Servicevoorwaarden

Huis - Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN VAN LOGMEONCE

 

INGANGSDATUM: 25 mei 2018

SERVICEVOORWAARDEN

 

**WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING **

WAARSCHUWINGSBERICHT

U hebt toegang tot een LogmeOnce-gebruikersinformatiesysteem, inclusief: 1) deze applicatie, 2) deze applicatie en computernetwerk, 3) alle applicaties en computers die op dit netwerk zijn aangesloten, en 4) alle apparaten en opslagmedia die zijn aangesloten op dit netwerk of op een computer in dit netwerk.

Dit is een LogmeOnce-applicatie en een computersysteem, die alleen toegankelijk en gebruikt mag worden voor geautoriseerde LogmeOnce-activiteiten door geautoriseerde eindgebruikers. Opzettelijke hackaanval, opzettelijke / onopzettelijke indringing tegen "alle" LogmeOnce-eindgebruikers, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van een account van een eindgebruiker, hun gegevens, deze applicatie en dit computersysteem kunnen overtreders strafbaar stellen, civiel, en / of andere actie.

Als u een hack / inbraak plant tegen een LogmeOnce-accounthouder, eindgebruiker, en / of LogmeOnce-netwerk, alle informatie op dit computersysteem kan worden onderschept, opgenomen, lezen, gekopieerd, en openbaar gemaakt door en aan geautoriseerd personeel voor officiële doeleinden, inclusief strafrechtelijke onderzoeken. Dergelijke informatie omvat gevoelige gegevens die zijn versleuteld om te voldoen aan de vertrouwelijkheids- en privacyvereisten.

U begrijpt en gaat akkoord met het volgende: U mag dit informatiesysteem alleen openen voor geautoriseerd gebruik; u hebt geen redelijke verwachting van privacy met betrekking tot communicatie van gegevens die worden doorgestuurd of opgeslagen op dit informatiesysteem; op elk moment en voor elk wettig overheidsdoel, de overheid kan toezicht houden, onderscheppen, en zoek en grijp alle communicatie of gegevens die worden overgedragen of opgeslagen op dit informatiesysteem; en alle communicatie of gegevens die worden doorgestuurd of opgeslagen op dit informatiesysteem, mogen worden onthuld of gebruikt voor wettige overheidsdoeleinden.

Toegang tot of gebruik van dit computersysteem door een persoon, al dan niet geautoriseerd, vormt instemming met deze voorwaarden. Er is in dit systeem geen recht op privacy.

**WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING ** WAARSCHUWING **

 

SERVICEVOORWAARDEN

bedankt voor het bezoeken www.logmeonce.com ("Website"). De website is eigendom van en wordt beheerd door LogmeOnce Inc. ("LogmeOnce", "Wij", "Ons").

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") uw gebruik van de wachtwoordbeheeroplossing van LogmeOnce regelen, en alle producten, Diensten, toepassingen, websites en updates daarin ("Diensten"). LogmeOnce, mei, van tijd tot tijd, introduceren van nieuwe diensten. Voor zover deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe Services, zullen wij u op de hoogte zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden omvatten specifiek ons ​​privacybeleid op www.LogmeOnce.com/privacy.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het LogmeOnce-platform, password management oplossingen, en alle producten, Diensten, toepassingen, websites en updates daarin (de diensten"). LogmeOnce, mei, van tijd tot tijd, introduceren van nieuwe diensten. Voor zover de Voorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe Services, zullen wij u op de hoogte zoals hieronder beschreven.

Door de toegang tot of anderszins te gebruiken LogmeOnce Services, u gaat akkoord met de voorwaarden. Voor zover het in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, u ook akkoord en toestemming om functies en informatie over de praktijken van de huidige en toekomstige diensten. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden zoals van toepassing op huidige en toekomstige Services, je moet geen toegang of gebruik maken van de diensten.

JOUW REKENING

  1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u bent aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de openbaarmaking van dergelijke. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw account, bent u aansprakelijk voor eventuele schade blijven, inclusief maar niet beperkt tot, enige directe, indirecte of werkelijke schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik door onbevoegden.
  2. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of account, of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging.
  3. U moet uw account niet in een misleidende of onwettige wijze, waaronder op een manier bedoeld om de handel op de naam of reputatie van anderen, en we kunnen wijzigen of te verwijderen enige beschrijving of trefwoord dat het onjuist of onrechtmatig beschouwt, of anderszins waarschijnlijk toe leiden dat we aansprakelijkheid.

WETTELIJKE TOESTEMMING

  1. U mag LogmeOnce alleen gebruiken als u een bindend contract met ons kunt sluiten, en zijn geen persoon die de Services niet mag ontvangen onder de wetten van de Verenigde Staten of andere toepasselijke jurisdicties.
  2. U verklaart en garandeert dat: (ik) je bent meer dan 18 leeftijd, of een geëmancipeerde minor, of toestemming hebben van een ouderlijke of voogd en (ii) zijn volledig bekwaam en bekwaam, en de juridische bevoegdheid hebben, capaciteit en autoriteit, om deze Voorwaarden aan te gaan en deze na te leven en na te leven.
  3. In ieder geval, als je onder bent 13, u mag de Website of Services niet gebruiken.

UW GEBRUIKSRECHTEN

  1. Onderworpen aan de voorwaarden van deze voorwaarden, we geven je een persoonlijk, niet overdraagbaar, niet exclusief, niet-sublicentieerbaar, beperkt, herroepbare licentie om LogmeOnce strikt in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken.
  2. U kunt LogmeOnce op elk moment van uw apparaat verwijderen.

BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

  1. U stemt ermee in niet in te dienen, als onderdeel van uw gebruik van LogmeOnce, materiaal dat illegaal is,
   misleidend, lasterlijk, onfatsoenlijk, obsceen, in slechte smaak, bedreigend, inbreuk maken op eigendomsrechten van derden, inbreuk maken op persoonlijke privacy, of anderszins verwerpelijk.
  2. U mag LogmeOnce niet gebruiken voor enig doel dat bij wet of regelgeving verboden is, of om de overtreding van wet- of regelgeving te vergemakkelijken.
  3. U mag LogmeOnce niet gebruiken om op welke manier dan ook met ons te concurreren. U mag geen "deep-link" gebruiken, "Schraper", "robot", "Bot", "spin", "Datamining", "computer code", of een ander geautomatiseerd apparaat, programma, gereedschap, algoritme, werkwijze, methodologie of handmatig proces met vergelijkbare processen of functionaliteit, voor toegang, verkrijgen, kopiëren, of een deel van de Website of de Services bewaken.
  4. U mag LogmeOnce niet gebruiken op een manier die de beveiliging van zou schenden, of proberen ongeautoriseerde toegang tot de Website of Services te verkrijgen, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server die is gekoppeld aan LogmeOnce door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.
  5. U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of een relatie met een persoon of entiteit ten onrechte vermelden of anderszins vertegenwoordigen.
  6. U zult geen computervirussen uploaden of verzenden via LogmeOnce, Trojaanse paarden, wormen of iets anders dat is ontworpen om te interfereren, de normale werkprocedures van een computer onderbreken of verstoren.
  7. U mag zich er niet mee bemoeien, proberen de goede werking van de website te verstoren of anderszins te verstoren, de Services of andere activiteiten die worden uitgevoerd op of via de servers of netwerken die zijn verbonden met LogmeOnce.
  8. Als we ontdekken dat uw account wordt gebruikt in verband met een van deze activiteiten, we behouden ons het recht voor om uw account te beëindigen.

