Условия за ползване

У дома - Условия за ползване

УСЛОВИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА LOGMEONCE

 

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ: МАЙ 25-ти 2018

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

**ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ** ** ВНИМАНИЕ ** ВНИМАНИЕ ** ВНИМАНИЕ **

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА

Имате достъп до информационна система на LogmeOnce на базата на потребители, което включва: 1) това приложение, 2) това приложение и компютърна мрежа, 3) всички приложения и компютри, свързани с тази мрежа, и 4) всички устройства и носители за съхранение, свързани към тази мрежа или към компютър в тази мрежа.

Това е приложение и LogmeOnce компютърна система, които могат да бъдат достъпни и използвани само за оторизирани бизнес LogmeOnce от оторизирани крайни потребители. Умишлено хак атака, умишлено / неволно нахлуване срещу „всякакви“ крайни потребители на LogmeOnce, неоторизиран достъп или използване на сметка всеки краен потребител, техните данни, това приложение и компютърна система може да бъде предмет на нарушителите към наказателна, граждански, и / или друго действие.

Ако планирате хак / проникване срещу притежател на акаунт в LogmeOnce, краен потребител, и / или LogmeOnce мрежа, цялата информация в тази компютърна система може да бъде прихваната, записано, Прочети, копирани, и разкрита от и за упълномощен персонал за служебни цели, включително криминални разследвания. Такава информация включва чувствителни данни криптирана да се съобразят с изискванията за поверителност и защита на личните данни.

Вие разбирате и се съгласявате със следното: Можете да получите достъп до тази информационна система само за разрешено използване; нямате разумни очаквания за поверителност по отношение на каквато и да е комуникация на данни, които преминават или съхраняват в тази информационна система; по всяко време и за всяка законна правителствена цел, правителството може да наблюдава, откъсване, и търси и изземва всякаква комуникация или данни, които пренасят или съхраняват в тази информационна система; и всяка комуникация или данни, които пренасят или съхраняват в тази информационна система, могат да бъдат разкривани или използвани за всяка законна цел на правителството.

Access или използването на тази компютърна система от всяко лице,, дали е разрешено или неразрешено, представлява съгласие с тези условия. В тази система няма право на поверителност.

**ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ** ** ВНИМАНИЕ ** ВНИМАНИЕ ** ВНИМАНИЕ **

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Благодаря ти за посещението www.logmeonce.com ("Уебсайт"). Уебсайтът е собственост и се управлява от LogmeOnce Inc. ("LogmeOnce", "Ние", "Нас").

Тези Общи условия ("Условията") управлявайте използването на LogmeOnce решение за управление на пароли, и всички продукти, услуги, приложения, уебсайтове и актуализации в тях ("Услуги"). LogmeOnce, може, от време на време, въведете нови Услуги. Доколкото тези Общи условия се прилагат за новите Услуги, ще ви уведомим, както е описано по-долу.

Тези условия включват конкретно нашата Политика за поверителност, намираща се на адрес www.LogmeOnce.com/privacy.

Тези условия се прилагат за цялата платформа LogmeOnce, решения за управление на пароли, и всички продукти, услуги, приложения, уебсайтове и актуализации в тях („Услугите“). LogmeOnce, може, от време на време, въведете нови Услуги. Доколкото Условията важат за новите Услуги, ще ви уведомим, както е описано по-долу.

Чрез достъп или използване по друг начин на LogmeOnce Services, вие приемате Условията. Доколкото е в съответствие с приложимите закони и разпоредби, Вие също така приемате и се съгласявате с функционалностите и информационните практики на настоящите и бъдещите Услуги. Ако не сте съгласни с която и да е част от Условията, приложима за настоящите и бъдещите Услуги, не трябва да имате достъп или да използвате Услугите.

ВАШАТА СМЕТКА

  1. Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт. Вие носите отговорност за запазването на сигурността и поверителността на вашето потребителско име и парола, и вие носите отговорност за всяка вреда в резултат на разкриването на такава. В случай на нарушение на сигурността на вашия акаунт, ще останете отговорни за всякакви щети, включително, но не само:, всяка директна, косвени или действителни щети, които могат да бъдат причинени от неоторизирано използване.
  2. Вие се съгласявате да ни уведомявате незабавно за всяко неоторизирано използване на вашето потребителско име или парола или акаунт, или друго известно или подозирано нарушение на сигурността.
  3. Не трябва да използвате акаунта си по подвеждащ или незаконен начин, включително по начин, предназначен да търгува от името или репутацията на другите, и можем да променим или премахнем всяко описание или ключова дума, които сметнем за неподходящи или незаконни, или по друг начин вероятно да ни причини отговорност.

ПРАВНО СЪОБЩЕНИЕ

  1. Можете да използвате LogmeOnce само ако можете да сключите обвързващ договор с нас, и не са лице, което е забранено да получава Услугите съгласно законите на Съединените щати или друга приложима юрисдикция.
  2. Вие представлявате и гарантирате това: (аз) или сте повече от 18 годишна възраст, или еманципиран непълнолетен, или притежават законно родителско или настойническо съгласие и (II) са напълно способни и компетентни, и имат законната власт, капацитет и авторитет, да влезете в тези Условия и да спазвате и спазвате тях.
  3. Във всеки случай, ако сте под 13, нямате право да използвате уебсайта или услугите.

ВАШИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ ПРАВА

  1. При спазване на общите условия на тези Условия, ние ви предоставяме лично, непрехвърлимо, неизключително, не-подлицензиране, ограничен, отнемане на лиценз за използване на LogmeOnce стриктно в съответствие с тези Условия.
  2. Можете по всяко време да деинсталирате LogmeOnce от вашето устройство.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УПОТРЕБА

  1. Вие се съгласявате да не изпращате, като част от използването на LogmeOnce, всеки материал, който е незаконен,
   подвеждаща, клеветнически, неприличен, неприличен, с лош вкус, застрашаващи, нарушаване на права на собственост на трети страни, инвазивна на личната поверителност, или по друг нежелателен начин.
  2. Нямате право да използвате LogmeOnce за каквато и да е цел, забранена от някакъв закон или наредба, или да улеснява нарушаването на който и да е закон или наредба.
  3. Нямате право да използвате LogmeOnce, за да се състезавате по какъвто и да е начин с нас. Не можете да се опитвате да използвате някоя „дълбока връзка“, "Стъргало", "Робот", "Бот", "Паяк", "извличане на данни", „Компютърен код“, или всяко друго автоматизирано устройство, програма, инструмент, алгоритъм, процес, методология или ръчен процес със сходни процеси или функционалност, влизам, придобивам, копие, или да наблюдавате всяка част от Уебсайта или Услугите.
  4. Нямате право да използвате LogmeOnce по начин, който би нарушил сигурността на, или се опитват да получат неоторизиран достъп до уебсайта или услугите, данни, материали, информация, компютърни системи или мрежи, свързани към всеки сървър, свързан с LogmeOnce чрез хакване, извличане на парола или други средства.
  5. Нямате право да се представяте за лице или образувание, или невярно заявяват или по друг начин представляват принадлежност към лице или образувание.
  6. Няма да качвате или предавате чрез LogmeOnce всички компютърни вируси, троянски коне, червеи или нещо друго, предназначено да пречи, прекъсва или нарушава нормалните оперативни процедури на компютър.
  7. Може да не ви пречи, опит за намеса или по друг начин да наруши правилното функциониране на Уебсайта, Услугите или всякакви други дейности, извършвани на или чрез или всички сървъри или мрежи, свързани с LogmeOnce.
  8. Ако открием, че вашият акаунт се използва във връзка с някоя от тези дейности, ние си запазваме правото да закрием профила ви.

