts, criticisms, suggested improvements or other feedback (collectively “Feedback”), gaat u ermee akkoord dat we de feedback kunnen gebruiken om onze producten en diensten aan te passen, en dat je niet te wijten zijn enige schadevergoeding, inclusief eventuele royalty met betrekking tot het product of de dienst die uw feedback verwerkt.
  4. U verleent ons een wereldwijde, royalty-free, fully paid, eeuwigdurend, onherroepelijke licentie om gebruik te maken, reproduceren, aanpassen, vertalen, verdelen, uitvoeren, Scherm, importeren, verkopen, te koop aanbieden, maken, hebben gemaakt en anderszins exploiteren de feedback in welke vorm, media, of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, en om anderen om hetzelfde te doen. Dit is het geval met de feedback die u aan ons door middel van een methode van communicatie met ons, tenzij we samen met u een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten dat anders bepalen.
   JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
  5. U bent zelf verantwoordelijk voor gebruiker Content, Gebruikersgegevens en uw gebruik van LogmeOnce. We do not endorse User Content or User Data, have no obligation to monitor any User Content or User Data, and assume no responsibility whatsoever for these materials. In all cases, LogmeOnce reserves the right to remove or disable access to any User Content or User Data without liability to you for any or no reason, including to account for changes to LogmeOnce or Usage Limits or to prevent breaches of these Terms, harm to other users, or liability to third parties. LogmeOnce may take these actions without prior notification to you or any third party. Removal or disabling of access to these materials shall be at our sole discretion, and we do not promise to remove or disable access to any specific User Content or User Data. You are solely responsible for maintaining additional backup of User Content and any User Data, and LogmeOnce is not responsible for loss or destruction of these materials.

YOUR WARRANTIES AND INDEMNIFICATIONS

  1. You warrant and represent that you have the legal power and authority to agree to these Terms and the Privacy Policy. You hereby agree to hold us harmless against, and at your expense handle and defend, any claim and defend any-third party suit brought against us arising out of your breach of these Terms. You shall pay all damages and costs awarded in such suit. You will defend, indemnify, and hold us (and our officers, directors, employees and agents) harmless from any expense or cost arising from any third-party subpoena or compulsory legal order or process that seeks your information or data, inclusief, without limitation, prompt payment to us of all costs (including attorneys’ fees) incurred by us as a result. In case of such subpoena or compulsory legal order or process, you also agree to pay us for our staff time in responding to such third-party subpoena or compulsory legal order or process at our then applicable rates.
  2. U verklaart en garandeert dat (ik) your use of the Website will be in strict accordance with LogmeOnce Privacy Policy, with these Terms and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, staat, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside) en (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.

LINKS TO THIRD PARTIES

  1. LogmeOnce may be linked to and from third-party websites and services, which are not under our control. We are not responsible for the contents, links, changes and updates in such third parties. We are providing such links only for convenience, and the inclusion of any link does not imply our endorsement of it. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. We disclaim any responsibility for any harm resulting from your use of non-LogmeOnce websites and webpages.

 

THIRD PARTY SOFTWARE

  1. Certain portions of LogmeOnce contain technology, software, and data owned by third parties and licensed to LogmeOnce for use and redistribution under open-source and commercial licenses and in accordance to their terms. Notwithstanding any of the terms and conditions of your license agreement with us, you agree to the terms and conditions of these third-party licenses. The list of third party licenses may not be complete and may be updated from time to time. We reserve the right, at its sole discretion, to modify, replace, or add to any part of this list. It is your responsibility to check the list periodically for changes. Your continued use of or access to LogmeOnce following the posting of any changes to the list constitutes acceptance of those changes.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS

  1. We can only give you the benefits of our Services by conducting business through the Internet, and therefore we need you to consent to our giving you Communications electronically. Deze sectie informeert u over uw rechten wanneer u elektronische communicatie van ons ontvangt.
  2. Voor contractuele doeleinden, u (ik) toestemming om berichten van ons in elektronische vorm te ontvangen; en (ii) ga ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, mededelingen, documenten, openbaarmakingen, en andere communicatie ("Communicatie") die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als het schriftelijk was. Uw toestemming om communicatie te ontvangen en elektronisch zaken te doen, en onze afspraak om dit te doen, is van toepassing op al uw interacties en transacties met ons. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet-afstandelijke rechten.
  3. U kunt ook een kopie van deze voorwaarden ontvangen door deze website te bezoeken. U kunt uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van communicatie intrekken door contact met ons op te nemen. If you withdraw your consent, from that time forward, you must stop using the Website and Services. The withdrawal of your consent will not affect the legal validity and enforceability of any obligations or any electronic Communications provided or business transacted between us prior to the time you withdraw your consent. Please keep us informed of any changes in your email or mailing address so that you continue to receive all Communications without interruption.

VEILIGHEID

  1. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% beveiligen, echter. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security during transmission.

GOVERNMENT USE

  1. LogmeOnce is commercial computer software. If you are an agency, department, or other entity of the United States Government, the use, duplication, reproduction, release, modification, openbaarmaking, or transfer of LogmeOnce, or any related documentation of any kind, including technical data and manuals, is restricted by these Terms in accordance with Federal Acquisition Regulation 12.212 for civilian purposes and Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 for military purposes. LogmeOnce was developed fully at private expense. All other use is prohibited.

EXPORT RESTRICTIONS

  1. LogmeOnce is subject to export restrictions by the United States government and import restrictions by certain foreign governments, and you agree to comply with all applicable export and import laws and regulations in your access to or use of LogmeOnce. You shall not (and shall not allow any third-party to) remove or export from the United States or allow the export or re-export of any part of LogmeOnce or any direct product thereof: (een) into (or to a national or resident of) any embargoed or terrorist-supporting country; (b) to anyone on the U.S. Commerce Department’s Table of Denial Orders or U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals; (c) to any country to which such export or re-export is restricted or prohibited, of waarvoor de Amerikaanse regering of een instantie daarvan een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist op het moment van uitvoer of wederuitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te hebben verkregen; of (d) anderszins in strijd met export- of importbeperkingen, wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of een buitenlandse regering, instantie of autoriteit. U verklaart en garandeert dat (ik) u bevindt zich niet in, onder controle van, of een onderdaan of inwoner van een dergelijk verboden land of op een dergelijke lijst van verboden partijen en (ii) dat geen van Gebruikersinhoud of Gebruikersgegevens wordt beheerd onder de Amerikaanse International Traffic in Arms-voorschriften. LogmeOnce mag niet worden gebruikt voor het ontwerpen of ontwikkelen van nucleaire, chemisch, of biologische wapens of rakettechnologie zonder de voorafgaande toestemming van de Amerikaanse regering.

BEËINDIGING EN OPSCHORTING

  1. We kunnen uw account en / of uw toegang tot LogmeOnce beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, ook als we dat te goeder trouw vaststellen: (een) u heeft deze voorwaarden geschonden, (b) u heeft inbreuk gemaakt op rechten van derden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften, (c) u gebruikt LogmeOnce niet langer actief, of (d) u bent de aan ons verschuldigde vergoeding niet verschuldigd. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op andere rechtsmiddelen die we mogelijk hebben, in eigen vermogen of anderszins.
  2. We zullen een redelijke poging doen om u op de hoogte te stellen van elke beëindiging of opschorting van uw toegang tot LogmeOnce met behulp van de informatie op uw account of via LogmeOnce zelf. Echter, we behouden ons het recht voor om de toegang tot LogmeOnce op elk moment te beëindigen, met of zonder kennisgeving.

Gevolgen van beëindiging

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat bij opschorting, beëindiging of verval van uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot LogmeOnce zal ophouden en dat we niet verplicht zijn om dergelijke items op te slaan of aan u te verstrekken. Als we uw toegang tot LogmeOnce beëindigen, uw licentierechten worden beëindigd en u moet: (ik) stop onmiddellijk het gebruik van de toepasselijke LogmeOnce en (ii) verwijderen (of, op ons verzoek, terugkeer) alle kopieën die u hebt van de toepasselijke LogmeOnce (indien aanwezig).

Overleving

  1. Alle voorwaarden van deze voorwaarden blijven van kracht na opschorting, beëindiging of verval, behalve de rechten die aan u zijn verleend onder uw gebruiksrechten.