LOGMEONCE MUGSHOT ANTI-HACKING

  1. LogmeOnce Mugshot is anti-hacking-software voor het beschermen van bedreigingen die online accounts en apparaten beschermt door ongeautoriseerde toegang en mogelijke hacking of inbreuk op deze accounts en apparaten te detecteren.
  2. Om LogmeOnce Mugshot te gebruiken, u kiest welke accounts en apparaten LogmeOnce Mugshot controleert. Door uw gebruik van LogmeOnce Mugshot, u geeft LogmeOnce toestemming om deze accounts en apparaten te controleren.
  3. Bij het installeren van LogmeOnce Mugshot, Er worden bepaalde toestemmingen getoond die u moet verlenen om de software te installeren en te gebruiken. LogmeOnce Mugshot kan aanbieden om wijzigingen aan te brengen in uw account- en apparaatinstellingen. Deze veranderingen, indien goedgekeurd door jou, kan op elk moment opnieuw worden geconfigureerd in de instellingen die beschikbaar zijn op uw account of apparaat.
  4. De anti-hacking-functies van LogmeOnce Mugshot zullen niet werken als deze niet is geïnstalleerd, bijgewerkt, of actief op het apparaat. Zelfs met deze voorwaarden, u erkent en gaat ermee akkoord dat het succes van de anti-hackingfuncties afhangt van items die onder uw controle of die van derden staan, die LogmeOnce niet controleert of beïnvloedt, zoals (maar niet gelimiteerd tot), het apparaat wordt ingeschakeld en / of met de resterende batterijlading, een actieve verbinding tussen het apparaat en het datanetwerk (inclusief, in het geval van betaalde netwerken, een actieve rekening met een positief saldo dat aan het apparaat is gekoppeld), en kaartgegevens of andere locatiegegevens (die afkomstig is van services van derden) die mogelijk niet overal beschikbaar zijn of onvolledige of onnauwkeurige gegevens bevatten.
  5. U erkent en gaat ermee akkoord dat de LogmeOnce Mugshot een aanvullend hulpmiddel is en niet de procedures vervangt die u bij wetshandhavingsinstanties moet uitvoeren, vooral in geval van diefstal of hacking van apparaten.
  6. De informatie en metadata worden ter beschikking gesteld van de rechthebbenden (geautoriseerd) accounteigenaar om de metadata van hackers te downloaden en te bekijken.
  7. LogmeOnce inspecteert niet de inhoud en / of gegevens die worden opgeslagen of verzonden via LogmeOnce Mugshot.
  8. LogmeOnce garandeert noch de locatie, zelfs bij benadering, van account of apparaten waarop LogmeOnce Mugshot is geïnstalleerd, noch succes in de zoek- en locatieprocedure.

 

LOGMEONCE SCHOKKEN ©

  1. Shocks © zijn unieke kenmerken van LogmeOnce Password SHOCK © die u en elke andere rechtmatige gebruiker van uw account of apparaat waarschuwen, over geautoriseerde of ongeautoriseerde toegangsactiviteiten daarin is gedetecteerd.
  2. Schokken © zijn tegenmaatregelen die dienen als waarschuwingsbericht (waarschuwing) aan u en elke andere gebruiker van uw account of apparaat dat de informatie en metagegevens worden vastgelegd, verzameld en opgeslagen, en dat dergelijke informatie en metadata (inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van audio, video, GPS-locatie, IP adres, e-mailadres, screenshots, browser info, datum- en tijdstempel, maak een selfie, en foto(s) apparaatfuncties en camera gebruiken(s)) kan worden gebruikt als bewijs bij juridische stappen.
  3. Shocks © kunnen geleverd worden in de vorm van pop-ups, waarschuwingen, audio, video, speel vooraf opgenomen audio-waarschuwing, video, muziekbestand(s), en / of sirene, trillingen of het apparaat, alarmen, knippert, scherm schudden, uitsluitingen, captcha, of hun combinaties.
  4. Door LogmeOnce te installeren, je gaat akkoord, toestemming en begrijp dat in geval van verdachte activiteit, succesvolle en / of mislukte poging(s) om toegang te krijgen tot uw account of apparaat, en / of gericht zijn op LogmeOnce, of een ander LogmeOnce-account(s) houders, en / of apparaten(s) LogmeOnce zal acties veroorzaken en pushen om de Shocks © te activeren.
  5. U gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat de Shocks © verschillende scripts op uw apparaat mag uitvoeren, wijzigingen aanbrengen in de apparaatconfiguratie, software installeren en verwijderen, en breng andere wijzigingen aan op het apparaat en / of account die nodig kunnen zijn voor de logmeOnce, anti-hacking, en functies voor bescherming tegen bedreigingen om te functioneren.
  6. U gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat u LogmeOnce bewaart, en elk account dat wordt getarget, of niet gericht, en alle rekeninghouders vrij van enige schade, legale acties, rechtszaken, en etc. enz. enz.
  7. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, ga niet verder met het aanmaken van een LogmeOnce-account, of verwijder LogmeOnce en verwijder uw gegevens.
  8. De inhoud en / of gegevens die worden opgeslagen of verzonden via LogmeOnce Shocks © worden geïnspecteerd door LogmeOnce om een ​​reactie op de aanvaller te formuleren.
  9. De informatie en metadata worden NIET ter beschikking gesteld aan de rechthebbenden (geautoriseerd) accounteigenaar.