LOGMEONCE MUGSHOT ANTI-HACKING

  1. LogmeOnce Mugshot е софтуер за защита от хакерска защита, който защитава онлайн акаунти и устройства чрез откриване на неоторизиран достъп и възможно хакване или нарушаване на тези акаунти и устройства.
  2. За да използвате LogmeOnce Mugshot, ще изберете кои акаунти и устройства LogmeOnce Mugshot ще следи. Чрез използването на LogmeOnce Mugshot, Вие упълномощавате LogmeOnce да наблюдава тези акаунти и устройства.
  3. При инсталиране на LogmeOnce Mugshot, се показват определени разрешения, които трябва да предоставите, за да инсталирате и използвате софтуера. LogmeOnce Mugshot може да предложи да направите промени в настройките на вашия акаунт и устройство. Тези промени, ако бъде одобрен от вас, може да бъде конфигуриран по всяко време в настройките, налични във вашия акаунт или устройство.
  4. Анти-хакерските функции на LogmeOnce Mugshot няма да работят, ако не е инсталиран, актуализиран, или активен на устройството. Дори и при тези условия, потвърждавате и се съгласявате, че успехът на функциите за анти-хакерска зависимост зависи от артикулите под ваш контрол или трети страни, които LogmeOnce не контролира и не влияе, като (но не се ограничава до), устройството се захранва и / или с останала батерия, активна връзка между устройството и мрежата за данни (включително, в случай на платени мрежи, активен акаунт с положителен баланс, свързан с устройството), и картографски данни или друга информация за местоположението (която идва от услуги на трети страни) които може да не са достъпни във всички области или да съдържат непълни или неточни данни.
  5. Вие признавате и се съгласявате, че LogmeOnce Mugshot е спомагателен инструмент и не замества процедурите, които трябва да извършите с правоприлагащите органи, особено в случай на грабеж или хакване на устройства.
  6. Информацията и метаданните ще бъдат предоставени на правоимащите (упълномощен) собственик на акаунт, за да изтегли и разгледа метаданните на хакера.
  7. LogmeOnce не проверява съдържанието и / или данните, които се съхраняват или предават чрез LogmeOnce Mugshot.
  8. LogmeOnce не гарантира нито местоположението, дори и приблизителни, на акаунт или устройства, на които е инсталиран LogmeOnce Mugshot, нито успех в процедурата за търсене и местоположение.

 

LOGMEONCE ШОКОВЕ ©

  1. Shocks © са уникални функции на LogmeOnce Password SHOCK ©, които предупреждават вас и всеки друг достоен потребител на вашия акаунт или устройство, за разрешени или неоторизирани дейности за достъп в тях са открити.
  2. Шокове © са мерки за противодействие, които служат като предупредително съобщение (внимание) към вас и всеки друг потребител на вашия акаунт или устройство, че някоя от информацията и метаданните е записана, събрани и съхранени, и че такава информация и метаданни (включително, но не само, събиране на аудио, видео, GPS локализация, IP адрес, имейл адрес, снимки на екрани, информация за браузъра, дата и час, щракане на селфи, и снимка(с) използване на функции на устройството и камера(с)) може да се използва като доказателство при всяко правно действие.
  3. Шоковете © могат да се доставят под формата на изскачащи прозорци, предупреждения, звуков, видео, възпроизвеждане на предварително записано аудио предупреждение, видео, музикален файл(с), и / или сирена, вибрация или устройството, аларми, мига, екранно разтърсване, локаут, Captcha, или техните комбинации.
  4. Като инсталирате LogmeOnce, Вие се съгласявате, съгласие и да разбере, че в случай на някаква съмнителна дейност, успешен и / или неуспешен опит(с) за достъп до вашия акаунт или устройство, и / или насочване към LogmeOnce, или друг акаунт в LogmeOnce(с) притежателите, и / или устройства(с) LogmeOnce ще предизвика и натисне действия, за да активира Shocks ©.
  5. Вие се съгласявате и приемате, че Shocks © може да изпълнява различни скриптове на вашето устройство, направете промени в конфигурацията на устройството, инсталирайте и деинсталирайте софтуер, и направете други промени в устройството и / или акаунта, колкото е необходимо за logmeOnce, анти-хакерство, и функции за защита от заплаха, за да функционират.
  6. Вие се съгласявате и се съгласявате, че ще запазите LogmeOnce, и всяка насочена сметка, или не е насочен, и всички притежатели на акаунти, освободени от всякакви вреди, юридически искове, съдебни дела, и т.н. и т.н.. и т.н..
  7. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не продължавайте със създаването на акаунт в LogmeOnce, или деинсталирайте LogmeOnce и изтрийте данните си.
  8. Съдържанието и / или данните, които се съхраняват или предават чрез LogmeOnce Shocks ©, се проверява от LogmeOnce за формулиране на отговор на нападателя.
  9. Информацията и метаданните НЕ се предоставят на правоимащите (упълномощен) собственик на акаунт.

 

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТАДАТА

  1. В случай на някаква подозрителна активност или неуспешен опит за достъп до тези акаунти, LogmeOnce Mugshot and Shocks © ще имат достъп до устройството или акаунта, използвани за подозрителната активност или неуспешен опит, и извлечете информацията и метаданните, които се използват за формиране на модели на дейност. Тази информация и метаданни могат да включват, но не се ограничават до:
    ● Снимка, направена с предна камера на устройството;
   • ● Снимка, направена със задна камера на устройството;
   • ● Глас на потребителя на устройството;
   • ● Видео на потребителя на устройството;
   • ● IP адреси;
   • ● идентификационни низове за компютър или мобилно устройство (т.е.. вида на устройството, използвано за достъп до акаунта);
   • ● Час и дата на достъп до акаунта;
   • ● GPS данни и допълнителни параметри; и
   • ● Моделите на използване се използват за идентифициране на подозрително поведение и предупреждение на потребителите за възможен неоторизиран достъп до техните акаунти.
  1. LogmeOnce не гарантира възстановяване на съдържание и / или данни, които се съхраняват или предават чрез вашия акаунт или устройство.