 

juridische geschillen

  1. LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET SCHADELT UW RECHTEN, MET INBEGREPEN VAN UW RECHT OM EEN RECHTSGEBIED IN TE HOVEN. U en LogmeOnce komen overeen dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt. Deze sectie is bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd en is van toepassing op alle geschillen, inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, elke LogmeOnce, en / of een aspect van de relatie tussen ons, of dergelijke claims contractueel zijn gebaseerd, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, zijn ontstaan ​​vóór deze voorwaarden of een eerdere overeenkomst, of is ontstaan ​​na beëindiging van deze voorwaarden. De enige uitzonderingen op deze verplichte arbitragebepaling worden beschreven in de subsectie "Uitzonderingen" hieronder. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of LogmeOnce te gebruiken, u stemt ermee in om alle geschillen met ons als volgt op te lossen:

Initiële geschillenbeslechting

  1. De meeste geschillen kunnen worden opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Voordat u een arbitrageprocedure start, de partijen komen overeen alles in het werk te stellen om een ​​geschil te beslechten, beweren, vraag, of rechtstreeks oneens zijn via overleg met de supportafdeling van LogmeOnce. U kunt onze supportafdeling bereiken op support@LogmeOnce.com.

Bindend besluit

  1. Indien partijen niet binnen een termijn van dertig tot een overeengekomen oplossing komen (30) dagen vanaf het moment waarop informele geschillenbeslechting is geïnitieerd onder de bovenstaande bepaling, dan kan elke partij bindende arbitrage inleiden als het enige middel om geschillen op te lossen. Concreet, alle geschillen (inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en / of enig aspect van de relatie tussen ons) wordt definitief beslecht door bindende arbitrage beheerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules voor vorderingen die niet hoger zijn dan $250,000 en de JAMS uitgebreide arbitrageregels en -procedures voor het overschrijden van claims $250,000 van kracht op het moment dat de arbitrage wordt ingeleid. De arbiter, en niet een federale, staat, of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie op te lossen, toepasselijkheid, afdwingbaarheid, of totstandkoming van deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid) inclusief maar niet beperkt tot enige claim dat alle of een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, of een claim onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand door procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle vrijstelling te verlenen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. Het vonnis van de arbiter moet schriftelijk zijn en bindend voor de partijen en kan als vonnis worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.
  2. Om een ​​arbitrage te starten, je moet het volgende doen: (een) Schrijf een verzoek om arbitrage met een beschrijving van de claim en het bedrag van de schade die u probeert te verhalen (Mogelijk vindt u een kopie van een verzoek om arbitrage op www.jamsadr.com); (b) Stuur drie exemplaren van de vraag naar arbitrage, plus de juiste indieningskosten, aan JAMS, Twee Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco Californië 94111; en (c) Stuur één exemplaar van de vraag naar arbitrage naar ons op 1 2010 corporate Ridge, Suite 700, McLean, Virginia 22102, VS., The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied. ATTN: General Counsel.

Class-Action Waiver

  1. De partijen komen voorts overeen dat de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden in hun individuele hoedanigheid en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om een ​​groepsvordering in te dienen of om op groepsbasis om verlichting te verzoeken. U EN LOGMEONCE KOMEN ERMEE AKKOORD DAT ELK ENIGE CLAIMS TEGEN DE ANDERE ALLEEN KAN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EEN KLACHTIGHEID OF KLASSE LID IN ENIGE GEGEVEN KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. De partijen komen verder overeen dat de JAMS-regels waarnaar hierboven wordt verwezen, alle regels of procedures uitsluiten die groepsacties regelen of toestaan. Als een rechtbank of arbiter vaststelt dat de in deze paragraaf uiteengezette class action-vrijstelling om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op klassenbasis kan plaatsvinden, dan worden de arbitragebepalingen uiteengezet in dit Arbitrage- en Class Action Waiver-gedeelte geacht in hun geheel nietig te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen geschillen te arbitreren.

