Password Cost ROI —Find Out Your Loss or Savings

A mesura que ajusteu l'escala perquè coincideixi amb la vostra empresa = es calcula l'estimació
estalvis o costos de contrasenyes febles al vostre negoci.

La seva pèrdua de negoci
/curs

Nombre d'empleats

#

Nombre de contrasenyes utilitzades per empleat, per dia

#

Tarifa horària dels empleats / Helpdesk

$

Nombre de contrasenyes per empleat (mitjana de la indústria)

#

Nombre de trucades del servei d’assistència per empleat, per any

#
Desitjo solucionar altres preocupacions ?

Afegiu un cost de supervisió de Dark Web (Supervisió manual sense LogMeOnce)

Afegiu un cost d’incompliment de dades (font: Informe de seguretat d'IBM 2020 cost per incident)

Mostra les opcions avançades

Resultats

La vostra pèrdua de negoci sense LogMeOnce

+

Inversió LogMeOnce Enterprise Edition

=

Estalvi anual creat per LogMeOnce

El vostre enorme ROI creat per LogMeOnce