 

РАЗРЕШЕНО И НЕУТОРИЗИРАН ДОСТЪП

  1. Вие разбирате и се съгласявате, че докато LogmeOnce Mugshot е проектиран да защити вашето устройство или акаунт от неоторизиран достъп, LogmeOnce Mugshot ще функционира по подобен начин в случай на неуспешен опит за достъп от лица, които са упълномощени да имат достъп до вашия акаунт или устройство по някаква причина. Това може да включва вас или което и да е лице, на което сте упълномощили или нямате забрана за достъп.
  2. По този начин, дали достъпът е разрешен или неоторизиран, LogmeOnce Mugshot ще функционира напълно в акаунта или устройството, за което LogmeOnce Mugshot е активиран.
  3. В случай, че поради разрешения или неоторизиран достъп, правата на интелектуална собственост на която и да е трета страна, права на поверителност или всяко приложимо право е нарушено или нарушено, Вие, не LogmeOnce, ще бъде единствено отговорен за разследването, отбрана, уреждане и освобождаване от всяка такава претенция за нарушение на интелектуална собственост.
  4. Ваша единствена отговорност е да гарантирате, че информацията или данните, които се съхраняват чрез LogmeOnce Mugshot, не нарушават авторските права на трети страни, и не е незаконно или нарушава правилата и политиките на LogmeOnce. Ще обезщетите и държите безобиден LogmeOnce, нейните родители, дъщерни дружества, филиали, служители, служители, агенти, партньори и лицензодатели от всякакви загуби, разходи, пасиви и разходи (включително адвокатски хонорари) свързани със или произтичащи от съдържанието на съхранени данни, или използване на продукти на LogMeOnce.
  5. Вие приемате единствената отговорност за всяка загуба и / или повреда, включително загуба на съдържание и / или данни, причинени от възможни несъвместимости, промени, грешки, изтриване на файлове, неизправности, и проблеми, които могат да възникнат във вашия акаунт или устройство, както и в техния хардуер, софтуер, системи, приложения, файлове, функции, кодови последователности и други програми, включително, но не само антивирусни програми и програми или услуги за съхранение в резултат на използването на LogmeOnce Mugshot заради достъпа, независимо дали са разрешени и неразрешени.
  6. В никакъв случай LogmeOnce не носи отговорност за грешка или неизправност, причинени от вътрешни и / или външни елементи на функционалността на LogmeOnce Mugshot, включително хардуер или софтуер. LogmeOnce също не носи отговорност в случаите, когато LogmeOnce Mugshot са били използвани по различен начин от указания от LogmeOnce, или във всяка друга злоупотреба, небрежен или неподходящ начин (включително, но не се ограничава до, използвайте извън препоръчителната среда) или от трети страни.

 

ЗАБРАНА СРЕЩУ HACK-BACK

  1. Силно препоръчваме да не се хаква нечия система, бдителни правосъдни действия, и хакове. По този начин, Вие се съгласявате никога да не използвате LogmeOnce за извършване на подобни действия. В случаите, когато сте запознати с незаконно действие, извършено срещу нечия система, горещо ви съветваме да докладвате и предавате такива на органите на реда или на по-висшите органи.
  2. въпреки това, като се имат предвид ограниченията в настоящата технологична и правна рамка, признаваме, че в гражданския и търговския интернет контекст има нападателни способности за отбранителни цели. Те включват случаи, при които събраната информация може да бъде особено полезно доказателство за по-висш орган, или ако бивши познати, или, в случай на собственик на бизнес, бивши служители, имат достъп до акаунти без разрешение.
  3. При използване на LogmeOnce за цели, подобни на непосредствено предходния параграф, като например събиране на данни и информация за натрапник, трябва да изтеглите двигателя и разширението за кодиране LogmeOnce. осигурен, че ще се съгласите с техните Общи условия за изтегляне и инсталиране. Предоставено допълнително, че ще се съгласите с други приложими закони и разпоредби.
  4. Независимо дали изтеглите и инсталирате двигателя и разширението LogmeOnce за шифроване на вашата собствена или чужда система, и след което те събират всяко изображение или данни, потвърждавате, че това е резултат от въвеждане на грешни потребителски идентификационни данни и / или опит за хакване. Вие също се съгласявате, че всяка снимка или данни, събрани по време на този процес, могат да бъдат използвани от законния собственик на акаунта за откриване на виновник или споделяне на такава информация с органите на реда или по-висшите органи. В тези случаи, съгласявате се с това:
    а) Ние няма да носим отговорност за загуба на данни.
   • б) Ние няма да носим отговорност, ако системата е хакната по някаква причина.
   • ° С) Ние няма да носим отговорност, ако LogmeOnce е хакнат по някаква причина.
   • д) Вие носите пълна отговорност за всички събрани снимки и данни, като снимка на хакер, GPS, адрес, между другото.
  1. Съветваме ви да предоставите всички данни за хакер или натрапник, които сте събрали, на органите на реда и на съответните органи.
  2. Разпоредбите за ограничена отговорност и отказ от отговорност в тези условия се прилагат много добре за тези разпоредби при отстъпване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ

  1. Когато имате достъп или LogmeOnce, получавате достъп до различни видове информация и материали. Съдържанието ще включва информация и материали, публикувани в публична зона на уебсайта.
  2. Не сме прегледали, и не могат да бъдат прегледани, всички материали, включително компютърен софтуер, който не е подписан криптографски от нас, публикувано в LogmeOnce, и следователно не може да носи отговорност за съдържанието на този материал, употреба или ефекти. Чрез работа с LogmeOnce, ние не представляваме или предполагаме, че подкрепяме публикуваните там материали, или че смятаме такъв материал за точен, полезни или не вредни.
  3. Вие сте отговорни за предприемането на предпазни мерки, колкото е необходимо, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, глисти, Троянски коне, и друго вредно или разрушително съдържание.
  4. Уебсайтът и услугите могат да съдържат съдържание, което е обидно, неприличен, или по друг нежелателен начин, както и съдържание, съдържащо технически неточности, типографски грешки, и други грешки. Ние се отказваме от всякаква отговорност за вреди, произтичащи от използването от посетителите на или от всяко изтегляне от тези посетители на такова съдържание.

 

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГРЕШКИ

  1. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямаме задължение да коригираме дефекти или грешки в предоставеното от вас LogmeOnce, независимо от това дали ни информирате или по друг начин узнаем за такива дефекти или грешки.
  2. Можем да предоставим задължителни актуализации на LogmeOnce със или без предизвестие, за да гарантираме продължаване на работата, сигурност и стабилност на LogmeOnce. Може да предоставим и други актуализации на LogmeOnce, че ще имате възможност да инсталирате.
  3. Доколкото ви предоставяме всякакви актуализации или надстройки, такива се считат за част от LogmeOnce и са предмет на всички разпоредби в настоящите условия.