Kosten

  1. Voor zover de indieningskosten voor arbitrage hoger zijn dan de kosten van het indienen van een rechtszaak, LogmeOnce betaalt de extra kosten. Als de arbiter de arbitrage niet-lichtzinnig vindt, LogmeOnce betaalt de door JAMS gefactureerde vergoedingen, inclusief de indieningskosten en de arbitrage- en gehoorkosten die zij in rekening brengen. You are responsible for your own attorneys’ fees unless the arbitration rules and/or applicable law provide otherwise.

Location of Arbitration

  1. If you are a resident of the United States, any arbitration hearings may take place in the county where you reside at the time of filing or in another location mutually agreed by the parties.
  2. For residents outside the United States, any arbitration shall be initiated in the State of Virginia, United States of America, and you and LogmeOnce agree to submit to the personal jurisdiction of any federal or state court in McLean County, Virginia in order to compel arbitration, to stay proceedings pending arbitration, or to confirm, aanpassen, vacate, or enter judgment on the award entered by the arbitrator. If your claim is for $50,000 of minder, beide partijen kunnen ervoor kiezen om telefonisch een hoorzitting bij te wonen, videografisch of persoonlijk. Hoorzittingen kunnen ook telefonisch of videografisch plaatsvinden, zoals bepaald in de toepasselijke JAMS-regels.

Uitzonderingen

● Niettegenstaande het tegendeel in deze Arbitrage en Class Action Waiver-sectie: (een) beide partijen kunnen handhavingsmaatregelen nemen, geldigheidsbepalingen of andere claims die voortvloeien uit of verband houden met de inbreuk op of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten (met uitzondering van privacy- of publiciteitsrechten) in elke staat, federale of internationale rechtbank of administratieve instantie die bevoegd is voor dergelijke claims; (b) beide partijen kunnen bij een rechtbank voor geringe vorderingen een vordering inroepen voor geschillen of vorderingen binnen de bevoegdheid van die rechtbank; en (c) als u een inwoner van de Europese Unie bent en niet tevreden bent met de manier waarop we uw zorgen over onze privacypraktijken hebben behandeld, u kunt dergelijke claims behandelen zoals gespecificeerd in ons Privacybeleid.

30-Dagrecht om u af te melden

  1. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan deze sectie Arbitrage en Class Action Waiver door verzending (vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account) schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden voor support@LogmeOnce.com met de onderwerpregel, 'ARBITRAGE EN AFSTAND VAN KLASSE-ACTIE OPT-OUT' en uw volledige officiële naam. De aankondiging moet binnen dertig uur worden verzonden (30) dagen na uw eerste gebruik van LogmeOnce, anders bent u verplicht geschillen te arbitreren in overeenstemming met de voorwaarden van deze verplichte arbitragebepaling. If you opt out of these arbitration provisions, LogmeOnce also will not be bound by them.

Changes to This Section

  1. If you have not opted-out of this Arbitration and Class Action Waiver section and LogmeOnce makes any future change to this section (other than a change to our notice address), you may reject any such change within 30 days of the change by sending us written notice (vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account) to support@LogmeOnce.com with the subject line “OPT OUT OF CHANGES TO ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER” and your full legal name. If you opt out of changes to this section, LogmeOnce also will not be bound by those changes, and the parties agree to arbitrate any dispute in accordance with the Arbitration and Class Action Waiver section in effect prior to such rejected change. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze paragraaf niet afdwingbaar of geldig is, dan wordt deze paragraaf gescheiden van de rest van deze sectie over arbitrage en collectieve actie, en de rechtbank of arbiter past de eerste Arbitrage- en Class Action Waiver-sectie toe nadat u LogmeOnce begon te gebruiken.

Aanvullende voorwaarden

● De partijen begrijpen dat, ontbreekt deze verplichte arbitragebepaling, ze zouden het recht hebben om een ​​rechtszaak aan te spannen en een juryrechtspraak te hebben. Ze begrijpen dat verder, in sommige gevallen, de kosten van arbitrage kunnen hoger zijn dan de kosten van procesvoering en het recht op ontdekking kan bij arbitrage beperkter zijn dan bij de rechtbank. Deze Arbitrage- en Class Action Waiver-sectie blijft van kracht na beëindiging van uw Account, LogmeOnce of deze voorwaarden.