 

VERZAMELING VAN INFORMATIE EN METADATA

  1. In het geval van verdachte activiteit of een mislukte poging om toegang te krijgen tot deze accounts, LogmeOnce Mugshot en Shocks © zullen toegang krijgen tot het apparaat of account dat wordt gebruikt voor de verdachte activiteit of mislukte poging, en het ophalen van de informatie en metagegevens die worden gebruikt om activiteitspatronen te vormen. Deze informatie en metagegevens kunnen, maar zijn niet gelimiteerd tot:
    ● Foto gemaakt met de camera aan de voorkant van het apparaat;
   • ● Foto gemaakt met naar achteren gerichte camera van het apparaat;
   • ● Stem van de gebruiker van het apparaat;
   • ● Video van de gebruiker van het apparaat;
   • ● IP-adressen;
   • ● Identificatiereeksen voor pc of mobiele apparaten (d.w.z. het type apparaat dat is gebruikt om toegang te krijgen tot het account);
   • ● Tijd en datum van accounttoegang;
   • ● GPS-gegevens en aanvullende parameters; en
   • ● Gebruikspatronen worden gebruikt om verdacht gedrag te identificeren en gebruikers te waarschuwen voor mogelijke ongeautoriseerde toegang tot hun accounts.
  1. LogmeOnce garandeert niet het herstel van inhoud en / of gegevens die zijn opgeslagen of verzonden via uw account of apparaat.

 

GEAUTORISEERDE EN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG

  1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat terwijl LogmeOnce Mugshot is ontworpen om uw apparaat of account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, LogmeOnce Mugshot zal op dezelfde manier functioneren in het geval van een mislukte poging om toegang te krijgen door personen die om welke reden dan ook geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot uw account of apparaat. Dit kan u of een persoon zijn die u al dan niet geautoriseerd hebt om toegang te krijgen.
  2. Dus, of de toegang geautoriseerd of ongeautoriseerd is, LogmeOnce Mugshot zal volledig functioneren in het account of apparaat waarvoor LogmeOnce Mugshot is geactiveerd.
  3. In het geval dat vanwege de geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang, de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, privacyrechten of enig toepasselijk recht wordt geschonden of geschonden, u, niet LogmeOnce, is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom.
  4. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie of gegevens die worden opgeslagen via LogmeOnce Mugshot geen inbreuk maken op de auteursrechten van derden, en is niet illegaal of in strijd met de regels en het beleid van LogmeOnce. U dient LogmeOnce schadeloos te stellen en te vrijwaren, zijn ouders, dochterondernemingen, geassocieerden, officieren, werknemers, agenten, partners en licentiegevers tegen eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocaatkosten) gerelateerd aan of voortvloeiend uit de inhoud van opgeslagen gegevens, of gebruik van LogMeOnce-producten.
  5. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enig verlies en / of schade, inclusief verlies van inhoud en / of gegevens, veroorzaakt door mogelijke onverenigbaarheden, veranderingen, fouten, verwijderingen van bestanden, storingen, en problemen die kunnen optreden in uw account of apparaat, evenals op hun hardware, software, systemen, toepassingen, bestanden, functies, codereeksen en andere programma's, inclusief maar niet beperkt tot antivirusprogramma's en opslagprogramma's of -services als gevolg van het gebruik van LogmeOnce Mugshot vanwege de toegang, geautoriseerd en ongeautoriseerd.
  6. LogmeOnce is in geen geval verantwoordelijk voor fouten of storingen veroorzaakt door interne en / of externe elementen van de functionaliteit van LogmeOnce Mugshot, inclusief hardware of software. LogmeOnce is ook niet verantwoordelijk in gevallen waarin LogmeOnce Mugshot op een andere manier is gebruikt dan gespecificeerd door LogmeOnce., of in enig ander beledigend, nalatige of ongepaste manier (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, gebruik buiten de aanbevolen omgeving) of door externe gebruikers.

 

VERBOD TEGEN HACK-BACK

  1. We raden ten zeerste af iemands systeem te hacken, burgerrechtelijke acties, en hackbacks. Dus, u stemt ermee in om LogmeOnce nooit te gebruiken om dergelijke acties uit te voeren. In gevallen waarin u op de hoogte bent van enige illegale handeling tegen iemands systeem, we raden u ten zeerste aan om dit te melden en door te geven aan wetshandhavingsinstanties of hogere autoriteiten.
  2. niettemin, rekening houdend met de beperkingen in de huidige technologie en wettelijke kaders, we erkennen dat er offensieve capaciteiten zijn voor defensieve doeleinden in de civiele en commerciële internetcontext. Deze omvatten gevallen waarin verzamelde informatie bijzonder nuttig bewijs zou kunnen zijn voor een hogere autoriteit, of als voormalige bekenden, of, in het geval van een bedrijfseigenaar, voormalige werknemers, toegang hebben tot accounts zonder toestemming.
  3. Bij het gebruik van LogmeOnce voor doeleinden die vergelijkbaar zijn met de onmiddellijk voorgaande alinea, zoals het verzamelen van indringersgegevens en -informatie, u moet de LogmeOnce-coderingsengine en extensie downloaden. Voorzien, dat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden voor download en installatie. Verder verstrekt, dat u akkoord gaat met andere toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. Of u nu de LogmeOnce-coderingsengine en extensie downloadt en installeert op uw eigen of op een ander systeem, en waarna ze een afbeelding of gegevens verzamelen, u erkent dat dit het gevolg is van het invoeren van verkeerde gebruikersgegevens en / of een poging tot hacken. U gaat er ook mee akkoord dat elke foto of gegevens die tijdens dit proces worden verzameld, door de rechtmatige eigenaar van het account kunnen worden gebruikt om een ​​dader op te sporen of dergelijke informatie te delen met wetshandhavingsinstanties of hogere autoriteiten. In deze gevallen, daar ben je het mee eens:
    een) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van gegevens.
   • b) We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het systeem om welke reden dan ook wordt gehackt.
   • c) We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als LogmeOnce om welke reden dan ook wordt gehackt.
   • d) U bent als enige verantwoordelijk voor alle verzamelde foto's en gegevens, zoals de foto van een hacker, GPS, adres, onder andere.
  1. We raden je aan om alle gegevens van hackers of indringers die je hebt verzameld in te dienen bij de wetshandhaving en de bevoegde autoriteiten.
  2. De bepalingen over beperkte aansprakelijkheid en disclaimers in deze voorwaarden zijn zeer goed van toepassing op deze bepalingen over hack-back.

