Password Cost ROI —Find Out Your Loss or Savings

Докато настройвате мащаба, за да отговаря на вашия бизнес = той изчислява приблизително
спестявания или разходи за слаби пароли във вашия бизнес.

Вашата бизнес загуба
/година

Брой служители

#

Брой използвани пароли на служител, на ден

#

Часова ставка за служители / бюро за помощ

$

Брой пароли на служител (средно за индустрията)

#

Брой обаждания в бюро за помощ на служител, на година

#
Искате да поправите други притеснения ?

Добавете разходи за мониторинг на Dark Web (Ръчно наблюдение без LogMeOnce)

Добавете разходи за нарушаване на данни (източник: Доклад за защита на IBM 2020 цена на инцидент)

Показване на разширените опции

Резултати

Загубата на вашия бизнес без LogMeOnce

+

Инвестиция в LogMeOnce Enterprise Edition

=

Годишни спестявания, създадени от LogMeOnce

Вашата огромна възвръщаемост на инвестициите, създадена от LogMeOnce