 

РЕКЛАМИ

  1. Безплатната версия на LogmeOnce се поддържа от и показва реклами.
  2. Нашата цел е да доставяме рекламно и друго търговско или спонсорирано съдържание, което е ценно за нашите потребители и рекламодатели. Вие ни давате разрешение да използваме вашето име, снимка на профила, съдържание, и информация във връзка с търговска, спонсорирано, или свързано съдържание (като марка, която харесвате) обслужвани или подобрени от нас.
  3. Ние не даваме вашето съдържание или информация на рекламодатели без вашето съгласие.
  4. Запазваме си правото да създаваме, промяна или изтриване на съдържанието, честота, продължителност, цел, позициониране и използване на рекламите по наше усмотрение без предизвестие.
  5. Вие се съгласявате да не го направите, по всякакъв начин, блок, скрийте или променете рекламите. Ние си запазваме правото да изтрием вашия акаунт и да спрем използването на LogmeOnce, ако ние, по някаква причина, вярвайте, че сте се опитали или сте успели в блокирането, скриване или промяна на рекламите по какъвто и да е начин.
  6. Ако желаете да използвате LogmeOnce без рекламите, препоръчваме ви да изтеглите платено издание LogmeOnce само за $1 на месечна употреба.

СОБСТВЕНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

  1. Вие разбирате и признавате, че софтуерът, код, собствени методи и системи, използвани за осигуряване на LogmeOnce и всички актуализации, модификации и подобрения към тях (колективно, „Нашата технология“) сте: (а) авторски права от нас и / или нашите лицензодатели съгласно Съединените щати и международните закони за авторското право; (б) предмет на други права на интелектуална собственост и права на собственост и закони; и (° С) собственост на нас или на нашите лицензодатели.
  2. Нашата технология може да не се копира, модифициран, възпроизведената, преиздадена, е публикувал, предадена, продаден, предлагани за продажба, или преразпределени по някакъв начин без нашето предварително писмено разрешение и предварително писмено разрешение на приложимите ни лицензодатели. Трябва да спазвате всички известия за авторски права, информация, и ограничения, съдържащи се в или свързани с някоя от нашите технологии. Нищо в тези Условия не ви дава право да получавате доставка на копие от Нашата технология или да получите достъп до Нашата технология, освен както обикновено и позволено чрез Уебсайта съгласно тези Условия.. освен това, нищо в тези Условия не се счита за предоставено, чрез подразбиране, естопел или по друг начин, лиценз за Нашата технология.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  1. Уебсайтът е защитен от законите за авторското право, международни договори за авторско право, и всички други приложими закони за интелектуална собственост. Притежаваме заглавието, авторско право и други права на интелектуална собственост в уебсайта. Нашето име, лога, и имената, свързани с Уебсайта, са наши запазени марки и не могат да бъдат използвани без предварително писмено съгласие.
  2. Други имена и лога, които може да видите във връзка със Услугите или на Уебсайта, са собственост на трети страни и не могат да бъдат използвани без предварителното им писмено съгласие.

НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛНОТО ПРАВО И ПОЛИТИКАТА НА DMCA

  1. Докато молим другите да спазват нашите права на интелектуална собственост, ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалът, разположен на или свързан с нас, нарушава вашите авторски права, Ви насърчаваме да уведомявате LogmeOnce в съответствие с нашия Закон за авторското право на цифровите хилядолетия ("DMCA") политика. Ще отговорим на всички подобни известия, включително, ако се изисква или уместно, чрез премахване на нарушаващия материал или деактивиране на всички връзки към нарушаващия материал. В случай на посетител, който може да наруши или многократно наруши авторските права или други права на интелектуална собственост на LogmeOnce или други, ние може да, по наша преценка, прекратява или отказва достъп до и използване на Уебсайта. В случай на такова прекратяване, няма да имаме задължение да предоставяме възстановяване на суми, платени преди това.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ

  1. ВИЕ СТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪГЛАСНИТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ Е НА ВАШИЯ РИСК. НИЩО НИЕ, НАШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТЪРГОВЦИ, ЛИЦЕНЗОРИ НЕ ПОЛУЧАВАМЕ, ГАРАНТИРАЙТЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ БЕЗПЛАТНИ ИЛИ ГРЕШКИ; НЯМА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ АФОРЕЗАЙДА, ДА ПРАВЕТЕ ГАРАНЦИЯ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГИТЕ, ИЛИ КАТО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКАКА ИНФОРМАЦИЯ, ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НЯМА НИЩО НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ НЕЗАВИСИМИ МРЕЖЕНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ПРАВЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ВСИЧКО ИЗРАЗЯВАНО ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНО, ТОЗИ ДОСТЪП ЩЕ БЪДЕ НАЛИЧЕН ОТ ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
  2. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАТО ЕКСПРЕСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТУК, УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА „КАКТО Е“, „КАТО НАЛИЧНИ” ОСНОВА БЕЗ ГАРАНЦИИ НА ВСИЧКИ ВИДИ, ВСИЧКО ИЗРАЗЯВАНО ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ГАРАНЦИИ НА ДЯЛ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ФИТНЕС ЗА ДЕЙСТВЕНА ЦЕЛ, ДРУГИ ОТ ТЕЗИ ГАРАНЦИИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНЕНИ ОТ И НЕОБХОДИМО ОТ ИЗКЛЮЧВАНЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ. БЕЗ УСЛОВНИ СЪВЕТИ ИЛИ ПИСМЕНИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, НАШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТЪРГОВЦИ, ЛИЦЕНЗОРИ ИЛИ ЛИКВИТЕ, ДА СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ; НИЩО НЯМА ДА СЕ РАЗВИТЕ НА ВСЯКА ТАКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ.
  3. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕВЪЗМОЖНОСТ, ЗАЩО НЕ, ИЛИ НЯКОЙ ЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕН В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОРЪКИ, НЕПРЯК, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ УВРЕЖДЕНИЯ, РЕЗУЛТАТИ ОТ УПОТРЕБА ИЛИ НЕЗАКОННОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ВАС НА ВСЯКАКВАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ ТОВА РЕЗУЛТАТ ОТ НЕЗАБАВЛЕНИЯ, ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ИЛИ ИМЕЙЛ, ГРЕШКИ, ДЕФЕКТИ, ВИРУСИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ, НАРУШЕНИЕ, КОМПРОМИС, HACK ATTACK, D.O.S., КРАЙ ДАННИ, ЗАГУБИ НА ДАННИ, ИЛИ НЯКОЙ СЪБАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КАКВО ИЛИ НЕ ОГРАНИЧЕНО ДЕЙСТВИЯ НА БОГА, Провал на комуникациите, КРАЖБА, РАЗГЛЕЖДАНЕ ИЛИ НЕОТВЪРДЕН ДОСТЪП ДО НАШИТЕ ЗАПИСИ, ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ. ЗАЩОТО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДНИ ИЛИ ИНЦИДЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, В ТАКИВА ДЪРЖАВИ НАШЕТО ОТГОВОРНОСТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОСТАНОВЕНО ОТ ЗАКОНА.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  1. Вие носите пълна отговорност за всеки отделен артикул (вашето „Потребителско съдържание“) които публикувате или по друг начин да направите обществено достояние на Уебсайта или Услугите. Както между вас и нас, Вие запазвате собствеността и всички права върху интелектуална собственост върху материали, защитени с авторски права, които се съдържат в Потребителското съдържание.
  2. Вие ни предоставяте неизключителен, безвъзмезден, напълно платен, напълно сублицензируем, световен лиценз, под всяко и всички ваши авторски права и други права на интелектуална собственост, свързани с това Потребителско съдържание. Вие се съгласявате, че всяко такова Потребителско съдържание или производни негови произведения (различна от лична информация за вас), може да бъде разпространен, разпределена, публично показани, възпроизведената, използвана, подлицензира, е публикувал, или публикувани от нас, и търси, Показва, отпечатани или използвани по друг начин или използвани от нашите клиенти.
  3. Вие се съгласявате да не преразглеждате Потребителско съдържание, публикувано от други.
  4. Въпреки че се стремим да прилагаме тези правила с всички наши потребители, може да бъдете изложени на потребителско съдържание, което нарушава нашите правила или е обидно по друг начин. Имате достъп до уебсайта и услугите на свой риск. Ние не носим отговорност за вашето излагане на Съдържание на уебсайта или чрез Услугите, независимо дали то нарушава нашите правила за съдържание или не.
  5. Ние може да, но не сме задължени да прекратим вашия акаунт и / или премахнете Потребителското съдържание от уебсайта, ако определим или подозираме, че вие ​​или вашето съдържание нарушава тези условия или приложимото споразумение с нарушителя(с). Потребителски данни
  6. Когато използвате уебсайта или услугите, може да събира или получава данни, информация и код от вас и / или устройствата, където използвате LogmeOnce. Нашата Политика за поверителност, заедно с тези Условия, описва нашето събиране и използване на такива данни. С настоящото се съгласявате и се съгласявате с нашата Политика за поверителност, както и със събирането и използването, описани в тази политика и тези Условия.

КЛИЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  1. Този раздел ще се прилага само ако се намирате в Европейския съюз. Ако искате да сключите стандартни договорни клаузи на ЕС с нас, тъй като се отнася до обработката на вашата информация, можете да поискате добавка за обработка на данни ("DPA") DPA формуляр за заявка, и предварително подписан DPA ще ви бъде предаден за изпълнение.
  2. Ако Вашето потребителско съдържание е подчинено на законите на ЕС за защита на данните и се обработва от нас като обработващ данни, действащ от ваше име (в качеството ви на администратор на данни), ще използваме и обработваме Вашето Потребителско съдържание, за да предоставим Услугите и да изпълним задълженията си по Споразумението, и в съответствие с вашите инструкции, представени в настоящото споразумение.
   ОБРАТНА ВРЪЗКА
  3. В случай, че ни предоставите някакви идеи, мисли, критики, предложени подобрения или друга обратна връзка (колективно „Обратна връзка“), Вие се съгласявате, че можем да използваме обратната връзка, за да модифицираме нашите продукти и услуги, и че няма да ви се дължи обезщетение, включително всички роялтии, свързани с продукта или услугата, които включват вашата обратна връзка.
  4. Вие ни предоставяте в цял свят, безвъзмезден, напълно платен, вечен, неотменим лиценз за използване, възпроизвеждат, Промени, превеждам, разпространяват, изпълнява, показ, внос, продажба, оферта за продажба, грим, са направили и използват по друг начин обратната връзка под каквато и да е форма, средства, или технология, независимо дали сега са известни или са разработени по-нататък, и да позволи на другите да правят същото. Това е вярно с обратната връзка, която ни предоставяте чрез всеки метод за комуникация с нас, освен ако не сме сключили отделно споразумение с вас, което предвижда друго.
   ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ
  5. Вие носите пълна отговорност за потребителското съдържание, Потребителски данни и вашето използване на LogmeOnce. Не одобряваме потребителското съдържание или потребителските данни, нямат задължение да наблюдават никое потребителско съдържание или потребителски данни, и не поемаме никаква отговорност за тези материали. Във всички случаи, LogmeOnce си запазва правото да премахва или деактивира достъпа до всяко Потребителско съдържание или Потребителски данни без отговорност към вас по някаква или без причина, включително за отчитане на промени в LogmeOnce или ограничения за използване или за предотвратяване на нарушения на тези условия, вреда за други потребители, или отговорност към трети лица. LogmeOnce може да предприеме тези действия без предварително уведомяване към вас или трета страна. Премахването или деактивирането на достъпа до тези материали се извършва по наша собствена преценка, и не обещаваме да премахнем или деактивираме достъпа до конкретно потребителско съдържание или потребителски данни. Вие носите пълна отговорност за поддържането на допълнително архивиране на потребителското съдържание и на всички потребителски данни, и LogmeOnce не носи отговорност за загуба или унищожаване на тези материали.

ВАШИТЕ ГАРАНЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

  1. Вие гарантирате и заявявате, че имате законната власт и правомощия да се съгласите с тези Условия и Политиката за поверителност. С настоящото се съгласявате да ни държите безобидни, и за ваша сметка се справяйте и защитавайте, всеки иск и защита на иск срещу трета страна, предявен срещу нас, произтичащ от нарушението на тези Условия. Ще заплатите всички щети и разноски, присъдени в такъв костюм. Ще се защитавате, освободи от отговорност, и ни държи (и нашите офицери, директори, служители и агенти) безвреден от всякакви разходи или разходи, произтичащи от призовка на трета страна или задължително правно разпореждане или процес, който търси вашата информация или данни, включително, без ограничение, незабавно плащане на всички разходи (включително адвокатски хонорари) понесени от нас в резултат. В случай на такава призовка или задължителен законов ред или процес, Вие също се съгласявате да ни плащате за персонала си в отговор на такава призовка на трети страни или принудително правно разпореждане или процес по нашите приложими тогава тарифи.
  2. Вие представлявате и гарантирате това (аз) използването на Уебсайта ще бъде в строго съответствие с Декларацията за поверителност на LogmeOnce, с тези Условия и с всички приложими закони и разпоредби (включително без ограничение местните закони или разпоредби във вашата страна, състояние, град, или друга държавна област, по отношение на онлайн поведение и приемливо съдържание, и включително всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от Съединените щати или държавата, в която пребивавате) и (II) използването на Уебсайта няма да наруши или злоупотреби с правата на интелектуална собственост на която и да е трета страна.

ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

  1. LogmeOnce може да бъде свързан към и от уебсайтове и услуги на трети страни, които не са под нашия контрол. Ние не носим отговорност за съдържанието, звена, промени и актуализации в такива трети страни. Ние предоставяме такива връзки само за удобство, и включването на която и да е връзка не предполага нашето одобрение за нея. Вие сте отговорни за предприемането на предпазни мерки, колкото е необходимо, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, глисти, Троянски коне, и друго вредно или разрушително съдържание. Ние отказваме всякаква отговорност за вреди, произтичащи от използването на уебсайтове и уеб страници, които не са LogmeOnce.