 

INHOUD VAN WEBSITE EN DIENSTEN

  1. Wanneer u of LogmeOnce, je krijgt toegang tot verschillende soorten informatie en materialen. De inhoud omvat informatie en materiaal dat op een openbaar gedeelte van de website is geplaatst.
  2. We hebben niet beoordeeld, en kan niet beoordelen, alle materialen, inclusief computersoftware die niet door ons cryptografisch is ondertekend, gepost in LogmeOnce, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dat materiaal, gebruik of effecten. Door LogmeOnce, we beweren of impliceren niet dat we het materiaal dat daar wordt gepost goedkeuren, of dat we van mening zijn dat dergelijk materiaal nauwkeurig is, nuttig of niet schadelijk.
  3. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen tegen virussen te beschermen, wormen, Trojaanse paarden, en andere schadelijke of destructieve inhoud.
  4. De website en services kunnen inhoud bevatten die aanstootgevend is, onfatsoenlijk, of anderszins verwerpelijk, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden bevat, typografische fouten, en andere fouten. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van of het downloaden door die bezoekers van dergelijke inhoud.

 

GEEN PLICHT OM FOUTEN TE CORRIGEREN

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om eventuele defecten of fouten in LogmeOnce die aan u zijn verstrekt, te corrigeren, ongeacht of u ons hiervan op de hoogte stelt, of wij anderszins op de hoogte zijn van dergelijke defecten of fouten.
  2. We kunnen verplichte updates aan LogmeOnce verstrekken met of zonder kennisgeving aan u om de voortdurende prestaties te garanderen, beveiliging en stabiliteit van LogmeOnce. We kunnen ook andere updates beschikbaar stellen aan LogmeOnce die u kunt installeren.
  3. Voor zover we u updates of upgrades bieden, deze worden geacht deel uit te maken van LogmeOnce en zijn onderworpen aan alle bepalingen in deze Voorwaarden.

 

ADVERTENTIES

  1. De gratis versie van LogmeOnce wordt ondersteund door en toont advertenties.
  2. Ons doel is om advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol is voor onze gebruikers en adverteerders. U geeft ons toestemming om uw naam te gebruiken, profielfoto, inhoud, en informatie in verband met reclame, gesponsord, of gerelateerde inhoud (zoals een merk dat je leuk vindt) geserveerd of verbeterd door ons.
  3. We geven uw inhoud of informatie niet aan adverteerders zonder uw toestemming.
  4. We behouden ons het recht voor om te creëren, wijzig of verwijder de inhoud, frequentie, looptijd, doelwit, plaatsing en gebruik van de advertenties naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving.
  5. U stemt ermee in om dit niet te doen, In elk geval, blok, verberg of verander de advertenties. We behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen en uw gebruik van LogmeOnce op te schorten als we, om welke reden dan ook, denk dat u heeft geprobeerd of succesvol bent geweest in het blokkeren, de advertenties op enigerlei wijze verbergen of wijzigen.
  6. Als u LogmeOnce wilt gebruiken zonder de advertenties, we raden u aan om de betaalde versie van LogmeOnce alleen te downloaden $1 per maandelijks gebruik.

EIGENDOM VAN TECHNOLOGIE

  1. U begrijpt en erkent dat de software, code, eigen methoden en systemen die worden gebruikt om LogmeOnce en alle updates te bieden, wijzigingen en verbeteringen daaraan (collectief, "Onze technologie") zijn: (een) auteursrechtelijk beschermd door ons en / of onze licentiegevers onder Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten; (b) onderworpen aan andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten en wetten; en (c) eigendom van ons of onze licentiegevers.
  2. Onze technologie mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, heruitgegeven, Geplaatst, verzonden, verkocht, te koop aangeboden, of op enigerlei wijze opnieuw worden verspreid zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze toepasselijke licentiegevers. U moet zich houden aan alle copyrightkennisgevingen, informatie, en beperkingen vervat in of verbonden aan onze technologie. Niets in deze Voorwaarden verleent u het recht om een ​​kopie van Onze Technologie te ontvangen of om toegang te krijgen tot Onze Technologie, behalve zoals algemeen en normaal toegestaan ​​via de Website volgens deze Voorwaarden.. voorts, niets in deze voorwaarden wordt geacht te verlenen, impliciet, uitsluiting of anderszins, een licentie voor onze technologie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

  1. De website is auteursrechtelijk beschermd, internationale auteursrechtverdragen, en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten. Wij zijn eigenaar van de titel, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website. Onze naam, logo's, en de namen die aan de website zijn gekoppeld, zijn onze handelsmerken en mogen niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  2. Andere namen en logo's die u mogelijk tegenkomt in verband met de Diensten of op de Website zijn eigendom van derden en mogen niet worden gebruikt zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

INBREUK OP AUTEURSRECHTEN EN DMCA-BELEID

  1. Zoals we anderen vragen om onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, we respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op ons bevindt of waarnaar wij verwijzen, in strijd is met uw auteursrecht, u wordt aangemoedigd om LogmeOnce op de hoogte te stellen in overeenstemming met onze Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) Het beleid. We zullen op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief zoals vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. In het geval van een bezoeker die mogelijk (herhaaldelijk) inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van LogmeOnce of anderen, we mogen, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de website beëindigen of weigeren. In het geval van een dergelijke beëindiging, we zijn niet verplicht om eerder aan ons betaalde bedragen terug te betalen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIEDISCLAIMER

  1. U GAAT HIERBIJ UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. NOCH WIJ, ONZE WERKNEMERS, GEASSOCIEERDEN, AGENTEN, INFORMATIE-AANBIEDERS VAN DERDEN, HANDELAARS, LICENTIEGEVERS NOCH ZOALS, GARANDEREN DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTEN ZULLEN ZIJN; NOCH GEEFT EEN VAN DE VOORGAANDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE, ONDERHOUD, GELEVERD VIA DE DIENSTEN. NOCH ONS, NOCH EEN VAN ONZE ONAFHANKELIJKE NETWERKDIENSTAANBIEDERS GEVEN ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, DIE TOEGANG IS BESCHIKBAAR VANAF UW LOCATIE.
  2. BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK VERMELD, DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, EIGENDOMSGARANTIES OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERE DAN DE GARANTIES DIE IMPLICIET ZIJN DOOR EN NIET KUNNEN UITSLUITEN, BEPERKING OF WIJZIGING VOLGENS DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE VOORWAARDEN. GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DOOR ONS GEGEVEN, ONZE WERKNEMERS, INFORMATIE-AANBIEDERS VAN DERDEN, HANDELAARS, LICENTIEGEVERS OF DERGELIJKE, GEEFT EEN GARANTIE; NOCH ZAL U OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERTROUWEN.
  3. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZULLEN WE, OF IEMAND ANDERS BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE DIENSTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, VERTROUWEN DOOR U OP ALLE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICES IS VERKREGEN OF DIE HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, GEBREKEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN WERKING, OVERDRAGEN, SCHENDING, COMPROMIS, HACK AANVAL, D.O.S., DATA DIEFSTAL, DATA VERLIES, OF ENIGE STORING VAN DE PRESTATIES, OF NIET BEPERKT TOT HANDELINGEN VAN GOD, COMMUNICATIE MISLUKT, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT ONZE DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IN DERGELIJKE STATEN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID HIERBIJ BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

