قیمت گذاری و مقایسه

استراتژی امنیت سایبری شما چیست?

کاوش تمام 3 محصولات. انتخاب هر محصول, یا گرفتن همه 3 برای کل حفاظت آنلاین!

رمز عبور کمتر

مدیریت رمز عبور

لپ تاپ مدیریت رمز عبور

حفاظت از سرقت هویت

لپ تاپ دو چهره

ابر Encrypter

لپ تاپ Dropbox به گوگل
انتخاب یک محصول است که به بهترین وجه مناسب نیازهای شما
مدیریت رمز عبور
حفاظت از هویت
ابر Encrypter
حق بیمه
مانیتورینگ وب تیره
رایگان
$0.00ماهیانه$1.67 ماهیانه $0.00 ماهیانه
 •   کلمه عبور نامحدود
    مانیتورینگ وب تیره
  رمزگذاری محتوا فایل
 •   فضای مجاز: نامحدود تکمیل خودکار
    نظارت بر کلمات عبور به بیرون درز
  نام فایل رمزگذاری
 •   دستگاه های نامحدود & Sync
    هشدارها هشدار از طریق نقض
  انتقال داده اختصاصی
 •   ذخیره تا 3 کارت های اعتباری
    هویت خطر کارت امتیازی
  1 ارائه دهنده ابر
 •   5 به اشتراک گذاری امن رمز عبور
 •   3 یادداشت های امن
  صفر فناوری دانش
 •   دو فاکتور تأیید هویت
 •   ذینفع نرم افزار
 •   ژنراتور رمز عبور
 •   ماشین حساب رمز عبور
 •   1 MB رمز شده ذخیره سازی
 •   فقط حق بیمه تبلیغات نمایش داده
 •   ایمیل پشتیبانی فنی
    پشتیبانی فنی اولویت
 •   شامل نسخه حق بیمه از LogMeOnce مدیریت رمز عبور
حرفه ای
سایبر مانیتورینگ تهدید
***
$2.50 ماهیانه $ ماهیانه $1.99 ماهیانه
 •   All Features of Premium edition, به علاوه
    مانیتورینگ وب تیره
  24مانیتورینگ X7 تیره وب
 •   1 گیگابایت رمزگذاری ذخیره سازی
    نظارت بر کلمات عبور به بیرون درز
  $1.75 با مدیریت رمز عبور
 •   دسترسی اضطراری
    هشدارها هشدار از طریق نقض
  نقض هشدار
 •   فضای مجاز: نامحدود کارت های اعتباری
    هویت خطر کارت امتیازی
  شخصی - $4 و کسب و کار $4
 •   50 رمز عبور امن به اشتراک
 •   50 یادداشت های امن
 •   چند فاکتور تأیید هویت
 •   Account & ذینفع نرم افزار
 •   بهره وری بارانداز
    ضد هکر Protecter
 •   پیشرفته ورود حسابرسی
    LogMeOnce از Mugshot
 •   پیشرفته گزارش فعالیت
    شوک رمز عبور
 •   زنده ردیاب رمز عبور
    حساب یخ
 •   پشتیبانی فنی اولویت
    پشتیبانی فنی اولویت
  پشتیبانی فنی VIP
 •   شامل نسخه حق بیمه از LogMeOnce مدیریت رمز عبور
نهایی
مانیتورینگ خانواده تاریک وب
شخصی
$3.25 ماهیانه $3.34 ماهیانه $4.00 ماهیانه
 •   All Features of Professional edition, به علاوه
    برای 6 نمودن خانواده
    صفر نرم افزار دانش
 •   10 گیگابایت رمزگذاری ذخیره سازی
    مانیتورینگ وب تیره
    نام فایل رمزگذاری
 •   نظارت بر کلمات عبور به بیرون درز
    رمزگذاری محتوا فایل
 •   ضد سرقت
    هشدارها هشدار از طریق نقض
    دستگاه های نامحدود
 •   به اشتراک گذاری امن فضای مجاز: نامحدود
    هویت خطر کارت امتیازی
    انتقال داده نامحدود
 •   یادداشت های امن فضای مجاز: نامحدود
    رمزگذاری Dropbox خود, درایو گوگل, و فایل های مایکروسافت واندرایو
 •   پیشرفته چند عامل تایید.
 •   ذینفع و جوی پیشرفته
 •   دسترسی اضطراری با عکس
 •   قابل تنظیم صفحه
 •   گزارش جامع
 •   برنامه ریزی ورود
 •   از راه دور خروج
    تن از ویژگی های دیگر
 •   تن از ویژگی های دیگر
    پشتیبانی فنی اولویت
    پشتیبانی فنی اولویت
 •   پشتیبانی فنی اولویت
    شامل نسخه حق بیمه از LogMeOnce مدیریت رمز عبور
خانواده
****خانواده
خانواده
$4.99 ماهیانه $4.99 ماهیانه $ ماهیانه
 •   محافظت 6 اعضای خانواده
  فضای مجاز: نامحدود فضای دیسک
    برای 6 اعضای خانواده
 •    10 گیگابایت رمزگذاری ذخیره سازی
  پایگاه نامحدود
    صفر نرم افزار دانش
 •   خانواده مدیر داشبورد
  30 دامنه
    نام فایل رمزگذاری
 •   کلمه عبور نامحدود
  پشتیبانی آنلاین
    رمزگذاری محتوا فایل
 •   فضای مجاز: نامحدود تکمیل خودکار
    دستگاه های نامحدود
 •   دستگاه های نامحدود & Sync
    انتقال داده نامحدود
 •   به اشتراک گذاری امن فضای مجاز: نامحدود
  وب سایت اعتبار
    رمزگذاری Dropbox خود, درایو گوگل, و فایل های مایکروسافت واندرایو
 •   یادداشت های امن فضای مجاز: نامحدود
  مرور مانیتورینگ تهدید
    تن از ویژگی های دیگر
 •   فضای مجاز: نامحدود کارت های اعتباری
    پشتیبانی فنی اولویت
 •   ژنراتور رمز عبور
 •   Advanced 2FA & چند فاکتور تأیید هویت
 •   Account & ذینفع نرم افزار
 •   دسترسی اضطراری
 •   گزارش جامع
 •   پشتیبانی فنی اولویت