MERK OP

  1. Iedere kennisgeving onder deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden gegeven. We kunnen u een bericht sturen via e-mail naar uw e-mail adres op record in uw account, door een schriftelijke mededeling die per post, of per koerier naar uw adres op record in uw account. Dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven op het verzenden.
  2. U stemt ermee in om alle berichten te ontvangen, overeenkomsten, en mededelingen die wij leveren in verband met een LogmeOnce ("Communicatie") elektronisch, eventueel via e-mail, tekst, in-app notificaties, of door het posten op LogmeOnce website of andere delen van LogmeOnce. U stemt ermee in dat alle communicatie die wij u elektronisch voldoen aan alle wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk. U gaat er verder mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet ontvangen van kennisgevingen als u uw accountgegevens niet nauwkeurig en volledig houdt of als u onze communicatie filtert.
  3. Tenzij deze voorwaarden, het Privacybeleid of de toepasselijke Richtlijnen staan ​​u specifiek toe om op andere manieren contact met ons op te nemen, u moet elke kennisgeving met betrekking tot deze voorwaarden per nachtpost gebruiken 2010 corporate Ridge, Suite 700, McLean, Virginia 22102, VS. (The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied), T.a.v.: General Counsel, met een kopie per e-mail naar legal@LogmeOnce.com, met de onderwerpregel: ATTN: ALGEMENE RAAD. Uw kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan na ontvangst van uw mailing.

ALGEMEEN

 1. De voorwaarden en het privacybeleid en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot LogmeOnce, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de Services of enig ander onderwerp dat onder deze Voorwaarden valt.
 2. Als een convenant of bepaling van deze voorwaarden wordt vastgesteld als geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar, dan zal een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare overeenkomst of bepaling uit deze voorwaarden worden verwijderd en zal de afdwingbaarheid of geldigheid van een andere overeenkomst of bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan niet beïnvloeden of aantasten..
 3. Alle indexen, titels, onderwerpkoppen, sectietitels, en soortgelijke items zijn bedoeld voor referentie en gemak en zijn niet bedoeld om inclusief te zijn, definitief, of om de betekenis of reikwijdte van deze voorwaarden te beïnvloeden.
 4. Geen joint venture, vennootschap, werkgelegenheid, of een agentschapsrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Services.
 5. Als u een bezoek van een andere regio met wetten voor het verzamelen en gebruiken, Houd er rekening mee dat u akkoord met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten en wereldwijd verwerken. Door uw informatie te verstrekken, stemt u in met elke overdracht en verwerking in overeenstemming met deze voorwaarden.
 6. U mag uw rechten onder deze voorwaarden aan geen enkele partij overdragen. We kunnen onze rechten onder deze voorwaarden zonder voorwaarden overdragen.
 7. Deze voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane toewijzingen.
 8. Geen actie ondernomen door ons op grond van deze voorwaarden, geen verklaring van afstand door ons, expliciet of impliciet van enige bepaling of recht in deze voorwaarden of enige schending daarvan, en geen enkele mislukking door ons om onze rechten onder deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt een voortdurende afstandsverklaring met betrekking tot een dergelijke bepaling, Rechtsaf, schending of ontheffing, whether or not similar.
 9. If you are a California resident, you waive California Civil Code §1542, which says: “A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.”
 10. You acknowledge that we have the right hereunder to seek an injunction, if necessary, to stop or prevent a breach of your obligations hereunder.
 11. Deze voorwaarden en onze wettelijke verplichtingen hieronder zijn onderworpen aan de wetten van de staat Virginia, VS., ongeacht uw locatie. U stemt hierbij de exclusieve bevoegdheid van en locatie in de federale en nationale rechtbanken in de staat Virginia, VS., in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de Services.

Contact met ons opnemen

Aarzel dan niet om ons te contacteren met betrekking tot aangelegenheden met betrekking tot deze overeenkomst door middel van support@LogmeOnce.com.

LogmeOnce
2010 corporate Ridge, Suite 700,
McLean, Virginia 22102, VS.
(The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied)
Telefoon: 1-800-935-4619
Fax: (866) 732-0324