GEBRUIKERSINHOUD

  1. U bent volledig verantwoordelijk voor elk afzonderlijk item (uw "Gebruikersinhoud") die u plaatst of anderszins openbaar maakt op de website of de services. Zoals tussen jou en ons, u behoudt het eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten op alle auteursrechtelijk beschermde materialen die zijn opgenomen in de Gebruikersinhoud.
  2. U verleent ons een niet-exclusief, royalty-vrij, volledig betaald, volledig sublicentieerbaar, wereldwijde licentie, onder al uw auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat dergelijke gebruikersinhoud of enige afgeleide werken daarvan (anders dan persoonlijk identificeerbare informatie over u), kan worden verspreid, verdeeld, openbaar weergegeven, gereproduceerd, gebruikt, in sublicentie, Geplaatst, of door ons gepubliceerd, en doorzocht, weergegeven, gedrukt of anderszins gebruikt of geëxploiteerd door onze klanten.
  3. U stemt ermee in om Gebruikersinhoud die door anderen is geplaatst niet te herzien.
  4. Hoewel we ernaar streven deze regels bij al onze gebruikers af te dwingen, u kunt worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die ons beleid schendt of anderszins aanstootgevend is. U bezoekt de website en services op eigen risico. We nemen geen verantwoordelijkheid voor uw blootstelling aan inhoud op de website of via de services, ongeacht of dit in strijd is met ons inhoudsbeleid of niet.
  5. We mogen, maar zijn niet verplicht om uw account te beëindigen en / of gebruikersinhoud van de website te verwijderen als we vaststellen of vermoeden dat u of uw inhoud deze voorwaarden of de toepasselijke overeenkomst met de overtredende gebruiker schendt(s). Gebruikersgegevens
  6. Wanneer u de website of services gebruikt, het kan gegevens verzamelen of ontvangen, informatie en code van u en / of de apparaten waarop u LogmeOnce gebruikt. Ons privacybeleid, samen met deze voorwaarden, beschrijft onze verzameling en gebruik van dergelijke gegevens. U stemt hierbij in en gaat akkoord met ons Privacybeleid en met de verzameling en het gebruik beschreven in dat beleid en deze Voorwaarden.

KLANTEN VAN DE EUROPESE UNIE

  1. Deze sectie is alleen van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt. Als u modelcontractbepalingen van de EU met ons wilt aangaan met betrekking tot onze verwerking van uw informatie, u kunt een Addendum voor gegevensverwerking aanvragen ("DPA") DPA-aanvraagformulier, en een vooraf ondertekende DPA zal naar u worden verzonden voor uitvoering.
  2. Als uw gebruikersinhoud onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming valt en door ons wordt verwerkt als gegevensverwerker die namens u handelt (in uw hoedanigheid van gegevensbeheerder), we zullen uw gebruikersinhoud gebruiken en verwerken om de services te leveren en om aan onze verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen, en in overeenstemming met uw instructies zoals weergegeven in deze overeenkomst.
   FEEDBACK
  3. In het geval dat u ons ideeën aandraagt, gedachten, kritiek, voorgestelde verbeteringen of andere feedback (gezamenlijk "Feedback"), gaat u ermee akkoord dat we de feedback kunnen gebruiken om onze producten en diensten aan te passen, en dat je niet te wijten zijn enige schadevergoeding, inclusief eventuele royalty met betrekking tot het product of de dienst die uw feedback verwerkt.
  4. U verleent ons een wereldwijde, royalty-vrij, volledig betaald, eeuwigdurend, onherroepelijke licentie om gebruik te maken, reproduceren, aanpassen, vertalen, verdelen, uitvoeren, Scherm, importeren, verkopen, te koop aanbieden, maken, hebben gemaakt en anderszins exploiteren de feedback in welke vorm, media, of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, en om anderen om hetzelfde te doen. Dit is het geval met de feedback die u aan ons door middel van een methode van communicatie met ons, tenzij we samen met u een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten dat anders bepalen.
   JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
  5. U bent zelf verantwoordelijk voor gebruiker Content, Gebruikersgegevens en uw gebruik van LogmeOnce. We onderschrijven geen gebruikersinhoud of gebruikersgegevens, hebben geen verplichting om gebruikersinhoud of gebruikersgegevens te controleren, en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor deze materialen. In alle gevallen, LogmeOnce behoudt zich het recht voor om de toegang tot gebruikersinhoud of gebruikersgegevens zonder aansprakelijkheid jegens u om welke reden dan ook te verwijderen of uit te schakelen, inclusief om rekening te houden met wijzigingen in LogmeOnce of gebruikslimieten of om inbreuken op deze voorwaarden te voorkomen, schade toebrengen aan andere gebruikers, of aansprakelijkheid jegens derden. LogmeOnce kan deze acties ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of een derde partij. Het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot deze materialen is naar eigen goeddunken, en we beloven niet om de toegang tot specifieke gebruikersinhoud of gebruikersgegevens te verwijderen of uit te schakelen. U bent als enige verantwoordelijk voor het onderhouden van een aanvullende back-up van gebruikersinhoud en eventuele gebruikersgegevens, en LogmeOnce is niet verantwoordelijk voor verlies of vernietiging van deze materialen.

UW GARANTIES EN VRIJWARINGEN

  1. U garandeert en verklaart dat u de wettelijke bevoegdheid en autoriteit heeft om in te stemmen met deze voorwaarden en het privacybeleid. U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen, en op uw kosten afhandelen en verdedigen, elke claim en verdediging van een rechtszaak van een derde partij die tegen ons is aangespannen als gevolg van uw schending van deze voorwaarden. U betaalt alle schade en kosten die in een dergelijke rechtszaak worden toegekend. U zult verdedigen, vrijwaren, en houd ons vast (en onze officieren, bestuurders, medewerkers en agenten) onschadelijk voor enige uitgave of kosten die voortvloeien uit een dagvaarding van een derde of een verplichte rechtsorde of een proces dat om uw informatie of gegevens vraagt, inclusief, zonder limiet, snelle betaling van alle kosten (inclusief advocaatkosten) daardoor door ons worden gemaakt. In het geval van een dergelijke dagvaarding of verplichte rechtsorde of proces, u stemt er ook mee in om ons de tijd van ons personeel te betalen voor het reageren op een dergelijke dagvaarding van derden of een verplichte rechtsorde of procedure tegen onze dan geldende tarieven.
  2. U verklaart en garandeert dat (ik) uw gebruik van de website is in strikte overeenstemming met het privacybeleid van LogmeOnce, met deze voorwaarden en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad, of een ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de website zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en deze niet misbruiken.

