Team Password!

Protect and manage security credentials.

Try It رایگان!
Our award-winning software helps to effectively protect and manage team passwords. Simple administration, convenient password sharing, easy setup policies, and secure access from anywhere/any device make it ideal for teams of 50 و یا کمتر.

Wide Angle View Of Busy Design Office With Workers At Desks

Security for Teams & Convenience for Admins

Simple Administration

Ease the complexity when using multiple passwords for the IT team. The admin dashboard simplifies your tasks, sets up best practices, and enforces policy.

ورود خودکار & تکمیل خودکار

تنها با یک کلیک, access all of your passwords with secure authentication for third-party applications. Enjoy these automatic SSO auto login and autofill benefits.

Convenient Sharing

Securely share credentials with administrators or users without having to give out passwords to corporate accounts such as Twitter or FedEx.

Vault for Each Employee

So much of today’s personal and professional lives are intertwined, and we deliver a password manager that can work on ALL platforms.

Angry businessman caller talking on phone disputing over compute

Avoid Team Frustration

 • Prevent Cyber Threats
 • Eliminate Password Breaches
 • Reduce Unnecessary Support Tickets

Password support tickets are costly to any organization.Hacking attempts and embarrassing data exposures lead to damaging costs. The powerful features of LogMeOnce improve security and take away frustration. Our security platform protects your teams and IT administrators. Our best practices helps to protect your company’s brand and identity.

You want to keep the hackers out — not legitimate users.

….Continue to read about all

34 unrivaled “Team Features”

1. Simple Administration

2. Team Password Manager

3. Team Password Share

4. Secure access from anywhere/any device

5. Simple to set up password policies

6. Multiple options for two-factor authentication

7. Multiple login options

8. No more master password

9. PasswordLess PhotoLogin

10. Federated Identity & SAML

11. Encrypted Password & File and Document Storage Management

12. IT Team Password Management

13. Comprehensive Audit & Compliance Report

14. Groups Management

15. Policy base employee personal password vault

16. کیف پول امن

17. Secure Note

18. تکمیل خودکار, Unlimited

19. Your Company Customized Login Page & Branding

20. ژنراتور رمز عبور قوی & Dialer ©

21. اثر انگشت بیومتریک

22. صفر دانش فناوری

23. Comprehensive Multi-Factor Authentication (وزارت امور خارجه) ارائه

24. Team Identity & امنیت کارت امتیازی

25. The best in class & Comprehensive Activity Report

26. Device Map

27. Visual OTP

28. بهره وری بارانداز

29. Smart Menu

30. Apps Catalog

31. Secure Backup

32. Secure Restore

33. Localized with 16 Languages

34. Your Client Password Management (optional)

dashboard laptop

01

Simple Administration

IT administrators need to protect their passwords too! Keeping all the passwords in check for the team is a struggle. Some applications have a single login and password for everyone (example: Marketing dept. Twitter account, or Sales dept. FedEx account), but others applications require a different login and password for each person (CRM tool for the sales team), and each one has unique requirements such as a capital letter, a semicolon, and etc.

It’s your job to own the latest and most up-to-date login credentials, and manage and protect each and every password so that sensitive information is protected. It’s not easy! LogMeOnce securely manages all of the extra challenges for you with our award-winning security platform.

02

Team Password Manager

With LogMeOnce, you can securely give the right individuals (employees, customers, and partners) the right access (to apps, devices, and critical business information) at the right time.

LogMeOnce reduces costs, increases productivity and efficiency, all while securing your IT environment. The rich features of LogMeOnce and powerful Audit Trail reporting empower the organization to focus on what matters — growth.

team password

03

Team Password Share

Secure sharing is super easy and convenient. Share passwords among team members, different groups, or across the entire company in a secure and documented manner (automatic check-in, checkout).

Secure information sharing and collaboration streamline and increase an organization’s effectiveness.