 

СОФТУЕР ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

  1. Определени части от LogmeOnce съдържат технология, софтуер, и данни, собственост на трети страни и лицензирани на LogmeOnce за използване и преразпределение под лицензи с отворен код и търговски лицензи и в съответствие с техните условия. Независимо от някое от условията на лицензионното Ви споразумение с нас, Вие се съгласявате с условията на тези лицензи на трети страни. Списъкът с лицензи на трети страни може да не е пълен и може да се актуализира от време на време. Запазваме си правото, по свое усмотрение, да модифицираш, замени, или добавете към която и да е част от този списък. Ваша е отговорността периодично да проверявате списъка за промени. Продължаващото ви използване или достъп до LogmeOnce след публикуването на всички промени в списъка представлява приемане на тези промени.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

  1. Можем да ви дадем предимствата на нашите Услуги само чрез извършване на бизнес чрез Интернет, и следователно ние се нуждаем от вас, за да се съгласите с нашите електронни съобщения. Този раздел ви информира за вашите права, когато получавате съобщения от нас по електронен път.
  2. За договорни цели, Вие (аз) съгласие за получаване на съобщения от нас в електронен вид; и (II) се съгласяват, че всички условия, споразумения, известия, документи, оповестявания, и други комуникации ("Съобщения") че ние ви предоставяме по електронен път, отговарящо на всяко правно изискване, което биха изпълнили такива съобщения, ако беше писмено. Вашето съгласие да получавате съобщения и да правите бизнес по електронен път, и нашето съгласие да го направим, важи за всички ваши взаимодействия и транзакции с нас. Гореизложеното не засяга вашите права, които не могат да се отменят.
  3. Можете също да получите копие от тези Условия, като посетите този уебсайт. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на съобщения по електронен път, като се свържете с нас. Ако оттеглите съгласието си, от това време нататък, трябва да спрете да използвате уебсайта и услугите. Оттеглянето на вашето съгласие няма да повлияе на законната валидност и приложимост на задължения или електронни съобщения, предоставени или сключени бизнес между нас преди момента, в който оттеглите съгласието си. Моля, информирайте ни за всички промени във вашия имейл или пощенски адрес, така че да продължите да получавате всички съобщения без прекъсване.

СИГУРНОСТ

  1. Следваме общоприетите индустриални стандарти, за да защитим предоставената ни лична информация, както по време на предаването, така и след като го получим. Няма метод за предаване по интернет, или метод за електронно съхранение, е 100% сигурен, въпреки това. Следователно, докато се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашата лична информация, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност по време на предаването.

УПОТРЕБА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

  1. LogmeOnce е търговски компютърен софтуер. Ако сте агенция, отдел, или друго образувание от правителството на Съединените щати, използване, удвояване, репродукция, пускане, модификация, разкриване, или прехвърляне на LogmeOnce, или всякаква свързана документация от всякакъв вид, включително технически данни и наръчници, е ограничен от тези условия в съответствие с Федералния регламент за придобиване 12.212 за граждански цели и допълнение на Федералния регламент за регулиране на придобиването на отбрана 227.7202 за военни цели. LogmeOnce е разработен изцяло на частни разходи. Всяка друга употреба е забранена.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

  1. LogmeOnce подлежи на експортни ограничения от правителството на Съединените щати и ограничения за внос от някои чуждестранни правителства, и вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и разпоредби за износ и внос във вашия достъп до или използване на LogmeOnce. Няма да го направите (и не позволява на която и да е трета страна) премахнете или изнесете от Съединените щати или разрешете износа или реекспорта на която и да е част от LogmeOnce или който и да е пряк продукт от тях: (а) в (или на гражданин или местно лице на) всяка ембарго или подкрепяща тероризма държава; (б) на всеки от САЩ. Таблицата на отказаните поръчки или САЩ. Списък на Министерството на финансите със специално определени граждани; (° С) за всяка държава, за която този износ или реекспорт е ограничен или забранен, или по отношение на което правителството на Съединените щати или която и да е агенция от него изисква лиценз за износ или друго правителствено одобрение по време на износа или реекспорта, без първо да е получил такъв лиценз или одобрение; или (д) в противен случай в нарушение на всички ограничения за износ или внос, закони или разпоредби на САЩ или на всяко чуждестранно правителство, агенция или орган. Вие представлявате и гарантирате това (аз) не се намирате в, под контрола на, или гражданин или местно лице на която и да е такава забранена страна или в който и да е списък на такива забранени страни и (II) че никой от потребителското съдържание или потребителски данни не се контролира съгласно американските разпоредби за международен трафик на оръжие. LogmeOnce не може да се използва за проектиране или разработване на ядрени, химически, или биологични оръжия или ракетни технологии без предварително разрешение от правителството на Съединените щати.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

  1. Можем да прекратим или спрем вашия акаунт и / или вашия достъп до LogmeOnce, без предварително уведомление и без отговорност, по някаква или без причина, включително ако определим добросъвестно това: (а) сте нарушили тези Условия, (б) сте нарушили правата на трети страни или приложимите закони, правила или разпоредби, (° С) вече не използвате активно LogmeOnce, или (д) не сте платили такси, дължими на нас. Тези средства са в допълнение към всички други средства за защита, които може да имаме по закон, в собствен капитал или по друг начин.
  2. Ще направим разумен опит да ви уведомим за всяко прекратяване или спиране на достъпа ви до LogmeOnce, използвайки информацията във вашия акаунт или чрез самия LogmeOnce. въпреки това, ние си запазваме правото да прекратим достъпа до LogmeOnce по всяко време, със или без предизвестие.

Ефект от прекратяване

  1. Вие потвърждавате и приемате това при спиране, прекратяване или изтичане на Вашата способност за достъп до LogmeOnce ще престане и няма да имаме задължение да съхраняваме такива артикули или да Ви ги предоставяме. Ако прекратим достъпа ви до LogmeOnce, вашите лицензионни права се прекратяват и вие трябва: (аз) незабавно преустановете всякаква употреба на приложимите LogmeOnce и (II) Изтрий (или, по наше желание, връщане) всички копия, които имате на приложимия LogmeOnce (Ако някой).

оцеляване

  1. Всички условия на тези Условия ще преустановят всяко спиране, прекратяване или изтичане, с изключение на правата, предоставени ви съгласно Вашите права на използване.