LINKS NAAR DERDEN

  1. LogmeOnce kan worden gelinkt van en naar websites en services van derden, die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, links, wijzigingen en updates in dergelijke derde partijen. We bieden dergelijke links alleen voor het gemak aan, en het opnemen van een link impliceert niet dat wij deze onderschrijven. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen tegen virussen te beschermen, wormen, Trojaanse paarden, en andere schadelijke of destructieve inhoud. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-LogmeOnce-websites en webpagina's.

 

DERDE PARTIJ SOFTWARE

  1. Bepaalde delen van LogmeOnce bevatten technologie, software, en gegevens die eigendom zijn van derden en in licentie gegeven aan LogmeOnce voor gebruik en herdistributie onder open-source en commerciële licenties en in overeenstemming met hun voorwaarden. Niettegenstaande de voorwaarden van uw licentieovereenkomst met ons, u gaat akkoord met de voorwaarden van deze licenties van derden. De lijst met licenties van derden is mogelijk niet volledig en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht, aanpassen, vervangen, of toevoegen aan een deel van deze lijst. Het is uw verantwoordelijkheid om de lijst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot LogmeOnce na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de lijst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

  1. We kunnen u alleen de voordelen van onze Services bieden door zaken te doen via internet, en daarom hebben we uw toestemming nodig om u elektronische communicatie te verstrekken. Deze sectie informeert u over uw rechten wanneer u elektronische communicatie van ons ontvangt.
  2. Voor contractuele doeleinden, u (ik) toestemming om berichten van ons in elektronische vorm te ontvangen; en (ii) ga ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, mededelingen, documenten, openbaarmakingen, en andere communicatie ("Communicatie") die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als het schriftelijk was. Uw toestemming om communicatie te ontvangen en elektronisch zaken te doen, en onze afspraak om dit te doen, is van toepassing op al uw interacties en transacties met ons. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet-afstandelijke rechten.
  3. U kunt ook een kopie van deze voorwaarden ontvangen door deze website te bezoeken. U kunt uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van communicatie intrekken door contact met ons op te nemen. Als u uw toestemming intrekt, vanaf dat moment, u moet stoppen met het gebruik van de website en services. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van enige verplichting of enige verstrekte elektronische communicatie of zaken die tussen ons zijn verhandeld voorafgaand aan het moment dat u uw toestemming intrekt.. Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw e-mailadres of postadres, zodat u alle communicatie zonder onderbreking blijft ontvangen.

VEILIGHEID

  1. We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens verzending als zodra we het ontvangen. Geen verzendmethode via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% beveiligen, echter. Daarom, terwijl we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, we kunnen de absolute veiligheid tijdens verzending niet garanderen.

GEBRUIK VAN DE OVERHEID

  1. LogmeOnce is commerciële computersoftware. Als u een bureau bent, afdeling, of een andere entiteit van de regering van de Verenigde Staten, het gebruik, duplicatie, reproductie, vrijlating, wijziging, openbaarmaking, of overdracht van LogmeOnce, of enige gerelateerde documentatie van welke aard dan ook, inclusief technische gegevens en handleidingen, wordt beperkt door deze voorwaarden in overeenstemming met de Federal Acquisition Regulation 12.212 voor civiele doeleinden en Supplement Federal Acquisition Regulation 227.7202 voor militaire doeleinden. LogmeOnce is volledig op eigen kosten ontwikkeld. Elk ander gebruik is verboden.

EXPORTBEPERKINGEN

  1. LogmeOnce is onderworpen aan exportbeperkingen door de Amerikaanse overheid en invoerbeperkingen door bepaalde buitenlandse overheden, en u gaat ermee akkoord alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving na te leven bij uw toegang tot of gebruik van LogmeOnce. Je zal niet (en zal geen derde partij toestaan) verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten of de export of herexport toestaan ​​van enig onderdeel van LogmeOnce of een direct product daarvan: (een) in (of aan een onderdaan of inwoner van) elk land onder embargo of ter ondersteuning van terrorisme; (b) aan iedereen in de VS.. Commerce Department's Table of Denial Orders of U.S. De lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het Treasury Department; (c) naar elk land waarnaar dergelijke export of herexport beperkt of verboden is, of waarvoor de Amerikaanse regering of een instantie daarvan een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist op het moment van uitvoer of wederuitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te hebben verkregen; of (d) anderszins in strijd met export- of importbeperkingen, wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of een buitenlandse regering, instantie of autoriteit. U verklaart en garandeert dat (ik) u bevindt zich niet in, onder controle van, of een onderdaan of inwoner van een dergelijk verboden land of op een dergelijke lijst van verboden partijen en (ii) dat geen van Gebruikersinhoud of Gebruikersgegevens wordt beheerd onder de Amerikaanse International Traffic in Arms-voorschriften. LogmeOnce mag niet worden gebruikt voor het ontwerpen of ontwikkelen van nucleaire, chemisch, of biologische wapens of rakettechnologie zonder de voorafgaande toestemming van de Amerikaanse regering.

BEËINDIGING EN OPSCHORTING

  1. We kunnen uw account en / of uw toegang tot LogmeOnce beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, ook als we dat te goeder trouw vaststellen: (een) u heeft deze voorwaarden geschonden, (b) u heeft inbreuk gemaakt op rechten van derden of toepasselijke wetten, regels of voorschriften, (c) u gebruikt LogmeOnce niet langer actief, of (d) u bent de aan ons verschuldigde vergoeding niet verschuldigd. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op andere rechtsmiddelen die we mogelijk hebben, in eigen vermogen of anderszins.
  2. We zullen een redelijke poging doen om u op de hoogte te stellen van elke beëindiging of opschorting van uw toegang tot LogmeOnce met behulp van de informatie op uw account of via LogmeOnce zelf. Echter, we behouden ons het recht voor om de toegang tot LogmeOnce op elk moment te beëindigen, met of zonder kennisgeving.

Gevolgen van beëindiging

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat bij opschorting, beëindiging of verval van uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot LogmeOnce zal ophouden en dat we niet verplicht zijn om dergelijke items op te slaan of aan u te verstrekken. Als we uw toegang tot LogmeOnce beëindigen, uw licentierechten worden beëindigd en u moet: (ik) stop onmiddellijk het gebruik van de toepasselijke LogmeOnce en (ii) verwijderen (of, op ons verzoek, terugkeer) alle kopieën die u hebt van de toepasselijke LogmeOnce (indien aanwezig).