LogMeOnce enables you to securely share credentials with multiple administrators or super-users without having to give out the passwords to corporate accounts such as Twitter or FedEx.

04

Secure Access from Anywhere/Any Device

A password management tool is the least expensive insurance policy you can purchase to protect your team and business.

LogMeOnce’s scalable platform makes it easy to authenticate, manage, on-board, and off-board users. And you can update credentials in real-time.

automated password
enterprice password

05

Simplified Password Policies

Enforcing device security for your team is critical a part of building a real security perimeter around your company. You’ll be able to detect compromised devices, and with simplified passcode reset, you can lock from anywhere, and manage your devices at every stage.

LogMeOnce “Device Management” collects pertinent information that will be used to establish security posture and includes: CPU, Device Identifiers, Display, General Information, Network, and Software. One simple dashboard view shows all of your devices of different OS on one screen.

06

Multiple Options for Two-Factor Authentication

2FA از روش امنیتی نیاز به دو مدرک شناسایی قبل از اعطای دسترسی است. ما با ارائه ثروتمندترین انتخاب روش 2FA, و حفاظت از اعتبار خود را با دو لایه دفاعی:

 • عکاسی از 2FA
 • پیام SMS
 • تماس صوتی
 • پیام ایمیل
 • Google Authenticator را
 • USB رمز
 • گواهی X.509

توجه داشته باشید: رمز عبور یک بار (OTP) خواهد شد به شما از طریق SMS ارسال, voice call, or any other delivery methods you choose as part of 2FA. رمز عبور فقط برای معتبر است 3 دقیقه و به مدت یک نشست ورود به سیستم. OTP فقط می تواند یکبار استفاده.

photo login new

07

Multiple Login Options

Only LogMeOnce offers a comprehensive number of login options with automatic 2FA.

علاوه بر این, access your account by logging in via your trusted mobile device. No more worries about keyloggers taking advantage of weak or duplicate passwords.

You always get the extra security layer of 2FA without the hassle of typing yet another password, SMS code, or a 2FA token. You get instant protection and instant access to your computer via your mobile device. What automatic 2FA will you choose?

08

Dedicated Secure Vault for Each Employee

Every employee can have a vault that is not accessible by IT. Only the employee can see and access it. This option can be enabled or disabled, based on the the organization’s security policy (via “password policy” settings).

autologin demo in
بهترین برنامه مدیریت رمز عبور

09

No More Master Password

“Passwords are terrible. We all hate them. But we’re stuck with them until something better comes along. Still, it seems like adding insult to injury when the first thing a password manager does is ask you to create and remember…a master password! The developers at LogMeOnce feel your pain. If you have a smartphone or mobile device available, LogMeOnce Password Management Suite is perfectly happy without a master password. This free password manager rivals in its broad feature set, and offers more features than most of its for-pay competitors.“ By PC Magazine

10

PasswordLess PhotoLogin

خداحافظ, کلمه عبور.
You don’t need to use or remember passwords anymore!

 1. For PasswordLess access, click on PhotoLogin icon on your computer. We will snap a photo and send it to your mobile device. If you have multiple iPhone, اپل, Android devices, no worries. If you wish, you can enroll or un-enroll all of your devices. Choose device of the day, and send “today’s” authorizations to that device! Or change every hour, or every other login attempt. You have choices!
 2. Upon receiving a secure photo on your mobile device, you get to “Reject” or tap on “Yes, منم!"
 3. Access is then granted to your desktop. Enjoy PasswordLess access with PhotoLogin.

11

تیم & Groups Management

LogMeOnce ensures secure access amid the most challenging of compliance environments.

LogMeOnce IAM technology enables organizations to deploy a mature IAM platform, manage users and groups, and reduce access and authentication costs. Essentially the business will become more agile in supporting new initiatives.

دانلود رایگان

Enjoy LogMeOnce. Protect your Password

ثبت نام رایگان
آیکون سیب
بازی گوگل