 

ПРАВНИ СПОРОВЕ

  1. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВАЖНО ТОВА РАЗДЕЛ. ИЗРАЗЯВА ВАШИТЕ ПРАВНИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО ПРАВО ЗА ДА ЗАЯВИТЕ ЗАКОНО В СЪД. Вие и LogmeOnce се съгласявате, че тези Условия засягат междудържавната търговия и че Федералният закон за арбитража управлява тълкуването и прилагането на тези арбитражни разпоредби. Този раздел е предназначен да се тълкува широко и урежда всички спорове, включително, но не само, искове, произтичащи от или свързани с тези условия, всеки LogmeOnce, и / или всеки аспект от отношенията между нас, дали подобни претенции се основават на договор, закононарушение, статут, измама, погрешно представяне или друга правна теория, възникнали преди тези Условия или всяко предварително споразумение, или са възникнали след прекратяването на тези Условия. Единствените изключения от тази задължителна арбитражна разпоредба са описани в подраздела „Изключения“ по-долу. Като се съгласявате с настоящите Условия или използвате LogmeOnce, Вие се съгласявате да решавате всички спорове с нас, както следва:

Първоначално разрешаване на спорове

  1. Повечето спорове могат да бъдат разрешени без да се прибягва до съдебни спорове. Преди да започнете арбитраж, страните се съгласяват да използват най-добрите усилия за уреждане на всеки спор, иск, въпрос, или несъгласие директно чрез консултация с отдела за поддръжка на LogmeOnce. Можете да се свържете с нашия отдел за поддръжка на [email protected]

Обвързващ арбитраж

  1. Ако страните не постигнат съгласувано решение в срок от тридесет (30) дни от началото на неформалното разрешаване на спорове съгласно разпоредбата по-горе, тогава всяка от страните може да започне обвързващ арбитраж като единствено средство за разрешаване на спорове. По-конкретно, всички спорове (включително, но не само, всякакви претенции, произтичащи от или свързани с тези Условия и / или който и да е аспект от отношенията между нас) окончателно се урежда чрез обвързващ арбитраж, администриран от JAMS в съответствие с Общите правила за арбитражна процедура на JAMS за претенции, които не надвишават $250,000 и Обширните арбитражни правила на JAMS за превишаване на претенции $250,000 в сила в момента на започване на арбитража. Арбитърът, а не всеки федерален, състояние, или местен съд или агенция, имат изключителни пълномощия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от или свързани с тълкуването, приложимост, изпълняемост, или образуване на тези Условия (включително Политиката за поверителност) включително, но не само, всяко твърдение, че всички или която и да е част от тези Условия е невалидна или невалидна, дали даден иск подлежи на арбитраж, или въпросът за отказ от водене на съдебни спорове. Арбитърът е упълномощен да разреши каквото и да било облекчение в съда по закон или в справедливост. Решението на арбитъра е писмено и е обвързващо за страните и може да бъде вписано като решение във всеки компетентен съд.
  2. За да започнете арбитраж, трябва да направите следното: (а) Напишете искане за арбитраж, което включва описание на иска и размера на щетите, които искате да възстановите (можете да намерите копие на искане за арбитраж на www.jamsadr.com); (б) Изпратете три копия от искането за арбитраж, плюс съответната такса за подаване, до JAMS, Два центъра Embarcadero, апартамент 1500, Сан Франциско Калифорния 94111; и (° С) Изпратете ни едно копие от искането за арбитраж при нас 1 2010 Корпоративен гребен, апартамент 700, Маклийн, Вирджиния 22102, САЩ., Вашингтонът, D.C. Столична област. На вниманието на: Главен съветник.

Отказ от класово действие

  1. Освен това страните се споразумяват, че арбитражът се провежда само в техните индивидуални възможности, а не като класова дейност или друго представително действие, и страните изрично се отказват от правото си да подадат иск за клас или да поискат облекчение на класна основа. ВИЕ И ЛОГМЕОНСЪТ СЕ СЪГЛАСЯВАте, че ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИСКОВЕ ПРОТИВ ДРУГИТЕ САМО ВАШИТЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, И НЕ КАТО ЧЛЕН НА ПЛАЙНТИФА ИЛИ КЛАСА В НЯКОЙ ПУРИРАН КЛАС ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРОЦЕС. Освен това страните се споразумяват, че посочените по-горе правила JAMS изключват всякакви правила или процедури, регулиращи или разрешаващи класови действия. Ако някой съд или арбитър реши, че отказът от класови действия, посочен в този параграф, е невалиден или неприложим по някаква причина или че арбитражът може да продължи на класова основа, тогава разпоредбите за арбитраж, посочени в този раздел за отказ от арбитражни и класови действия, се считат за нищожни в тяхната цялост и страните се считат, че не са се съгласили да арбитрират спорове..

Разходи

  1. Доколкото таксата за подаване на арбитраж надвишава разходите за завеждане на дело, LogmeOnce ще заплати допълнителните разходи. Ако арбитърът установи, че арбитражът е несериозен, LogmeOnce ще плаща таксите, фактурирани от JAMS, включително таксите за подаване и арбитражни и слухови разходи, които фактурират. Вие носите отговорност за собствените си адвокатски хонорари, освен ако арбитражните правила и / или приложимото законодателство не предвиждат друго.

Местоположение на арбитража

  1. Ако сте жител на Съединените щати, всякакви арбитражни изслушвания могат да се провеждат в окръга, в който пребивавате по време на подаването или на друго място, съгласувано от страните..
  2. За жители извън САЩ, всеки арбитраж се инициира в щата Вирджиния, Съединени Американски щати, и вие, и LogmeOnce се съгласявате да се подчините на личната юрисдикция на всеки федерален или щатски съд в окръг Маклин, Вирджиния, за да наложи арбитраж, да спре производството в очакване на арбитраж, или за потвърждение, Промени, овакантявам, или да се произнесе по решението, въведено от арбитъра. Ако искът ви е за $50,000 или по-малко, всяка от страните може да избере да присъства на изслушване по телефона, видеографски или лично. Изслушванията също могат да се провеждат по телефона или видеографски начин, както е предвидено в приложимите Правила за JAMS.

Изключения

● Независимо от нищо противно в този раздел за отказ от арбитражни и класови действия: (а) всяка от страните може да заведе искове за принудително изпълнение, определяне на валидността или други претенции, произтичащи от или свързани с нарушаването или валидността на правата върху интелектуална собственост (с изключение на правата за поверителност или публичност) във всяка държава, федерален или международен съд или административна агенция, компетентна по отношение на такива искове; (б) всяка от страните може да потърси помощ в съд с малки искове за спорове или искове в рамките на юрисдикцията на този съд; и (° С) ако сте местен гражданин на Европейския съюз и не сте доволни от начина, по който сме решили въпросите ви относно нашите практики за поверителност, можете да адресирате такива искове, както е посочено в нашата Политика за поверителност.