Overleving

  1. Alle voorwaarden van deze voorwaarden blijven van kracht na opschorting, beëindiging of verval, behalve de rechten die aan u zijn verleend onder uw gebruiksrechten.

 

juridische geschillen

  1. LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET SCHADELT UW RECHTEN, MET INBEGREPEN VAN UW RECHT OM EEN RECHTSGEBIED IN TE HOVEN. U en LogmeOnce komen overeen dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt. Deze sectie is bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd en is van toepassing op alle geschillen, inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, elke LogmeOnce, en / of een aspect van de relatie tussen ons, of dergelijke claims contractueel zijn gebaseerd, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, zijn ontstaan ​​vóór deze voorwaarden of een eerdere overeenkomst, of is ontstaan ​​na beëindiging van deze voorwaarden. De enige uitzonderingen op deze verplichte arbitragebepaling worden beschreven in de subsectie "Uitzonderingen" hieronder. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of LogmeOnce te gebruiken, u stemt ermee in om alle geschillen met ons als volgt op te lossen:

Initiële geschillenbeslechting

  1. De meeste geschillen kunnen worden opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Voordat u een arbitrageprocedure start, de partijen komen overeen alles in het werk te stellen om een ​​geschil te beslechten, beweren, vraag, of rechtstreeks oneens zijn via overleg met de supportafdeling van LogmeOnce. U kunt onze supportafdeling bereiken op [email protected]

Bindend besluit

  1. Indien partijen niet binnen een termijn van dertig tot een overeengekomen oplossing komen (30) dagen vanaf het moment waarop informele geschillenbeslechting is geïnitieerd onder de bovenstaande bepaling, dan kan elke partij bindende arbitrage inleiden als het enige middel om geschillen op te lossen. Concreet, alle geschillen (inclusief maar niet beperkt tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en / of enig aspect van de relatie tussen ons) wordt definitief beslecht door bindende arbitrage beheerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules voor vorderingen die niet hoger zijn dan $250,000 en de JAMS uitgebreide arbitrageregels en -procedures voor het overschrijden van claims $250,000 van kracht op het moment dat de arbitrage wordt ingeleid. De arbiter, en niet een federale, staat, of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie op te lossen, toepasselijkheid, afdwingbaarheid, of totstandkoming van deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid) inclusief maar niet beperkt tot enige claim dat alle of een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, of een claim onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand door procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle vrijstelling te verlenen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. Het vonnis van de arbiter moet schriftelijk zijn en bindend voor de partijen en kan als vonnis worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.
  2. Om een ​​arbitrage te starten, je moet het volgende doen: (een) Schrijf een verzoek om arbitrage met een beschrijving van de claim en het bedrag van de schade die u probeert te verhalen (Mogelijk vindt u een kopie van een verzoek om arbitrage op www.jamsadr.com); (b) Stuur drie exemplaren van de vraag naar arbitrage, plus de juiste indieningskosten, aan JAMS, Twee Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco Californië 94111; en (c) Stuur één exemplaar van de vraag naar arbitrage naar ons op 1 2010 corporate Ridge, Suite 700, McLean, Virginia 22102, VS., The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied. ATTN: General Counsel.

Class-Action Waiver

  1. De partijen komen voorts overeen dat de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden in hun individuele hoedanigheid en niet als een class action of andere representatieve actie, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om een ​​groepsvordering in te dienen of om op groepsbasis om verlichting te verzoeken. U EN LOGMEONCE KOMEN ERMEE AKKOORD DAT ELK ENIGE CLAIMS TEGEN DE ANDERE ALLEEN KAN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EEN KLACHTIGHEID OF KLASSE LID IN ENIGE GEGEVEN KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. De partijen komen verder overeen dat de JAMS-regels waarnaar hierboven wordt verwezen, alle regels of procedures uitsluiten die groepsacties regelen of toestaan. Als een rechtbank of arbiter vaststelt dat de in deze paragraaf uiteengezette class action-vrijstelling om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op klassenbasis kan plaatsvinden, dan worden de arbitragebepalingen uiteengezet in dit Arbitrage- en Class Action Waiver-gedeelte geacht in hun geheel nietig te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen geschillen te arbitreren.

Kosten

  1. Voor zover de indieningskosten voor arbitrage hoger zijn dan de kosten van het indienen van een rechtszaak, LogmeOnce betaalt de extra kosten. Als de arbiter de arbitrage niet-lichtzinnig vindt, LogmeOnce betaalt de door JAMS gefactureerde vergoedingen, inclusief de indieningskosten en de arbitrage- en gehoorkosten die zij in rekening brengen. U bent verantwoordelijk voor de honoraria van uw eigen advocaten, tenzij de arbitrageregels en / of toepasselijke wetgeving anders bepalen.

Locatie van arbitrage

  1. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, eventuele arbitragehoorzittingen kunnen plaatsvinden in de provincie waar u woont op het moment van indiening of op een andere locatie die onderling door de partijen is overeengekomen.
  2. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten, elke arbitrage zal worden gestart in de staat Virginia, de Verenigde Staten van Amerika, en u en LogmeOnce gaan ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in McLean County, Virginia om arbitrage af te dwingen, de procedure schorsen in afwachting van arbitrage, of om te bevestigen, aanpassen, verlaten, of een oordeel vellen over de uitspraak van de arbiter. Als uw claim voor $50,000 of minder, beide partijen kunnen ervoor kiezen om telefonisch een hoorzitting bij te wonen, videografisch of persoonlijk. Hoorzittingen kunnen ook telefonisch of videografisch plaatsvinden, zoals bepaald in de toepasselijke JAMS-regels.

Uitzonderingen

● Niettegenstaande het tegendeel in deze Arbitrage en Class Action Waiver-sectie: (een) beide partijen kunnen handhavingsmaatregelen nemen, geldigheidsbepalingen of andere claims die voortvloeien uit of verband houden met de inbreuk op of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten (met uitzondering van privacy- of publiciteitsrechten) in elke staat, federale of internationale rechtbank of administratieve instantie die bevoegd is voor dergelijke claims; (b) beide partijen kunnen bij een rechtbank voor geringe vorderingen een vordering inroepen voor geschillen of vorderingen binnen de bevoegdheid van die rechtbank; en (c) als u een inwoner van de Europese Unie bent en niet tevreden bent met de manier waarop we uw zorgen over onze privacypraktijken hebben behandeld, u kunt dergelijke claims behandelen zoals gespecificeerd in ons Privacybeleid.

