WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**

Warning Notice to Intruder / Hacker

Вие се осъществява достъп до LogMeOnce потребителя база информационна система, което включва: 1) това приложение, 2) това приложение и компютърна мрежа, 3) всички приложения и компютри, свързани с тази мрежа, и 4) всички устройства и носители за съхранение, свързани към тази мрежа или към компютър в тази мрежа.

This is a LogMeOnce application and computer system, които могат да бъдат достъпни и използвани само за упълномощен LogMeOnce бизнес от упълномощените крайни потребители. Умишлено хак атака, умишлено / неумишлено проникване срещу "никакви" LogMeOnce крайните потребители, неоторизиран достъп или използване на сметка всеки краен потребител, техните данни, това приложение и компютърна система може да бъде предмет на нарушителите към наказателна, граждански, and/or other legal action.

Ако планирате хак / проникване срещу титуляр на сметка LogMeOnce, краен потребител, и / или LogMeOnce мрежа, цялата информация в тази компютърна система може да бъде прихваната, записано, Прочети, копирани, и разкрита от и за упълномощен персонал за служебни цели, включително криминални разследвания. Такава информация включва чувствителни данни криптирана да се съобразят с изискванията за поверителност и защита на личните данни. You will be liable for all damages (financial and/or otherwise) incurred by your victim(с), legal expenses, duress, and any financial damages that they may seek, and/or awarded by appropriate court authority and/or the justice department officials.

Вие разбирате и се съгласявате със следното: Можете да получите достъп до тази информационна система само за разрешено използване; нямате разумни очаквания за поверителност по отношение на каквато и да е комуникация на данни, които преминават или съхраняват в тази информационна система; по всяко време и за всяка законна правителствена цел, правителството може да наблюдава, откъсване, и търси и изземва всякаква комуникация или данни, които пренасят или съхраняват в тази информационна система; и всяка комуникация или данни, които пренасят или съхраняват в тази информационна система, могат да бъдат разкривани или използвани за всяка законна цел на правителството.

Notice to Intruder / Hacker: Access or use of this software and computer system by any person, дали е разрешено или неразрешено, представлява съгласие с тези условия. В тази система няма право на поверителност. You are warned that “in using our service(с), network, софтуер, и / или устройства,” materials “would not be held back in any law enforcement” requests. This warning and agreement between LogMeOnce and you for using its goods , constitutes consent and therefore there was no right or expectation of privacy.

WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**WARNING**