30-Ден право за отказ

  1. Имате право да се откажете и да не бъдете обвързани от този раздел за отказ от арбитражни и класови действия чрез изпращане (от имейл адреса, регистриран във вашия акаунт) писмено известие за вашето решение да се откажете на [email protected] с темата, „АРБИТРАЦИЯ И КЛАСОВИ ДЕЙСТВИЯ ВЪЗДУШНИТЕ ОПТ-ОТ“ и вашето пълно законно име. Известието трябва да бъде изпратено в рамките на тридесет (30) дни от първата ви употреба на LogmeOnce, в противен случай вие сте длъжни да решавате спорове в съответствие с условията на тази задължителна арбитражна разпоредба. Ако се откажете от тези арбитражни разпоредби, LogmeOnce също няма да бъде обвързан от тях.

Промени в този раздел

  1. Ако не сте се отказали от този раздел за отказ от арбитражни и класови действия и LogmeOnce прави всяка бъдеща промяна в този раздел (различна от промяна на нашия известие адрес), можете да отхвърлите всяка такава промяна вътре 30 дни от промяната, като ни изпратите писмено известие (от имейл адреса, регистриран във вашия акаунт) на [email protected] с темата „ОПИТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА АРБИТРАЦИЯ И КЛАСОВ ДЕЙСТВАТЕЛЕН ПЪТНИК“ и вашето пълно юридическо име. Ако се откажете от промените в този раздел, LogmeOnce също няма да бъде обвързан от тези промени, и страните се съгласяват да решават всеки спор в съответствие с раздела за отказ от арбитраж и клаузи, действащ преди такава отхвърлена промяна. Ако съд или арбитър реши, че този параграф не е приложим или валиден, тогава този параграф се отделя от останалата част от този раздел за отказ от арбитраж и класови действия, и съдът или арбитърът прилага първия раздел за отказ от арбитраж и класови действия, след като сте започнали да използвате LogmeOnce.

Допълнителни условия

● Страните разбират това, отсъства тази задължителна разпоредба за арбитраж, те биха имали право да съдят в съда и да имат съдебно заседание. Те допълнително разбират това, в някои случаи, разходите за арбитраж могат да надхвърлят разходите за съдебни спорове и правото на откриване може да бъде по-ограничено в арбитраж, отколкото в съда. Този раздел за отказ от арбитражни и класови действия преживява всяко прекратяване на Вашата сметка, LogmeOnce или тези Условия.

СЪОБЩЕНИЕ

  1. Всяко известие по тези условия трябва да бъде дадено в писмена форма. Може да ви изпратим известие чрез електронна поща до вашия имейл адрес, записан във вашия акаунт, чрез писмено съобщение, изпратено с първокласна поща, или чрез куриерска услуга до вашия адрес, записан във вашия акаунт. Такова известие ще се счита за получено след изпращане.
  2. Вие се съгласявате да получавате всички съобщения, споразумения, и известия, които предоставяме във връзка с всеки LogmeOnce ("Съобщения") по електронен път, включително по електронна поща, текст, известия в приложението, или чрез публикуване на уебсайта на LogmeOnce или други части на LogmeOnce. Вие се съгласявате, че всички съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат писмени. Освен това се съгласявате, че ние не носим отговорност за невъзможността Ви да получавате известия, ако не успеете да поддържате точна и пълна информация за Вашия акаунт или ако филтрирате нашите комуникации.
  3. Освен ако не са посочени тези условия, Политиката за поверителност или приложимите Насоки изрично ви позволяват да се свържете с нас чрез други средства, трябва да използвате всяко известие, свързано с тези Условия, от една нощ до 2010 Корпоративен гребен, апартамент 700, Маклийн, Вирджиния 22102, САЩ. (Вашингтонът, D.C. Столична област), На вниманието на: Главен съветник, с копие на имейл на [email protected], с предметната линия: На вниманието на: ОБЩ СЪВЕТ. Вашите известия ще се считат за дадени при получаване на вашето изпращане.

ОБЩ

 1. Условията и Политиката за поверителност и Лицензионното споразумение за крайния потребител съдържат цялото споразумение между вас и нас, свързано с LogmeOnce, и замества всички предишни или съвременни устни или писмени комуникации, предложения и представителства по отношение на Услугите или друг предмет, обхванати от настоящите Условия.
 2. Ако някой договор или разпоредба на настоящите Условия са определени като нищожни или неприложими изцяло или отчасти, тогава такъв недействителен или неприложим завет или разпоредба се заличава от настоящите условия и не поражда или нарушава приложимостта или валидността на който и да е друг договор или разпоредба на тези условия или на която и да е част от тях.
 3. Всички индекси, титли, предметни заглавия, заглавия на секции, и подобни артикули са предоставени за справка и удобство и не са предназначени да включват, окончателен, или да засегне значението или обхвата на настоящите Условия.
 4. Няма съвместно предприятие, съдружие, наемане на работа, или агенционна връзка между вас и нас в резултат на тези Условия или използването на Услугите.
 5. Ако посещавате от всеки друг регион със закони, регулиращи събирането и използването на данни, моля, имайте предвид, че се съгласявате с прехвърлянето на вашата информация в Съединените щати и обработването в глобален мащаб. Предоставяйки вашата информация, вие се съгласявате с всяко прехвърляне и обработка в съответствие с тези Условия.
 6. Нямате право да преотстъпвате правата си по тези условия на никоя страна. Можем да възлагаме правата си по тези условия без условие.
 7. Тези Условия ще бъдат обвързващи и ще се гарантират в полза на страните, техните правоприемници и разрешени правоприемници.
 8. Никакви действия, предприети от нас съгласно тези Условия, няма отказ от нас, независимо дали изрично или подразбиращо се на която и да е разпоредба или право в настоящите Условия или каквото и да е нарушение от тях, и никакво неизпълнение от нас да упражни или наложи някое от нашите права съгласно тези Условия няма да представлява непрекъснат отказ по отношение на такава разпоредба, прав, нарушение или отказ, независимо дали са подобни или не.
 9. Ако сте жител на Калифорния, се отказвате от Гражданския кодекс на Калифорния §1542, което казва: „Общото освобождаване не се разпростира върху вземанията, за които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза в момента на изпълнение на освобождаването, които, ако са известни от него, трябва да са повлияли съществено на неговото уреждане с длъжника. “
 10. Вие признавате, че ние имаме правото по настоящото споразумение да искаме разпореждане, ако е необходимо, да спрете или предотвратите нарушение на задълженията си по настоящия договор.
 11. Настоящите Условия и нашите правни задължения по настоящото споразумение са предмет на законите на щата Вирджиния, САЩ., независимо от вашето местоположение. С настоящото се съгласявате с изключителната юрисдикция и място във федералните и щатските съдилища, разположени в щата Вирджиния, САЩ., във всички спорове, произтичащи от или свързани с Услугите.

КОНТАКТИ С НАС

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всеки въпрос, свързан с това споразумение, чрез [email protected]

LogmeOnce
2010 Корпоративен гребен, апартамент 700,
Маклийн, Вирджиния 22102, САЩ.
(Вашингтонът, D.C. Столична област)
телефон: 1-800-935-4619
факс: (866) 732-0324