30-Dagrecht om u af te melden

  1. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan deze sectie Arbitrage en Class Action Waiver door verzending (vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account) schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om u af te melden voor [email protected] met de onderwerpregel, 'ARBITRAGE EN AFSTAND VAN KLASSE-ACTIE OPT-OUT' en uw volledige officiële naam. De aankondiging moet binnen dertig uur worden verzonden (30) dagen na uw eerste gebruik van LogmeOnce, anders bent u verplicht geschillen te arbitreren in overeenstemming met de voorwaarden van deze verplichte arbitragebepaling. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, LogmeOnce zal er ook niet aan gebonden zijn.

Wijzigingen in deze sectie

  1. Als u zich niet hebt afgemeld voor deze sectie over arbitrage en afstand van collectieve actie en LogmeOnce in de toekomst wijzigingen in deze sectie aanbrengt (anders dan een wijziging in ons meldingsadres), u kunt een dergelijke wijziging binnen afwijzen 30 dagen na de wijziging door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen (vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account) naar [email protected] met de onderwerpregel "MELD U UIT WIJZIGINGEN IN ARBITRAGE EN ONTHEFFING OP KLASSE ACTIE" en uw volledige officiële naam. Als u zich afmeldt voor wijzigingen in deze sectie, LogmeOnce is ook niet gebonden aan deze wijzigingen, en de partijen komen overeen om elk geschil te arbitreren in overeenstemming met de sectie Arbitrage en afstand van collectieve actie die van kracht was voorafgaand aan een dergelijke afgewezen wijziging. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze paragraaf niet afdwingbaar of geldig is, dan wordt deze paragraaf gescheiden van de rest van deze sectie over arbitrage en collectieve actie, en de rechtbank of arbiter past de eerste Arbitrage- en Class Action Waiver-sectie toe nadat u LogmeOnce begon te gebruiken.

Aanvullende voorwaarden

● De partijen begrijpen dat, ontbreekt deze verplichte arbitragebepaling, ze zouden het recht hebben om een ​​rechtszaak aan te spannen en een juryrechtspraak te hebben. Ze begrijpen dat verder, in sommige gevallen, de kosten van arbitrage kunnen hoger zijn dan de kosten van procesvoering en het recht op ontdekking kan bij arbitrage beperkter zijn dan bij de rechtbank. Deze Arbitrage- en Class Action Waiver-sectie blijft van kracht na beëindiging van uw Account, LogmeOnce of deze voorwaarden.

MERK OP

  1. Iedere kennisgeving onder deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden gegeven. We kunnen u een bericht sturen via e-mail naar uw e-mail adres op record in uw account, door een schriftelijke mededeling die per post, of per koerier naar uw adres op record in uw account. Dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven op het verzenden.
  2. U stemt ermee in om alle berichten te ontvangen, overeenkomsten, en mededelingen die wij leveren in verband met een LogmeOnce ("Communicatie") elektronisch, eventueel via e-mail, tekst, in-app notificaties, of door het posten op LogmeOnce website of andere delen van LogmeOnce. U stemt ermee in dat alle communicatie die wij u elektronisch voldoen aan alle wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk. U gaat er verder mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet ontvangen van kennisgevingen als u uw accountgegevens niet nauwkeurig en volledig houdt of als u onze communicatie filtert.
  3. Tenzij deze voorwaarden, het Privacybeleid of de toepasselijke Richtlijnen staan ​​u specifiek toe om op andere manieren contact met ons op te nemen, u moet elke kennisgeving met betrekking tot deze voorwaarden per nachtpost gebruiken 2010 corporate Ridge, Suite 700, McLean, Virginia 22102, VS. (The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied), T.a.v.: General Counsel, met een kopie per e-mail naar [email protected], met de onderwerpregel: ATTN: ALGEMENE RAAD. Uw kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan na ontvangst van uw mailing.

ALGEMEEN

 1. De voorwaarden en het privacybeleid en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot LogmeOnce, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de Services of enig ander onderwerp dat onder deze Voorwaarden valt.
 2. Als een convenant of bepaling van deze voorwaarden wordt vastgesteld als geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar, dan zal een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare overeenkomst of bepaling uit deze voorwaarden worden verwijderd en zal de afdwingbaarheid of geldigheid van een andere overeenkomst of bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan niet beïnvloeden of aantasten..
 3. Alle indexen, titels, onderwerpkoppen, sectietitels, en soortgelijke items zijn bedoeld voor referentie en gemak en zijn niet bedoeld om inclusief te zijn, definitief, of om de betekenis of reikwijdte van deze voorwaarden te beïnvloeden.
 4. Geen joint venture, vennootschap, werkgelegenheid, of een agentschapsrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Services.
 5. Als u een bezoek van een andere regio met wetten voor het verzamelen en gebruiken, Houd er rekening mee dat u akkoord met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten en wereldwijd verwerken. Door uw informatie te verstrekken, stemt u in met elke overdracht en verwerking in overeenstemming met deze voorwaarden.
 6. U mag uw rechten onder deze voorwaarden aan geen enkele partij overdragen. We kunnen onze rechten onder deze voorwaarden zonder voorwaarden overdragen.
 7. Deze voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane toewijzingen.
 8. Geen actie ondernomen door ons op grond van deze voorwaarden, geen verklaring van afstand door ons, expliciet of impliciet van enige bepaling of recht in deze voorwaarden of enige schending daarvan, en geen enkele mislukking door ons om onze rechten onder deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt een voortdurende afstandsverklaring met betrekking tot een dergelijke bepaling, Rechtsaf, schending of ontheffing, al dan niet vergelijkbaar.
 9. Als u een inwoner van Californië bent, u ziet af van California Civil Code §1542, waarop staat: "Een algemene invrijheidstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan ​​op het moment dat de invrijheidstelling wordt uitgevoerd, die, indien hem bekend, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk heeft beïnvloed. "
 10. U erkent dat wij hieronder het recht hebben om een ​​gerechtelijk bevel te zoeken, indien nodig, om een ​​schending van uw verplichtingen hieronder te stoppen of te voorkomen.
 11. Deze voorwaarden en onze wettelijke verplichtingen hieronder zijn onderworpen aan de wetten van de staat Virginia, VS., ongeacht uw locatie. U stemt hierbij de exclusieve bevoegdheid van en locatie in de federale en nationale rechtbanken in de staat Virginia, VS., in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de Services.

Contact met ons opnemen

Aarzel dan niet om ons te contacteren met betrekking tot aangelegenheden met betrekking tot deze overeenkomst door middel van [email protected]

LogmeOnce
2010 corporate Ridge, Suite 700,
McLean, Virginia 22102, VS.
(The Washington, D.C. Grootstedelijk gebied)
Telefoon: 1-800-935-4619
Fax: (866) 732-0324