Plans Comparison

Compare Plans
 • مدیریت رمز عبور

  مدیریت رمز عبور
 • Number of Users to Protect

  Number of Users to Protect
 • Encrypted File Storage
 • ورود خودکار

  ورود خودکار
 • کلمه عبور نامحدود

  کلمه عبور نامحدود
 • فضای مجاز: نامحدود تکمیل خودکار
 • دستگاه های نامحدود & Sync

  دستگاه های نامحدود & Sync
 • یادداشت های امن
 • به اشتراک گذاری امن رمز عبور
 • Secure Credit Cards
 • ذینفع
 • ژنراتور رمز عبور

  ژنراتور رمز عبور
 • ماشین حساب رمز عبور
 • Password Policy

  Password Policy
 • PasswordLess Login

  PasswordLess Login
 • Security Audit & Activity Report

  Security Audit & Activity Report
 • Access From Unlimited Devices

  Access From Unlimited Devices
 • Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android

  Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android
 • دو فاکتور تأیید هویت

  دو فاکتور تأیید هویت
 • پیامک & Voice Call Credits
 • چند فاکتور تأیید هویت

  چند فاکتور تأیید هویت
 • دسترسی اضطراری

  دسترسی اضطراری
 • بهره وری بارانداز

  بهره وری بارانداز
 • پیشرفته ورود حسابرسی

  پیشرفته ورود حسابرسی
 • پیشرفته گزارش فعالیت

  پیشرفته گزارش فعالیت
 • زنده ردیاب رمز عبور

  زنده ردیاب رمز عبور
 • ضد سرقت

  ضد سرقت
 • از راه دور خروج

  از راه دور خروج
 • دسترسی اضطراری با عکس

  دسترسی اضطراری با عکس
 • قابل تنظیم صفحه

  قابل تنظیم صفحه
 • گزارش جامع

  گزارش جامع
 • برنامه ریزی ورود

  برنامه ریزی ورود
 • تن از ویژگی های دیگر

  تن از ویژگی های دیگر
 • Family Manager Dasboard

  Family Manager Dasboard
 • Technical Support
 • Extras

  Extras
 • مانیتورینگ وب تیره
 • Cloud Storage Encryption
حق بیمه
$0per month
 • مدیریت رمز عبور

 • Number of Users to Protect

  شخصی
 • 1 MB
 • ورود خودکار

 • کلمه عبور نامحدود

 • دستگاه های نامحدود & Sync

 • 3
 • 5
 • 3
 • Apps
 • ژنراتور رمز عبور

 • Password Policy

 • PasswordLess Login

 • Security Audit & Activity Report

 • Access From Unlimited Devices

 • Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android

 • دو فاکتور تأیید هویت

  پست الکترونیک & Google Authenticator را
 • چند فاکتور تأیید هویت

 • دسترسی اضطراری

 • بهره وری بارانداز

 • پیشرفته ورود حسابرسی

 • پیشرفته گزارش فعالیت

 • زنده ردیاب رمز عبور

 • ضد سرقت

 • از راه دور خروج

 • دسترسی اضطراری با عکس

 • قابل تنظیم صفحه

 • گزارش جامع

 • برنامه ریزی ورود

 • تن از ویژگی های دیگر

 • Family Manager Dasboard

 • پست الکترونیک
 • Extras

 • Add-on
 • Add-on
حرفه ای
$2.50per month
 • مدیریت رمز عبور

 • Number of Users to Protect

  شخصی
 • 1 GB
 • ورود خودکار

 • کلمه عبور نامحدود

 • دستگاه های نامحدود & Sync

 • 50
 • 50
 • Unlimited
 • Apps & Account
 • ژنراتور رمز عبور

 • Password Policy

 • PasswordLess Login

 • Security Audit & Activity Report

 • Access From Unlimited Devices

 • Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android

 • دو فاکتور تأیید هویت

  پیام SMS, تماس صوتی, پیام ایمیل, Google Authenticator را / TOTP, گواهی X.509
 • 10
 • چند فاکتور تأیید هویت

 • دسترسی اضطراری

 • بهره وری بارانداز

 • پیشرفته ورود حسابرسی

 • پیشرفته گزارش فعالیت

 • زنده ردیاب رمز عبور

 • ضد سرقت

 • از راه دور خروج

 • دسترسی اضطراری با عکس

 • قابل تنظیم صفحه

 • گزارش جامع

 • برنامه ریزی ورود

 • تن از ویژگی های دیگر

 • Family Manager Dasboard

 • Priority Email
 • Extras

 • Add-on
 • Add-on
نهایی
$3.25per month
 • مدیریت رمز عبور

 • Number of Users to Protect

  شخصی
 • 10 GB
 • ورود خودکار

 • کلمه عبور نامحدود

 • دستگاه های نامحدود & Sync

 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Apps & Account
 • ژنراتور رمز عبور

 • Password Policy

 • PasswordLess Login

 • Security Audit & Activity Report

 • Access From Unlimited Devices

 • Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android

 • دو فاکتور تأیید هویت

  Selfie-2FA, پیام SMS, تماس صوتی, پیام ایمیل, Google Authenticator را / TOTP, USB Flash Drive, گواهی X.509, YubiKey Security Key
 • 30
 • چند فاکتور تأیید هویت

 • دسترسی اضطراری

 • بهره وری بارانداز

 • پیشرفته ورود حسابرسی

 • پیشرفته گزارش فعالیت

 • زنده ردیاب رمز عبور

 • ضد سرقت

 • از راه دور خروج

 • دسترسی اضطراری با عکس

 • قابل تنظیم صفحه

 • گزارش جامع

 • برنامه ریزی ورود

 • تن از ویژگی های دیگر

 • Family Manager Dasboard

 • Priority Email & Chat
 • Extras

 • Add-on
 • Add-on
خانواده
$4.99per month
 • مدیریت رمز عبور

 • Number of Users to Protect

  6 اعضای خانواده
 • 10 GB
 • ورود خودکار

 • کلمه عبور نامحدود

 • دستگاه های نامحدود & Sync

 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Apps & Account
 • ژنراتور رمز عبور

 • Password Policy

 • PasswordLess Login

 • Security Audit & Activity Report

 • Access From Unlimited Devices

 • Supports Windows, مک, Linux, iOS and Android

 • دو فاکتور تأیید هویت

  Selfie-2FA, پیام SMS, تماس صوتی, پیام ایمیل, Google Authenticator را / TOTP, USB Flash Drive, گواهی X.509, YubiKey Security Key
 • 0
 • چند فاکتور تأیید هویت

 • دسترسی اضطراری

 • بهره وری بارانداز

 • پیشرفته ورود حسابرسی

 • پیشرفته گزارش فعالیت

 • زنده ردیاب رمز عبور

 • ضد سرقت

 • از راه دور خروج

 • دسترسی اضطراری با عکس

 • قابل تنظیم صفحه

 • گزارش جامع

 • برنامه ریزی ورود

 • تن از ویژگی های دیگر

 • Family Manager Dasboard

 • Priority Email & Chat
 • Extras

 • Add-on
 • Add-on

بیمار آیکون

متداول سوال

Q

چطور از برنامه برای من مناسب انتخاب کنم?

LogMeOnce فراهم می کند برنامه های متعدد بر اساس نیازهای کاربر. اگر شما به دنبال برای حفاظت از رمز عبور کامل, پس از آن نهایی و یا خانواده نسخه خواهد بود که بهترین راه حل.

Q

آیا من می توانم سعی کنید LogMeOnce قبل از من خرید?

کاملا! شما خواهید دسترسی کاملا برجسته به LogmeOnce برای محاکمه 7 روز.

Q

یک نسخه / طرح رایگان وجود دارد?

آره. طرح LogMeOnce رایگان حق بیمه فراهم می کند ویژگی های مدیریت رمز عبور حق بیمه. LogMeOnce رایگان حق بیمه است حداقل تبلیغات پشتیبانی در حالی که با استفاده از با استفاده از LogmeOnce به دستگاه های نامحدود.

Q

چگونه از آن آسان است به بلند شدن و در حال اجرا?

شما به راحتی می توانید شروع با ثبت نام و نصب افزونه مرورگر ما. شما می توانید کلمه عبور خود را از منابع مختلف به راحتی وارد. و اگر شما هر گونه سوال, ما در اینجا به شما کمک.

Q

من چگونه شارژ?

LogMeOnce بر چرخه صدور صورت حساب سالانه بر اساس و شما باید 30 روز به لغو.